دانشجویان توجه داشته باشند: گزارش شده است که به روز رسانی ویندوز 11 دارای یک باگ است که Wi-Fi را در دانشگاه ها از بین می برد.ویندوز 11 به تازگی یک به روز رسانی تجمعی جدید دریافت کرده است، اما ظاهراً دور وصله مایکروسافت در ماه دسامبر مشکل بزرگی را برای برخی از دانش آموزان ایجاد کرده است.

جدیدترین ویندوز گزارش‌های تعدادی از دانشجویان که خوانندگان سایت فناوری هستند – و خود دانشگاه‌ها – در مورد وصله KB5033375 که شبکه‌های Wi-Fi را در محوطه دانشگاه قطع می‌کند، برجسته می‌کند.منبع