جهان تکنولوژی به کدام سو میرود؟ 1 بیتی

Artificial intelligence فناوری تازه و نوینی نیست، بلکه این تکنولوژی حدود نیم قرن با بشر هم سایت 1biti پا بوده است. هوش مصنوعی قوی (Strong AI) یا هوش مصنوعی عمومی (Artificial General Intelligence یا AGI) میتواند در ظرفیت استدلال و استنباط مطابق با هوش انسانی عمل کرده یا حتی از آن پیشی بگیرد. زمینههای تعقلی كه در دین با آنها مواجه میشویم از قبیل راز هستند و بیتردید، هوش مصنوعی توانایی ورود به آنها را ندارد. در این شاخه از تکنولوژیهایی مانند تشخیص بصری، صدا، درک مطلب، پردازش زبان طبیعی و یادگیری ماشین برای ساخت سیستمهایی با قابلیت درک اطلاعات مربوط به تعاملهای انسانی و توانایی پاسخگویی به آن استفاده میشود. برخلاف تشخیص گفتار که فقط بر روی تبدیل صدا به متن تمرکز دارد، پردازش زبان طبیعی (Natural Language Processing) رشتهای است که ارتباط نزدیکتری با حوزهی زبانشناسی دارد و هدفش این است که مفهوم اصلی کاربر را هنگام ایجاد فرمانی مشخص بفهمد و درک کند که از بیان هر یک از این موارد چه خواسته و انتظاری دارد. عبارتِ «برهمزدن»، باعث ایجاد مجموعۀ یکدستی از ساختارها و سازمانهایی میشود که قدیمیاند، بهصورت طبیعی رشد کردهاند و بنابراین کاملاً پراکنده و غیرمتمرکز هستند.

چالش اساسی در تعریف AI این است که وقتی از ساختن ماشینهای هوشمند سخن میگوییم، نمیدانیم که هوش مصنوعی چیست و چه چه چیزی باعث میشود که یک دستگاه را هوشمند تلقی کنیم. AlphaGo نیز قادر به ارزیابی حرکتهای آینده نیست، اما برای ارزیابی پیشرفتهای بازی کنونی به شبکه عصبی خود متکی است و این باعث میشود برتری نسبی نسبت به Deep Blue در یک بازی پیچیدهتر بهدست بیاورد. مثلاً میتوان سیستم را طوری طراحی کرد که با توجه به برنامهی شخصی دانشآموز محتوای درسی مناسب او را نیز در اختیارش قرار دهد و ارزشیابی دانشآموز را نیز خودش بر عهده بگیرد. استفاده از هوش مصنوعی در تولید وجود دارد و می تواند با تجزیه و تحلیل و سنجش اطلاعات از کیفیت تجهیزات ساخته شده مراقبت بکند و با تقاضای مورد انتظار از کالای تولید شده را اعمال و کیفیت محصول را بررسی کنید.

در ادامه به بیان چند نمونه از مهم­ترین کاربردهای هوش­ مصنوعی می­پردازیم. هوش­ مصنوعی در زمینه­ ی آموزش امروز بسیار مورد توجه قرار گرفته و یکی از نکات مثبت اموزش انلاین، برگزاری کلاس­های تعاملی، نمره دهی انلاین و تشخیص سرقت ادبی می­باشد. در قرن بیست و یکم تعداد کمی از افراد هستند که بیش از Fei-Fei Li در جهان هوش مصنوعی اثری برجای گذاشتهاند. افرادی که در مسیر یادگیری هوش مصنوعی هستند، میتوانند در زمان آزاد خود به تمرین برنامه نویسی هوش مصنوعی با استفاده از کار روی پروژهها بپردازند. یا در سیستم هوش مصنوعی دیگر می توان نقص های احتمالی خاک و کمبود مواد مغذی موجود در آن را با استفاده از تصاویر شناسایی کرد. دادهها به سیستمهای هوش مصنوعی اجازه میدهند تا الگوهایی بسازند و سپس از آنها برای تولید پیشبینیها و شبیهسازیها یا استنباط اطلاعات استفاده کنند. برای نمونه این فناوری درباره فیسبوک یعنی یادگیری عمیق، به این شبکه اجتماعی اجازه میدهد چهرهها را در عکسها تشخیص دهد، محتوای نامناسب را شناسایی و حذف کند و تنها محتوای مناسب را در پلتفرم به کاربر نشان دهد. هوش مصنوعی یک فناوری است که یک دستگاه را قادر می سازد تا رفتار انسان را شبیه سازی کند.

