داروی ضد سرطان ایران‌ساخت رونمایی شدامروز در مراسمی از داروی ضد سرطان ایران‌ساخت با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری رونمایی شد.

به گزارش ایسنا طی مراسمی در پارک علم و فناوری البرز و با حضور دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی از داروی ضد سرطان ایران‌ساخت رونمایی شد.

تولید این داروی ضد سرطان تزریقی با مشارکت و حمایت ۴ دستگاه بوده است. عنوان این داروی ضد سرطان به این شرح است:

* داروی اندوکسینا (سیکلوفسفاماید) ۱۰۰۰

* داروی اندوکسینا (سیکلوفسفاماید) ۵۰۰

همچنین در این مراسم مرکز نوآوری احیای اقتصادی و مرکز هم‌آفرینی صنایع غذایی و زیستی واحد افتتاح شد.

انتهای پیاممنبع

بخوان  انفجاری خورشیدی که معادل هزار هزار بمب اتم انرژی دارد