شناسایی تاثیر نور بر متابولیسم گلوکز

آلمانی چینی در مطالعه اخیرشان دریافتند که نور بر متابولیسم گلوکز تأثیر می‌گذارد.

به گفته ژو، یافته‌ها در موش‌ها و انسان‌ها یک توضیح برای مشاهدات اپیدمیولوژیک ارائه می‌کند و ممکن است یک استراتژی بالقوه مهم در آب و هوا و درمان متابولیک را ارائه کند.

انتهای پیاممنبع

به گزارش ایسنا و به نقل از ای سیدانشمندان چینی دریافت می‌کنند که نور می‌تواند با فعال کردن سلول عقده‌ای یا سلول گانگلیون (Ganglion cell) شبکیه حساس به نور، تحمل گلوکز را در موشها کاهش دهد که این آزمایش یک استراتژی بالقوه مهم در صنعت و درمان و مدیریت اختلالات متابولیک گلوکز را می‌کند. .

سلول عقده‌ای یا سلول گانگلیون، یاخته‌ای است که در گانگلیون پیدا می‌شود. این سلول‌ها را به شکل پتانسیل عمل از طریق فیبرهای عصبی بینایی به مغز ارسال می‌کنند. این سلولها حتی اگر در حال حرکت هم نباشند، ایمپالس‌های عصبی دائمی را با فرکانس متوسط ​​۵ هرتز بر تولید می‌کنند.

این مکانیسم در موش‌ها قابل ارزیابی است و همان پدیده در انسان نیز مشاهده می‌شود که این امر نشان می‌دهد متابولیسم گلوکز تعلیم‌کننده نور ممکن است به طور خاص در پستانداران وجود داشته باشد.

این کشف توسط گروهی از سرپرست به سرپرستی «ژو تیان» (Xue Tian) از دانشگاه علم و صنعت چین انجام شد.

یافته‌های این مطالعه در مجله «سل» منتشر شد.