دانش راز X شکل بودن DNA را کشف کردند

دانش‌آموز موفق شد از این راز که دی‌ان‌ای به حرف X شبیه است، بردارند و می‌گویند این شکل را در درجه اول به دلیل وجود دلیلی به نام شوگوشین می‌دهند که در ژاپنی به معنای «روح نگهبان» است.

در طول تقسیم سلولی، حلقه‌های کوهسین (کوهزین) که سلول‌ها را در کنار هم نگه می‌دارند، باز می‌شوند و دو بازوی DNA را آزاد می‌کنند و به دلیل وجود عاملی به نام شوگوشین (SGO1)، این حلقه‌ها در DNA به هم مرتبط می‌شوند.

انتهای پیاممنبع

این شکل در درجه اول به دلیل وجودی به نام شوگوشین(shugoshin) است که در ژاپنی به معنای «روح نگهبان» است.

کوهسین یک کمپلکس پرورش دهنده است که جدا می شود کروماتیدهای خواهر را هنگام تقسیم سلولی، چه میتوز و چه میوز تنظیم می کند.

پژوهشگران این فرآیند پیچیده بیولوژیکی را می‌سازند که برای ایجاد شکل‌های Xمانند دی‌ان‌های کار می‌کند، اینگونه توضیح می‌دهد: شوگوشین از یک کلید مولکولی استفاده می‌کند که دقیقاً در نوعی از کلید در کوهسین می‌گیرد. با انجام این کار، حلقه های کوهسین را قفل می کند. از آنجا که شوگوشین در مرکز کروموزوم‌ها کار می‌کند، تنها در آنجا حلقه‌ها را قفل می‌کند و به کروموزوم‌ها شکل X می‌دهد.

نتایج این پژوهش در مجله Nature Structural & Molecular Biology منتشر شده است.

محققان می‌گویند این کشف جدید می‌تواند به ما کمک کند تا در مورد عملکرد عملکرد سلول‌هایمان بیشتر بدانیم.

رولند می‌گوید: در این فرآیند، سلول‌ها دو نسخه را از وسط می‌کنند تا زمانی که تقسیم شوند. در زیر میکروسکوپ، چنین بسته‌ای شبیه X به نظر می‌رسد، چیزی که می‌توانم در تمام کتاب‌های درسی زیست‌شناسی مشاهده کنم.

بخوان  جدیدترین تصویر «جیمز وب» منتشر شد

بنجامین رولند، سرپرست گروه پژوهشی این مطالعه در بیانیه‌ای گفت: به نظر می‌رسد که ما از مکانیزم جهانی پرده‌ایم که سلول‌ها را از طریق آن شکل می‌دهند.

بدن ما دائماً در حال فعالیت است و هر سلول تقسیم می‌شود تا دو سلول جدید ایجاد شود. در همین حال، کروموزوم‌ها DNA را در سلول‌های هسته‌ای حمل می‌کنند. به این ترتیب، هر سلول DNA کپی می‌شود و سپس به عنوان مساوی بین سلول‌های جدید توزیع می‌شود.

اکنون دانشمندان مؤسسه سرطان هلند به یک پاسخ بالقوه برای چرایی شکل دی‌ان‌ای رسیده‌اند.

این مطالعه می‌گوید که در طی این فرآیند، سلول‌ها در فرآیند انجام DNA خود، بسته‌شده‌ها را تشکیل می‌دهند.

به گزارش ایسنا و به نقل از اس ای، دیانای(DNA) رمز بیولوژیکی تمام حیات روی زمین است. همه موجودات زنده دارای ژنتیکی به کد دیان‌ها هستند و شکل و مشخصاتی دارند که در کتاب‌های مدرسه نشان داده شده، دیان‌های شبیه به حرف X است.