طبق گزارش‌ها، قرارداد خرید ایلان ماسک در توییتر بازمی‌گرددایلان ماسک، میلیاردر داوطلب، ممکن است بالاخره آماده باشد تا آن معامله غول پیکر توییتر را ببندد – حداقل برای امروز.

ماسک روز دوشنبه نامه ای را به دادگاه ارائه کرد تا معامله را طبق شرایط اولیه مورد توافق آغاز کند. بر اساس گزارش بلومبرگ. این خبر چند روز قبل از عزل ماسک در پرونده ای منتشر می شود که به دنبال کنار گذاشتن این معامله بود – و تنها چند روز پس از برخی از متن های خصوصی ماسک (در برگه جدید باز می شود)بین همکاران، دوستان و جک دورسی، مدیرعامل سابق توییتر، در جریان کشف آزاد شدند. پیام‌های تازه منتشر شده، نحوه نگاه ماسک به توییتر، ویژگی‌های جدید آن (مانند Twitter Blue که از آن متنفر است) و خود معامله را روشن می‌کند.

منبع