فنی فنی تلسکوپی فضای «جیمز وب» رفع شد

در که جیمز وب عملکرد عالی داشته است، اما این اولین نقص فنی نیست که مهندسان باید با آن مقابله کنند. این تلسکوپ به دلیل بروز یک نرم افزار در سیستم کنترل وضعیت تلسکوپ، از روز هفتم تا ۲۰ دسامبر سال ۲۰۲۲ نیز در حالت ایمن به سر برد. حالت‌سنجی با وضوح متوسط ​​ابزار مادون قرمز میانی (MIRI) تلسکوپ نیز به دلیل افزایش اصطکاک در مکانیسم‌های آن برای مدت کوتاهی غیرفعال شد. با این تفاسیر مهندسان تا می‌توانند این رصدخانه را از راه دور تعمیر و راه حل‌هایی برای همه مشکلات آن ارائه دهند.

تصویرگر مادون قرمز نزدیک و بسته‌نگار بدون شکاف، دو قابلیت دارد. مورد، اندازه‌گیری بدون شکاف بزرگ است که شامل اولین انجام کلی یک میدان بزرگ مانند میدانی از ستارگان است، بخشی از یک کهکشان نزدیک یا بیشتر از آن‌ها به طور همزمان انجام می‌شود. و مورد دوم ارزیابی بدون شکاف اجرا شده است که شامل یک ستاره درخشان منفرد مانند یک ستاره در یک میدان دید می‌شود.

این ابزار که توسط آژانس فضایی کانادا ساخته شده بود، در روز ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) به حالت عملیاتی کامل بازگشت. مشکلی شروع شد که علمی یک ارتباطی در این ابزار باعث شد تا نرم افزار هدایت پرواز آن از کار بیفتد. مهندسان تشخیص دادند که علت این مشکل اصابت یک پرتو کیهانی کهکشانی به وب است. تشعشعی پرانرژی خارج از منظومه شمسی است که گاهی اوقات می‌توان سیستم‌های الکتریکی را مختل کند.

انتهای پیاممنبع

به گزارش ایسنا و به نقل از یونیورس‌تودی، تصویرگر مادون قرمز نزدیک و شرکت‌نگار بدون شکاف (NIRISS) تلسکوپ فضایی جیمز وب از روز ۱۵ ژانویه به دلیل یک خطای ارتباطی خاموش شده بود اما مهندسان این مشکل را حل کردند و ابزار را به حالت عملیاتی کامل برگردانند.

بخوان  کپسول «اوریون» چه زمانی به زمین بازمی‌گردد؟

با جستجوی دانش ناسا و آژانس فضایی کانادا، تلسکوپ فضایی وب به حالت عملیاتی کامل خود بازگشت.

به ون کامپن، گفته می شود که با پرتوهای کیهانی عادی و مورد انتظار در عملیات هر فضایپیما است و این پدیده بر مدارهای الکترونیکی تصویرگر مادون قرمز نزدیک است و می تواند بدون شکاف، تأثیر بگذارد. مهندسان جیمز وب تشخیص دادند که راه‌اندازی مجدد دستگاه، آن را به عملکرد کامل باز می‌گرداند. مهندسان تمام روش‌های ممکن را برای بازیابی ایمن تجهیزات الکترونیکی تجزیه و تحلیل و تحلیل کردند و هنگام انجام عملیات، در هر مرحله میانی، بازبینی انجام شد. ما اکنون خوشحالیم که اعلام می کنیم که ابزار تصویرگر مادون قرمز و بکار گرفته شده بدون شکاف وب دوباره روشن شده است و عملکرد مطلوبی دارد.

جولی ون کامپن (Julie Van Campen)، مهندس سیستم ماژول ابزار علمی یکپارچه وب (ISIM) در مرکز پروازهای فضایی گادرد ناسا گفت: ناسا و آژانس فضایی کانادا با همکاری همکاری می کنند تا ساختمان تا امکان از نظر فنی به مشکل نزدیک شود. آن‌ها بررسی دقیقی روی همه بخش‌های عملیاتی ابزار انجام دادند.