لری الیسون از اوراکل می خواهد که آینده مراقبت های بهداشتی جهانی را بسازدلری الیسون، بنیانگذار و مدیر ارشد فناوری اوراکل، چشم انداز بزرگ خود را برای تغییر روش دسترسی مردم در سراسر جهان به خدمات مراقبت های بهداشتی، بدون توجه به جایی که هستند، ارائه کرده است.

الیسون در سخنرانی در Oracle Cloud World 2022 در لاس وگاس، تعداد زیادی از افکار و ابتکارات شرکتش را برای کمک به مردم در سراسر جهان آغاز کرده است.منبع