این ربات ها دارای هوش مصنوعی هستند که آن ها را کنترل می کند. می­باشد. یکی از تکنیک­های مهم در این حوزه یادگیری عمیق است که بدون کمک انسان و داده­ زیاد می­توان توانایی هوشمندی را برای یک ماشین ایجاد کند. یک نمونه معروف از یک ماشین واکنشی Deep Blue است که توسط IBM در دهه 1990 بهعنوان یک ابررایانه شطرنجباز طراحی شد و استاد بزرگ بینالمللی گری کاسپاروف را در یک بازی شکست داد. جدا از صحیح یا غلط بودن این تفکر، سال تاسیس و شروع به کار شرکت های بزرگ دنیای تکنولوژی، موضوع بسیار جذابی است، به عنوان مثال عموما فکر میکنیم که هواوی یک برند جدید و تازه تاسیس است در حالی که بیش از 34 سال از شروع به کار این شرکت میگذرد. در فهرست امسال ارزشمندترین برندهای جهان پنج برند بیشترین رشد را به خودشان اختصاص دادهاند که از میان آنها چهار برند مربوط به صنعت تکنولوژی هستند.

پیشرفتهای هوش مصنوعی، مانند ظهور یادگیری ماشینی و رشد دادههای بزرگ، این امکان را فراهم میکند که از هوش مصنوعی برای استخدام، غربالگری و پیشبینی موفقیت افراد استفاده شود. اولین مرحله برای ساخت هوش مصنوعی، بررسی دلیل اهمیت ساخت یک نرم افزار یا ابزار هوش مصنوعی است و اینکه برای ساخت آن به چه مواردی نیاز خواهد شد. هوش مصنوعی سؤالات و بحثهای بسیاری را که حول همان سوال اولیه شکل گرفته است پیگیری میکند و به همین دلیل هیچ تعریف جامع و مانعی برای هوش مصنوعی پذیرفته نشده است. در سال­های اخیر شاهد حضور پررنگ هوش مصنوعی در زندگی روزمره هستیم و به قطع زندگی بدون هوش مصنوعی بسیار سخت خواهد شده. اما بدون برنامهنویسی نمیتوان آن را به حل مشکلات عمومی تعمیم داد. و به انسانها کمک میکند تا مشکلات احتمالی را پیشبینی کند و بر آنها فائق آید. ازنظر ماشینهای هوش مصنوعی، این بدان معناست که هوش مصنوعی میتواند احساسات انسانها، حیوانات و سایر ماشینها را درک کند و از طریق خود اندیشی و تصمیمگیری تصمیم بگیرد و سپس از این اطلاعات برای تصمیمگیری خود استفاده کند.

حقوق برنامه نویسی هوش مصنوعی در کشورهای اروپایی نیز تقریباً نزدیک به همین مقدار است. البته لازم به ذکر است که بعضی از این پروژهها در انجام برخی وظایف خاص به سطح کارایی متخصصان انسانی رسیدهاند، به طوری که این روزها از ترکیب هوش مصنوعی و انجام پروژه پایتون، میتوان در کاربردهای متنوعی مانند تشخیص پزشکی، موتورهای جستجو و تشخیص صدا یا دست خط نیز استفاده کرد. این رویکرد نیاز به میلیونها خط کد نویسی را از بین میبرد. آمستردام بیشتر بهعنوان شهری شلوغ با کیفیت بالای زندگی شناخته میشود که از مزایای منحصر به فردی مانند فضای کاملا دو زبانه بهره میبرد. به طور کلی می­توان هوشمندی ماشین را به این گونه تعریف کرد که ماشین هوشمند در ارتباط با محیط اطراف، محیط را درک کند و بتواند بهترین تصمیم را برای رسیدن به یک هدف خاص بگیرد و اقدامی را انجام دهد. نظریه ذهن این هست که ما هنوز به تواناییهای فنی و علمی لازم برای رسیدن به این سطح هوش مصنوعی دست نیافتهایم. همانطور که می بینید هوش مصنوعی نقش مهمی در نحوه ی رسیدن ما از نقطه ی A به نقطه ی B ایفا می کند.

