سیستم کدنویسی گوگل به صورت پایتون در حال انجام استگوگل در حال تغییر مدل پرداخت برای Colaboratory، سیستم کدنویسی پایتون خود است.

این پلتفرم که به طور غیررسمی با نام Colab شناخته می‌شود، برای کاربران طراحی شده است تا کد پایتون را از درون مرورگر شما بنویسند و اجرا کنند و برای همه انواع کاربران از جمله دانش‌آموزان، دانشمندان داده و محققان هوش مصنوعی عرضه می‌شود.منبع