حل یک معمای مهم در بدن موشهای نر


مطالعات دانشگاه هوکایدو ژاپن در مطالعه اخیرشان معمای موش‌های نر بدونموزوم Y را حل کردند. کروموزوم Y حامل ژنی به نام SRY است که ژن‌های مردانه دیگر کروموزوم‌ها را فعال می‌کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی، به گروه گفته‌ای از دانشگاه هوکایدو، موش خاردارامی(Amami spiny rat)، یکی از گونه‌هایی است که بدون کروموزوم Y و ژنی به نام SRY است و بر همین اساس شناسایی ژنتیکی برای تمایز جنسی دارد. با تنظیم مثبت Sox9 در غیاب ژن SRY، تکرار توالی در موش های خدار آمی یک عامل تنظیم کننده جدید است.

طبق بیانیه مطبوعاتی، در شرایط عادی، ژن SRY روی کروموزوم Y باعث ایجاد بیضه‌ها می‌شود. با این ژن SRY همراه با کروموزوم Y، در تعداد کمی از گونه های جوندگان ناپدید شده است. تحقیقات زیادی در مورد مکانیزم این فرآیند در حال انجام است.

موش خردار آمامی یک جونده در معرض خطر انقراض است که فقط در آمامی اوشیما در ژاپن پیدا می‌شود. این موش همراه با موش خاردار توکونوشیما، ول حفار کردی(Ellobius lutescens) و ول حفاری زایسان از گونه‌هایی هستند که بدون کروموزوم Y هستند.

حل یک معمای مهم در بدن موشهای نر

مطالعه این مطالعه به سرپرستی پروفسور”آساتو کوروآیوا”(Asato Kuroiwa) نمونه‌های بافتی حاصل از سه موش خاردار آمامی نر و سه موش خاردار آمامی را برای ایجاد توالی ژنومی هر موش مورد بررسی قرار دادند. یک توالی دی.ان.ای تکراری که فقط در موشهای نر وجود داشت پس از تحقیقات کشف شده بود. در کروموزوم ۳، این منطقه تکراری قبل از ژن سوکس۹ قرار داشت.

محققان دریافتند که تکرار توالی موشهای خاردار آمامی یک تنظیم کننده جدید است که Sox9 را در غیاب ژن SRY بالا می‌برد. آنها موقعیت دارند آن را بر روی کروموزوم ها در رابطه با Sox9 ترسیم کنند و نشان دهند که شبیه Enh14، تقویت کننده احتمالی Sox9 در موشها است.

آنها معتقدند که دو نسخه از Enh14 با هم کار می‌کنند تا بیان Sox9 را افزایش دهند. هنگامی که با استفاده از تکنیک‌های ویرایش ژن، این توالی را در ژنوم موش‌ها وارد کردند، جنین‌های موش ماده (XX) بیان ژنی را نشان دادند که باعث رشد بیضه شد.

مطالعات در این مطالعه برای اولین بار از کشف یک عنصر ژنتیکی مخصوص گونه‌های نر که مستقیماً با مکانیسم تعیین جنسیت در پستانداران مرتبط است و مستقل از ژن سری است، خبر دادند. تحقیقات آینده بر اساس روش دقیق عملکرد Enh14 و همچنین سایر اجزای این سیستم جدید خواهد بود. با این، مشخص نیست که آیا این روش برای چهار گونه جونده که همیشه بدون کروموزوم هستند، به ویژه ولهای حفاری اعمال می‌شود یا خیر. علاوه بر این، به گفته هایی که این تحقیق را انجام داده است، این مطالعه می تواند به مطالعات آینده روی انسان کمک کند.

تحقیقات این مطالعه در مجله “PNAS” منتشر شد.

انتهای پیاممنبع