دفترچه یادداشت آخرین روی ماه ۸۰۰ هزار دلار فروش انسان

با این حال، چیزی که این دفترچه یادداشت ۲۵ صفحه سیمی را از سایر مواردی که به ماه رفت، متمایز می‌کرد این بود که سرنان که می‌دانست آخرین مردی است که در مأموریت‌های آپولو بر کره ماه قدم می‌گذارد، از پلاکی که بر روی نردبان ماژول قمری است. چلنجر نصب شده بود، یادداشت هایی برداشته شد.

این دفترچه یادداشت(چک لیست) که قبلاً در سال ۲۰۲۱ نیز فروخته شده بود، به همراه یوجین سرنان بر روی سومین و آخرین ماموریت سرنشین‌دار آپولو هنگام رفتن روی ماه در منطقه Taurus Littrow در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۲ بود.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، بخشی از تاریخ فضایی در یک حراجی به قیمت ۷۴۴ هزار و ۹۹۴ دلار آمریکا فروخته شد. این بخش در واقع یک دفترچه یادداشت کوچک است که یوجین سرنان(Eugene Cernan) فرمانده ماموریت «آپولو ۱۷» در آخرین ماموریت سرنشین‌دار به ماه به مچ دست لباس فضایی خود بسته بود.

انتهای پیاممنبع

وی در ادامه نوشته است: در حالی که آخرین قدم انسان را از سطح[ماه] برمی‌دارم، برای مدتی به خانه برمی‌گردم، اما ما به آینده‌ای نه چندان دور[برای بازگشت به ماه] اعتقاد داریم. می‌خواهم آنچه را که فکر می‌کنم تاریخ ثبت کند، بگویم. چالشِ امروزِ آمریکا سرنوشت فردای انسان را رقم زده است و آنچه آمده است، منطقه Taurus Littrow ماه را ترک می‌کنیم و به خواست خدا با آرامش و امید برای همه بشریت باز می‌بینم. خدا حافظ خدمه «آپولو ۱۷» باشد.

دفترچه یادداشت آخرین ماموریت از مجموعه ماموریت‌های آپولو به کره ماه با قیمت تقریبی ۸۰۰ هزار دلار به فروش رفت.

بخوان  فناوری که شبیه به هیچ چیز دیگری در صنعت هوافضا نیست

دفترچه یادداشت آخرین روی ماه ۸۰۰ هزار دلار فروش انسان

دفترچه یادداشت آخرین روی ماه ۸۰۰ هزار دلار فروش انسان

سرنان در این یادداشت نوشت: در اینجا انسان اولین کاوش خود را در ماه دسامبر ۱۹۷۲ به پایان رساند. روحی باشید که ما را از آن‌ها در زندگی همه بشریت منعکس کنید. این یادبود ماست که در اینجا خواهد بود تا زمانی که شخصی مثل ما باشد، تا برخی از شما که در آنجا هستند، که نوید آینده هستید، دوباره آن را بخوانید و کاوش و هدف آپولو را پیش ببرید.

این دفترچه شامل فهرست دقیقی از فضانوردان برای تکمیل، یادداشت‌های نوشته شده توسط سرنان، نقشه‌های منطقه و سه نقاشی کارتونی از سگ‌های فضانورد بود که توسط خدمه پشتیبان نقاشی شده بود و در آن زمان یک سنت برای شگفت‌انگیز کردن فضانوردان بود.

یوجین سرنان فضانورد ناسا و یازدهمین انسانی بود که در مأموریت «آپولو ۱۷» بر کره ماه گام نهاد. وی همچنین آخرین انسانی است که قدم روی کره ماه گذاشته شده است. وی در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۷ در سن ۸۲ سال گذشته.

دفترچه یادداشت آخرین روی ماه ۸۰۰ هزار دلار فروش انسان