«دارپا» بدون قطعات متحرک می‌سازد

مدیر برنامه CRANE ریچارد ویزین می‌گوید: طی دهه گذشته، جامعه کنترل جریان فعال‌های قابل توجهی است که امکان ادغام فناوری‌های کنترل جریان فعال را در هواپیماهای چند پیشرفته فراهم کرده است. ما در مورد تکمیل طراحی و آزمایش پرواز یک هواپیمای نمایشی با AFC به عنوان طرح اولیه مطمئن هستیم.

جس اسپونبل مدیر برنامه دارپا در آن زمان گفت: ما از پیشرفت بوئینگ در مورد XS-1 بسیار خرسندیم و مشتاقانه منتظر ادامه همکاری نزدیک خود در این پیشرفت جدید مالی به فازهای دوم و سوم برای ساخت و پرواز آن هستیم.

ایجاد کنترل در آزمایش تونل باد

این هواپیمای نمایشی دارای ویژگی‌های خاص به‌فرد است که شامل مرکز بال ماژولار می‌شود که امکان آزمایش آینده‌نگرانه فناوری‌های پیشرفته برای آزمایش پرواز دارپا یا شرکای آن را می‌کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، بر اساس بیانیه مطبوعاتی سازمان پروژه‌های پژوهشی پیشرفته دفاعی آمریکا، شرکت علوم پرواز آرورا(Aurora Flight Sciences) را برای مرحله طراحی دقیق برنامه هواپیماهای انقلابی با افکتورهای جدید(CRANE) انتخاب کرده است.

این تصمیم پس از تکمیل موفقیت آمیز طرح اولیه یک پروژه ساخته شده است که منجر به ساخت یک هواپیمای ابتکاری در بستر آزمایش می شود که از کنترل جریان فعال (AFC) برای تولید نیروی کنترلی در آزمایش تونل باد استفاده می کند.

دارپا در ماه مه ۲۰۱۷ فاش کرد که شرکت بوئینگ شرکت منتخب آنها برای ارائه طرح پیشرفته آزمایشی هواپیمای فضایی XS-1 است. هدف این برنامه ساخت و پرواز یک کلاس جدید از هواپیماهای مافوق صوت برای تقویت امنیت ملی با ارائه دسترسی کوتاه و کم به فضا است.

بخوان  نیجریه و رواندا اولین امضای آفریقایی امضا کننده پیمان آرتمیس

انتهای پیاممنبع

ویزین می‌گوید: برنامه CRANE به انواع ایده‌های مبتکرانه به طور قابل‌توجهی برای پیشرفت چشمگیری در فناوری‌های چندگانه کنترل جریان فعال است.

وی افزود: هواپیمای ما با بخش بال ماژولار و افکتورهای ماژولار AFC این پتانسیل را دارد که مدت‌ها پس از پایان برنامه CRANE به عنوان یک دارای ارزش ملی آزمایش قرار می‌گیرد.

سازمان پروژه های پژوهشی پیشرفته دفاعی آمریکا (دارپا) در حال حاضر ساخت یک هواپیمای بدون قطعات متحرک موسوم به X-plane است.

در نهایت، این قرارداد شامل فاز ۳ است که در آن دارپا قصد دارد یک نسخه ۷۰۰۰ پوندی(۳۱۷۵ سواری) از X-plane را به پرواز درآورد.

مجموعه فناوری‌های قابل توجه این هواپیماهای متعدد را برای بهبود عملکرد هواپیماها می‌کند. این موارد شامل حذف سطوح کنترل متحرک، کاهش اصطکاک و تکانش و زاویه رو به بالا، بالهای ضخیم تر برای ساختار کارایی و افزایش میزان سوخت و سیستم های بالابر ساده می شود.

«دارپا» بدون قطعات متحرک می‌سازد

این پروژه اکنون به فاز دو منتقل شده است که بر روی طراحی دقیق و توسعه نرم افزار و کنترل پرواز می‌کند. این مرحله همچنین با بررسی انتقادی یک نسخه نمایشی از X-plane می‌تواند بدون کنترل‌های متحرک پرواز سنتی در قسمت بیرونی بال‌ها و دم پرواز کند، به اوج خود می‌رسد.

برنامه آزمایشی هواپیمای فضایی XS-1

فرصت‌هایی برای بهبود عملکرد هواپیماها

وی گفت: ما در موقعیت به ‌فردی هستیم تا با ارزیابی از فناوری‌های مرتبط، در طول آزمایش‌های برنامه‌ریزی شده پروازی X-plane به‌های شگرفی برسیم.