جستجوی هوش مصنوعی Perplexity می تواند نیاز به پیگیری را از بین ببرد و ChatGPT را در بازی خودش شکست دهد.

Perplexity AI

چت ربات‌های مجهز به هوش مصنوعی Perplexity ابزار جستجوی حرفه‌ای خود را بهبود بخشیده است زیرا به دنبال متمایز شدن از ChatGPT و سایر رقبا در فضای رقابتی فزاینده است.

این به‌روزرسانی موتور جستجوی مکالمه را در ریاضیات و برنامه‌نویسی بهتر و همچنین در مدیریت استدلال چند مرحله‌ای بهتر می‌کند. این به روز رسانی همچنین شاهد ادغام موتور Wolfram|Alpha است که دری را به روی فرصت های تحقیقاتی جدید دانشگاهی باز می کند.

منبع