دو داروی ضد سرطان رونمایی شدامروز در مراسمی از دو داروی ضد سرطان با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری رونمایی شد.

به گزارش ایسنا طی مراسمی در پارک علم و فناوری البرز و با حضور دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی از دو داروی ضد سرطان رونمایی شد.

تولید این دو داروی ضد سرطان تزریقی با مشارکت و حمایت ۴ دستگاه بوده است. عناوین این داروهای ضد سرطان به این شرح است:

* داروی اندوکسینا (سیکلوفسفاماید) ۱۰۰۰

* داروی اندوکسینا (سیکلوفسفاماید) ۵۰۰

همچنین در این مراسم مرکز نوآوری احیای اقتصادی و مرکز هم‌آفرینی صنایع غذایی و زیستی واحد افتتاح شد.

انتهای پیاممنبع

بخوان  تکمیل یک قطعه دیگر از پازل فرشت با کشف فسیل‌های ۵۵۰ میلیون ساله