رژ لب ضد ویروس و ساخته شده است

میوه‌های کرنبری حاوی ریز مغذی‌هایی به نام پلی‌فنل (پلی‌فنول‌ها) هستند که از فعالیت‌ها، باکتری‌ها و قارچ‌ها جلوگیری می‌کنند. در نتیجه، میکروب‌ها قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر برای تولید مثل نخواهند بودند و در نتیجه جمعیت آنها به جای افزایش می‌یابند، به کمتر از بین می‌روند و از آنجایی که پلی‌فن‌ها به طور کامل میکروب‌ها را از بین‌برند، بعید است که بخواهند. در برابر آن مقاومت ایجاد کنند.

رژ لب به دست آمده سپس به ظرف‌های کشت باکتری، و قارچ کاندیدا آلبیکانس(Candida albicans) اضافه شد. در میان عامل‌های عامل بیماری کووید-۱۹ وجود دارد و باکتری‌ها شامل انواع مضر مقاوم به داروی استافیلوکوکوس اورئوس (Staphylococcus aureus) و اشریشیا کلی (Escherichia coli) بودند.

مشخص شد که تنها یک دقیقه پس از تماس، همه ویروس ها به طور کامل غیرفعال شده اند. باکتری‌ها و قارچ‌ها نیز به طور قابل توجهی از پنج ساعت تماس غیرفعال شدند.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، پیش از همه چیز به ذهن می‌رسد که چرا یک رژ لب حاوی این‌گونه‌سازی‌بیوتیک نیستم؟ پاسخ این است که هرچه بیشتر از آنتی بیوتیک‌ها استفاده شود، باکتری‌ها نسبت به آن‌ها بیشتر می‌شوند. آنتی‌بیوتیک‌ها روی ویروس‌ها نیز اثر نمی‌گذارند و می‌توانند بر روی آن تأثیر بگذارند و باعث مصرف عوارض جانبی ناخواسته‌ای شوند. اینجاست که کرنبری وارد عمل می شود.

انتهای پیاممنبع

به گفته‌ی دانشمندان، رژ لب ضد میکروب، از جمله‌های ویروس‌ها، باکتری‌ها و قارچ‌های پوشش‌ها و بدون پوشش در دوران کووید-۱۹ و مقاومت دارویی برای می‌کند، شکل می‌گیرد.

مقاله‌ای در تحقیقات آنها به تازگی در مجله «ACS Applied Materials & Interfaces» منتشر شده است.

بخوان  شکایت کاربران از Google Photos به دلیل تخریب عکس‌هایشان

پروفسور آنجل سرانو-آروکا(Ángel Serrano-Aroca) و همکارانش در دانشگاه اسپانیایی کاتکا سان ویسنته مارتر، برای ساخت نسخه آزمایشی رژ لب ضد میکروب، عصاره کرن‌بری را به پایه کرمی رژ لب‌های موجود اضافه کردند. این پایه حاوی مواد تقویت کننده سلامت، مانند شی باتر، ویتامین E، پروویت B5، روغن باباسو و روغن آووکادو است.

خیلی از ما ناخوشایند است که یک لیوان یا چنگال خود را پس از هر بار استفاده نشسته باقی بماند، اما مشکلی نیست که از یک رژ یا لب لب که هرگز شسته نشده باشد، استفاده کنیم و حتی آن را با دیگران به اشتراک بگذاریم. . به همین دلیل است که به تحقیق یک رژ لب ضد میکروب با کرن‌بری ساخته شده است.