این گروه از هوش مصنوعی به حل یک یا مجموعهای از مسائل به روشی بهینه اختصاص دارد. این مدل از یادگیری ماشین در طول زمان تکامل مییابد و با هر تصمیم جدید، مسیرهای کمی تغییریافته را بر اساس تجربیات قبلی کشف میکند. یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) شامل تکرارِ مداوم بر اساس آزمون و خطا است که ماشینها میتوانند در زمان کوتاه و تحت شرایط خاص (مانند قواعد یک بازی) و با هدفی مشخص (مانند برنده شدن در بازی شطرنج) انجام دهند. یکی از نقاط قوت این تکنولوژی، داشتن کاربران بیشماری است که بهطور پیوسته با اطلاعات و دادههای خود آنها را تغذیه کرده و به تقویت الگوریتمهای یادگیریشان کمک میکنند. یک مورد معمول استفاده از هوش مصنوعی خودکار آموزش مدلی برای پیشبینی نحوه واکنش مشتریان به رویکرد فروش شرکت باشد. » انتشار مقاله تورینگ با عنوان “ماشین محاسبات و هوش” و سپس آزمودن آن، اهداف و چشماندازهای هوش مصنوعی را ترسیم کرد.

مجری طرح با تأکید بر دیجیتالی شدن بیشتر فرآیندها، یکی از کارکردهای کلیدی مراکز فوق را احراز هویت دانست و گفت: در بسیاری از مراکز برای احراز هویت شخص مراجعهکننده مدارک شناسایی نظیر کارت ملی درخواست و یا از مراکز معتبر نظیر ثبت احوال استعلام میشود و عکس مدرک شناسایی با چهره فرد تطبیق داده میشود که از طریق این سامانه میتوان همه مراحل این کار را بهصورت الکترونیکی انجام داد. این سیستم در حقیقت مواجهه با حجم زیاد داده در بستری مشخص را تسهیل میکند تا کاربر بتواند سادهتر به اهداف خود نزدیک شود. بخش آخر با عنوان «سازمان و مالکیت» به مسائل سازمانهای بزرگ و مسئله مالکیت خصوصی میپردازد. بیسبب نیست که امروزه بزرگترین شرکتهای بزرگ در حوزه ICT رابطه نزدیکی با مراکز دانشگاهی برقرار کردهاند. توکیو در فهرست شهرهای هوشمند بزرگ جهان نخستین شهر آسیا محسوب می شود و در فهرست نوآورانه ترین شهرهای جهان رتبه 22 و دیجیتالی ترین شهرهای جهان رتبه 15 را از آن خود کرده است. امینی گفت: ایران طی چهل سال گذشته از قعر جدول کشورهای صاحب تکنولوژی به صدر صعود کرده است به عنوان مثال ایران در زمینه تحقیقات سلولهای بنیادی پرتوان جزو ۱۰ کشور برتر جهان و رتبه نخست در منطقه است.

مایکروسافت طی پروژهای در تلاش برای توسعه ماشینی با نام «هانوور» است که هدف آن به خاطر سپردن مقالات مرتبط با سرطان و کمک به پیشبینی ترکیب مناسبتری از داروها برای یک بیمار خاص محسوب میشود. یا pptx. با قابلیت ویرایش برای ارائه درسی آماده دانلود می باشد. داکیومنت آنالیز ساختار جملات انگلیسی با استفاده از یادگیری ماشین در 48 صفحه در قالب word و pdf بصورت زیپ شده قابل دانلود می باشد. از زمان توسعه کامپیوتر دیجیتال در دهه ۱۹۴۰، توسعهدهندگان به این نتیجه رسیدهاند که کامپیوترها را میتوان برای انجام کارهای بسیار پیچیده (مانند کشف برهانهای قضایای ریاضی یا بازی شطرنج) با مهارت زیادی برنامهریزی کرد. با این حال تا دهههای بعد تحقیق در این زمینه تنها به پروژههای فردی و گمانهزنیها ختم شد؛ چون علاوه بر موانع متعددی که وجود داشت، هیچکس جرئت نمیکرد بهصورت جدی در این حوزه سرمایهگذاری مالی انجام دهد. از دید آنها آیندهای شبیه آنچه در فیلم ترمیناتور به تصویر کشیده شده است دههها با واقعیت فاصله دارد. نمونه هایی از این نوع ارزیابی ها در اواخر سال های 1990 میلادی تست های هوشمندی را با بهره گیری از اندیشه هایی از “ابهام کولموگروف” (Kolmogrov complexity) و “فشرده سازی داده ها” (data compression) ابداع کردند.

