زوم به زودی بسیار مفیدتر و قدرتمندتر می شودمجموعه‌ای از ویژگی‌های جدید به Zoom می‌آیند تا خدمات خاصی را گسترش داده و استفاده از برخی خدمات موجود را آسان‌تر کند تا در حالت ایده‌آل، ارتباطات بهتری را تقویت کند.

بخش عمده‌ای از ویژگی‌ها به Zoom One، پلتفرم خدمات این شرکت که «انواع مختلف» را گرد هم می‌آورد، خواهد آمد [company] ابزار» در یک بسته.منبع