دانشمندان معتقدند راز هسته‌ای ماه را کشف کرده‌اند

رازها درونی ماه فاش شد

چگونه این اطلاعات تایید شد؟

آرتور بریاد(Arthur Briaud) از مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه و همکارانش داده‌هایی را از ماموریت‌های فضایی و آزمایش‌های پرتاب لیزر در ماه جمع‌آوری کردند. سپس از این برای تخمین درجه تغییر شکل توسط برهمکنش گرانشی آن با زمین و همچنین تغییر آن در فاصله از زمین اطلاعات استفاده می شود.

هم چنین ارزش چالی را برای هر نیمکره انجام اندازه گیری های انجام شده توسط ماموریت «GRAIL» محاسبه کرد.

این کشف با تجزیه و تحلیل داده‌های ماموریت بازیابی جاذبه و آزمایشگاه داخلی (GRAIL) ناسا انجام شد. این آژانس در سال 2011 دو فضاپیما را به اطراف قمر زمین فرستاد و این کاوشگرها نیروهای گرانشی بینشان را در حین پرواز بر فراز قسمت‌های مختلف ماه‌های اندازه‌گیری کردند و این کار به این امکان را داد که تعیین کننده هر کدام از کاوشگرها نسبت به شریک باشد. خود در کجا قرار دارد.

دانشمندان بر این باورند که موفق به حل معمایی قدیمی در مورد ماه شده‌اند و آن چیزی نیست جز ماهیت ساختار هسته‌ای درونی تنها قمر زمین.

نتایج تحقیقات آنها نشان داد که درونی ماه یک توپ جامد با چگالی مشابه چگالی آهن است. این کشف به دقت دقیق‌تری از تاریخ ماه و جدول زمانی بمباران ماه در یک میلیارد سال اول منظومه شمسی است.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، ماموریت «GRAIL» ناسا به یک کشف شگفت انگیز در مورد ماه انجام شده است که یک معمای قدیمی را برای بشریت حل می‌کند: ماه از چه چیزی ساخته شده است؟

بخوان  ربات «آمکا» به خاطر تجربه نکردن عشق واقعا ناراحت است!

جدیدترین پژوهشی که در مجله «نیچر» منتشر شده است، نشان می‌دهد که هسته‌ای داخلی ماه یک توپ با چگالی است. این یافته‌های این است که ما می‌توانیم نحوه شکل‌گیری منظومه شمسی کمک می‌کند.

کشف هسته درونی جامد، میدان مغناطیسی ماه را زیر سوال برده و از نظریه‌ی واژگونی گوشته جهانی پشتیبانی می‌کند. این پیامدهایی برای ساختار، ترکیب و تاریخ شکل گیری ماه دارد. اکنون دانش می‌تواند از داده‌ها برای درک ساختار، ترکیب و تاریخچه شکل‌گیری ماه استفاده کند.

ماموریت‌های آپولو ناسا در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ داده‌های لرزه‌های را به دست آوردند که برای تعیین دقیق وضعیت، اصلاً دقیق نبودند. با این، ناسا اعلام کرده است که شواهدی برای وجود یک منبع غنی از آهن در اعماق حدود ۱۷۰۰ مایلی(۲۷۰۰ کیلومتری) زیر سنگ گوشته سیلیکات یافته است.

انتهای پیاممنبع

آیا تا به حال هنگام شب به آسمان نگاه کرده و از خود بپرسید که ماه از چه چیزی ساخته شده است؟ راز هسته‌ای درونی ماه، قرن‌هاست که ذهن‌ها را به خود ساخته است. اکنون، سرانجام آن را مشخص کرده است.

لرزه‌های داده‌ترین روش برای بررسی ترکیبات داخلی اجرام در منظومه شمسی است. ایجاد شده توسط زمین لرزه‌ها از مواد داخل سیاره یا قمر منعکس شده و به بررسی می‌دهد تا ساختار صوتی آن را تعیین کند.