رقیب Google ChatGPT Bard اکنون در مرحله بتا است اما شما باید به صف بپیوندید


Google Bard، چت ربات هوش مصنوعی مولد مورد انتظار از غول موتور جستجو، به انتشار عمومی نزدیک‌تر شده است. اکنون یک نسخه بتا باز است.

این خبر خوب است. خبر بد این است که در حال حاضر یک لیست انتظار برای Google Bard و در حالی که وجود دارد اکنون می توانید ثبت نام کنید (در برگه جدید باز می شود) با یک حساب شخصی Google (فقط ایالات متحده و بریتانیا)، نمی توان گفت چه زمانی به سیستم هوش مصنوعی مکالمه ای دسترسی خواهید داشت. گفتنی است، امروز چندین نفر از اعضای تیم TechRadar دعوت‌هایی دریافت کردند تا آن را امتحان کنند، و ما برداشت‌های اولیه خود را در بررسی Google Bard به اشتراک گذاشته‌ایم.منبع