در عین حال که ابداع چنین فناوری خارقالعادهای موجب شگفتی انسانها شده است، ترسی نامعلوم نیز در اذهان انسانها پدید آورده است. دستیارهای صوتی که برای جستجوی صوتی وتبدیل گفتار به متن استفاده میشوند نیز از عملکردهای هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی ضعیف اغلب بر روی یک کار مشخص تعریف میشود و در محدوده تعریفش بسیار عالی عمل میکند. جان مککارتی، مبدع این عبارت در سال ۱۹۵۵ آن را به شکل «علم و مهندسی ساخت دستگاههای هوشمند» تعریف کرده است. پیشرفت های هوش مصنوعی ما را قادر می سازد تا کارهای پیچیده را خودکار کرده و بتوان دانش ارزشمندی از حجم عظیم اطلاعات تولید شده بدست آورد.

فیلم ها و رمان های تخیلی مختلفی در مورد ربات ها ساخته شده است که هوش مصنوعی را ربات هایی نشان می دهند که در سراسر دنیا در حال تکامل هستند. هوش مصنوعی سریعترین میدان در حال رشد در عصر حاضر است. هوش شناختی (Cognitive Intelligence) ترکیبی از تکنولوژیهای فوق است که هدف آن ایجاد خدمات هوش مصنوعی با قابلیت درک انسانی است. آنها ارتباط کلامی یا نوشتاری دوسویه و منسجم با انسان را امکانپذیر میکنند. در ادامه بحث، چند کاربرد فعلی هوش مصنوعی در کسبوکارهای مختلف را بررسی و همچنین دیدگاهی راجعبه آینده هوش مصنوعی مطرح میکنیم. این مثالی از هوش مصنوعی از طریق یک چت بات است که با مردم گفتگو میکند. AlphaGo همچنین با شکست دادن قهرمان Go player لی سدال Lee Sedol در سال 2016 بر رقبای جهانی برتری داشت. بهطور کلی، سیستمهای هوش مصنوعی که توسط موتورهای جستجو و شبکههای اجتماعی هدایت میشوند، آنهایی هستند که تمامی اطلاعاتِ در دسترس را تحلیل میکنند تا تبلیغاتی را به شما نشان دهند که بهاحتمال زیاد به آنها علاقه خواهید داشت. همهچیز فقط به زمان بستگی داشت تا ایدهی جذاب هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) در دوران رشد تصاعدیِ علوم کامپیوتر و دنیای دیجیتال محقق شود. در این بخش پاورپوینت شبکه های عصبی مصنوعی قرار داده شده است.

کلان داده بهتنهایی یک تکنولوژی نیست، با این وجود دسترسی به حجم عظیمی از دادهها (ترجیحاً ساختاریافته) برای انجام تحلیلهای هوش تجاری (Business Intelligence) و بهکارگیری الگوریتمهای خاصی از یادگیری ماشین (Machine Learning) ضروری است. کسبوکارهای کوچک با سرمایه کم ممکن است در ایجاد وجوه لازم برای استفاده از هوش مصنوعی مشکل داشته باشند. اما این موضوع به دلیل پیچیدگی ذاتی هوش مصنوعی کاملاً قابل درک و رایج است. به همین دلیل هوش مصنوعی در زمینه شبکه های اجتماعی بسیار مناسب و با ارزش است. دو مورد اول مربوط به فرآیندهای تفکر و استدلال هستند، درحالیکه بقیه موارد با رفتار سروکار دارند.

