عید قربان یعنی گذشتن از همه وابستگی‌ها ب عشق مهربان‌ترین