«فیروزگر» مرکز ملی مغز برای توسعه فناوری سلامت مغز/برنامه ۵ ساله برای تولید فناوریمرکز ملی مغز در بیمارستان فیروزگر با هدف توسعه ابزارها و فناوری‌های مرتبط با سلامت مغز راه‌اندازی می‌شود و قرار است در آن بر اساس نقشه راه برای تولید فناوری‌های مرتبط ایجاد شود.

دکتر رضا پناهی، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیر آموزش و توسعه مرکز ملی مغز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه این مرکز هدف توسعه سلامت مغز را دنبال می‌کند، گفت: دنیای دنیای دنیای دنیایی است که از ابزارها و تکنولوژی‌های جدید برای حوزه سلامت در حرکت استفاده می‌کند، به گونه‌ای که در دیگر حرکت‌های غیرتهاجمی مغز با استفاده از جریان الکتریکی حرکت می‌کند. یا مغناطیسی و یا واقعیت را مطرح کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این موارد است که سال‌ها تحقیقات صورت گرفته و کاربردهای درمانی یافته‌اند، اظهار کرد: در کشور به بخشی از این فناوری‌ها دسترسی داریم و حتی استفاده از بالین هم یافته است، ولی محدودیت برای استفاده از این ابزارها نیز وجود دارد.

پناهی خاطر نشان کرد: مرکز ملی مغز راه‌اندازی شد تا در ابتدا این فناوری‌ها را توسعه دهند و در این مسیر فناوری‌های عصبی شبیه‌سازی مغزی، واقعیت مجازی را توسعه دهند و در گام دوم اقدام به کاربردی کردن این فناوری‌ها کنند.

مدیر آموزش و توسعه مرکز ملی مغز یادآور شد: اتفاق مهمی که قرار است در این مرکز رخ ​​دهد، این است که فناوری‌های تولید شده در حوزه سلامت مغز، انسان به درستی عمل کند و روی روند تحقیقات آن نیز در این مرکز اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه مرکز مغز یک مرکز ملی است، گفت: این مرکز با حضور بخش هایی چون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه علوم، دانشگاه ها و بهویژه دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان اولین دانشگاهی که این مرکز را در آن شکل راه اندازی کرد، گفت: گرفته شده و قرار است یک مرکز فرا دانشگاهی و ملی را راهاندازی کنند.

بخوان  از هوش مصنوعی بترسیم یا نه؟

پناهی تاکید کرد: بر این اساس ابزارهایی که در این مرکز تولید می‌شود، کاربرد آن در سطح کشور خواهد بود، از این رو وقتی محصولی در این حوزه از سوی دانشگاه‌ها و یا شرکت‌های بخش خصوصی تولید می‌شود و قرار است آزمایش‌های بالینی اجرا شود. با حمایت این مرکز خواهد بود.

وی در خصوص تفاوت مرکز ملی مغز با آزمایشگاه مغز، توضیح داد: آزمایشگاه ملی مغز یک آزمایشگاه ملی تصویربرداری مغز است که در آزمایشگاه یک هدف خاص یعنی نقشه برداری از مغز و در این آزمایشگاه توسعه فناوری در حوزه سلامت مغز وجود ندارد و وجود ندارد. آن ساخت داخل نیست.

پناهی ملی اظهار کرد: ولی در مرکز مغز علاوه بر اینکه ابزار یکسری در آن وجود دارد، ساخت فناوری نیز در آن اتفاق خواهد افتاد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این مرکز در ساختمانی است که دانشگاه علوم پزشکی ایران در اختیار ما قرار داده است، فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: ولی ساختمان اصلی این مرکزی است که در ابتدای سال آینده به ما تحویل داده می شود، واقع می شود. بیمارستان فیروزگر است.

این محقق حوزه علمی، فضای جدید مرکز ملی مغز را در مساحتی به وسعت ۱۴۰۰ متر مربع عنوان کرد و گفت: این محل جدید در حال حاضر است و تیم‌ها قرار است در این مرکز جدید مستقر شوند.

وی اضافه کرد: ما برای 5 سال فعالیت‌های آینده این مرکز برنامه‌هایی را تدوین کردیم که چه ابزارها و چه فعالیت‌های تحقیقاتی را در این مرکز اجرا می‌کنند و در این راستا با چند شرکت همکاری‌هایی برای ساخت ابزارهایی در این حوزه آغاز شده‌اند.

بخوان  ما ChatGPT را در مقابل ابزارهایی برای تشخیص متن نوشته شده با هوش مصنوعی قرار دادیم و نتایج نگران کننده است

پناهی، طراحی و ساخت ابزار حرکت عصب «عصب واگ» (vagus nerve) را از جمله این ابزارهایی دانستند که به صورت مشترک با چند شرکت اجرایی می‌شود و بررسیان کرد: این عصب یک محیط است که از عبور می‌کند. این عصب در نورولوژی در درمان سردردهای میگرنی و فشاری است، در عین حال که در روانپزشکی در درمان آسیب و حتی برای درمان ترومای پس از سانحه که از جانبازان ما نیز به آن مبتلا می شوند، می ماند.

مدیر آموزش و توسعه مرکز ملی مغز، افزود: تولید این ابزار یکی از پروژه‌های این مرکز به شماره می‌رود.

وی در خصوص وضعیت موقعیت کشور به ابزارهای مرتبط با سلامت مغز با بیان این موضوع که در این زمینه وجود ندارد، خاطر نشان کرد: بهتر است گفته شود که در این زمینه مناسب نباشد و زمانی که خاص در این زمینه اقدام کند، دور باشد. از ذهن نیست که این ابزارها در تهران بیشتر باشد و برنامه ملی و یا کشوری نداشته باشیم.

پناهی افزود: ما اگر به فناوری دسترسی داشته باشیم، می‌توانیم در سراسر کشور استفاده کنیم.

انتهای پیاممنبع