بذر هوش مصنوعی مدرن توسط فیلسوفان کلاسیک کاشته شد که تلاش کردند روند تفکر انسان را به عنوان دستکاری مکانیکی نمادها توصیف کنند. بیشتر در فیلمهای علمی تخیلی ممکن است نمونههایی از کاربرد این رده ازهوش مصنوعی را دیده باشید. مثلا تکنولوژی میتواند محصولاتی را به کاربر معرفی کند که شاید از چشم او دور مانده است یا براساس سلیقه مشتری، آیتمهای مختلف دیگری پیشنهاد شود اما همانطور که کریس اسمیت هشدار داده، مشتریان ممکن است گاهی نسبت به تزلزل حریم خصوصی خود وحشت کنند.سرویس خرید آنلاین Zappos، به تازگی قابلیتی در همین زمینه به سرویس خود افزوده است. با استفاده از سیستم های AI ضعیف، شما می توانید اقدام به رزرو هتل، خرید از فروشگاه های آنلاین، ایجاد تماس، پخش کردن یک قطعه موسیقی و… با این حال، محققان هنوز واقعاً نظریه فناوری ذهن را توسعه ندادهاند، بهعنوان مثال، یکی از انتقاداتی که به ربات سوفیا وارد میشود، این است که او صرفاً «یک ربات چت با چهره» است. توانایی برای اصلاح یا جایگزینی یک ژن خاص متکی به گونهای از ویروسهای اصلاح شده مانند (AAV) است که میتوانند وارد بدن انسان شوند و ژن نا کارآمد را با یک ژن بهتر جایگزین کنند.

با این حال، در دوران کنونی ما، ما به این نتیجه رسیدهایم که هوش مصنوعی آینده بالقوهای برای ایجاد یک جهان انقلابی است. ویژگی ایده ­آل هوش مصنوعی توانایی آن در منطقی سازی و انجام اقداماتی است که بیشترین شانس را برای دستیابی به یک هدف خاص دارند. برای پاسخ دادن به سوال باید بگوییم که هوش مصنوعی میتواند کارهایی انجام دهد که ممکن است در طولانی مدت برای انسانها خستهکننده و کسالتآور باشد. دستهبندی سیستمهای هوش مصنوعی کار آسانی نیست. در این کتاب از مناظر مختلف و جذابی به تحلیل این شرکتها پرداخته شده است که در این مقاله جای بحث در مورد آنها نیست.

یک دوقلوی دیجیتال یک نسخه دیجیتالی از یک جسم، محصول، فرآیند یا اکوسیستم واقعی است. در این حوزه، استفاده از ابزارهای تشخیص کاراکتر نوری (Optical Character Recognition یا OCR) متداول است. هوش مصنوعی در واقع یک سیستم کامپیوتری است که دارای توانایی انجام وظایف و عملیاتی است که در حالت معمولی نیاز به هوش انسانی دارند، بسیاری از سیستم­های هوش مصنوعی با اتکا به یادگیری ماشین است که قدرت پیدا می­کنند. بسیاری از کارشناسان حوزه کسب و کار نگرانی هایی در رابطه با جایگزینی ماشین های هوشمند به جای نیروی انسانی دارند. در شکل زیر چند نمونه سیب به سیستم شناسایی داده می­شود و سپس در نهایت سیستم شی را شناسایی کرده و از این پس هر شی با ویژگی­هایی که ماشین برای سیب تشخیص داده را به عنوان سیب می­شناسد. هوش مصنوعی یک علم میان رشته ای با رویکردهای متعدد است چنانکه برخی شاخه های آن مانند یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق تقریبا تمامی صنایع را تحت تاثیر قرار داده اند. هوش مصنوعی به طور مداوم در حال پیشرفت است تا از صنایع مختلف بهره ­مند شود. تا اینجا مشخص شد که به طور قطع کتاب هوش مصنوعی راسل و نورویگ بهترین و رایجترین منبع برای درس هوش مصنوعی به حساب میآید.