عکس جدید «هابل» از یک کهکشان عدسی‌

ان‌جی‌سی ۳۴۸۹ دارای یک هسته فعال است. هسته کهکشانی فعال در مرکز کهکشان قرار دارد، بسیار درخشان است و تابش را در سراسر صنعتمغناطیسی ساطع می‌کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، «تلسکوپ فضایی هابل»(HST) عکسی از یک کهکشان عدسی‌ موسوم به «ان‌جی‌سی ۳۴۸۹»(NGC 3489) گرفته شده است. کهکشان‌های عدسی‌، کهکشان‌های کاملاً مارپیچی یا بیضوی منطقه. آنها چیزی میان این دو نوع کهکشان هستند و ویژگیهای هر دو را می‌دهند. کهکشان‌های عدسی مانند کهکشان‌های مارپی، یک برآمدگی مرکزی حاوی ستارگان فشرده و یک قرص دایره‌های نازک حاوی ستاره‌ها، گاز و غبار هستند اما بدون بازو هستند. همچنین، کهکشان‌های عدسی مانند کهکشان‌های بیضوی، ستاره‌های مسن‌تری دارند و میزان ستاره‌زایی در آنها کم است.

این کهکشان عدسی، یک «کهکشان سیفرت» (Seyfert galaxy) به شماره می‌رود. کهکشان سیفرت، یک نوع هسته فعال است که نسبت به سایر هسته های کهکشانی فعال، نور کمتری دارد. کهکشان‌های سیفرت بیشتر از بقیه قسمت‌های کهکشان‌ها میزبان نمی‌درخشند. بنابراین، کهکشان احاطه‌کننده آنها به وضوح قابل مشاهده است. انواع دیگر هسته‌های کهکشانی فعال آن قدر تشعشع می‌کنند که رصد کهکشان آنها را غیرممکن نگه می‌دارد.

عکس دنیایی که با «تلسکوپ فضای هابل» گرفته شده است، یک کهکشان عدسی‌ را در فاصله ۳۰ میلیون سال نوری از زمین نشان می‌دهد.

ان‌جی‌سی ۳۴۸۹ در فاصله ۳۰ میلیون سال نوری از ما در صورت فلکی «شیر» (Leo) قرار دارد.

انتهای پیاممنبع