جدیدترین ایده احمقانه ایلان ماسک در توییتر می تواند این پلتفرم را برای همیشه نابود کندما حتی یک هفته از تبدیل شدن الون ماسک به مالک (یا همان طور که او منصب اصلی توییتر می‌گوید) نگذشته‌ایم، و در حال حاضر برنامه‌های او برای بازنگری فرآیند تأیید یک ایده وحشتناک به نظر می‌رسد.

مطابق با آستانه (در برگه جدید باز می شود)ماسک در حال برنامه ریزی برای افزایش قیمت ماهانه Twitter Blue است که به شما امکان ویرایش توییت ها و همچنین دریافت آیکون های سفارشی و ویژگی های انحصاری را از 4.99 دلار / 4.99 پوند / 5.99 دلار استرالیا به 19.99 دلار / 19.99 پوند / 20.99 دلار استرالیا می دهد. با عضویت، کاربران آبی توییتر نیز اکنون تأیید می شوند، که به آنها یک تیک آبی در کنار نام کاربری خود می دهد – چیزی که زمانی محدود به کاربران تأیید شده، مانند شخصیت های عمومی، سیاستمداران و اعضای رسانه ها بود.

منبع