شناسایی ارتباط علّی میان اختلال دوقطبی و بیماری بیماری روده

نویسندگان این مقاله می‌گویند: نتایج ما وجود یک رابطه علّی میان اختلال دو قطبی و بیماری در روده را می‌کند، که ممکن است بر روی بیماری بالینی تصمیم‌گیری شود.

ژه وانگ (Zhe Wang)، از بیمارستان وابسته به دانشگاه پزشکی چین در شنیانگ و همکارانش به انجام آزمایش‌هایی برای بررسی ارتباط ژنتیکی میان دو قطبی و بیماری منطقه روده پرداختند. این مطالعه از آخرین اطلاعات مربوط به ژنوم در اروپا به دست آمد.

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد، مشکل دوقبی با خطر ابتلا به بیماری بیماری روده در ارتباط است.

به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال‌اکسپرس، اختلال دو قطبی یک اختلال روانی است که با دوره‌های افسردگی و شیدایی و تغییرات خلقی غیرطبیعی این می‌شود. بیماری بیماری‌های روده نیز یک بیماری مزمن دستگاه گوارش است که گاهی اوقات می‌تواند بهبود یابد و از علائم شایع آن می‌توان به گرفتگی و درد شکم اشاره کرد.

پژوهشگران یک ارتباط مثبت و قابل توجه برای بیماری اختلال دو قطبی پیش‌بینی شده به صورت ژنتیکی با خطر ابتلا به بیماری روده کولیت کشف کردند.

انتهای پیاممنبع با این نتایج پژوهش‌ها به صورت معکوس اثر علّی بیماری از بیماری روده بر ایجاد دوقطبی پشتیبانی نمی‌کند. این معناست که در مورد بیماری بروزی روده تاثیری بر اختلال دو قطبی نمی‌گذارد و برای تشخیص بیماری بیماری روده بر این مشکل باید بررسی شود.

بخوان  اکنون می‌توانید ببینید دقیقاً چه زمانی در تماس تیم‌های مایکروسافت از شما نام برده شده است
از نظر من توجه به مخاطبان یک پروژه امری مهم در طراحی معماری استد.