مامور قطار جان مسافران را نجات داد + ذفیلمیک مامور زن قطار در هند با عکس العمل سریع و مناسب خود موفق شد تا جان یک پیرزن و پسرش را نجات دهد. این زن سالخورده و پسرش هنگام سوار شدن بر یک قطار در حال حرکت به داخل شکاف سقوط کرده بودند. این اتفاق در ایستگاه قطار بانکورا واقع در بنگال غربی رخ داد.

ویدئویی که توسط دوربین مدار بسته تهیه شده چگونگی وقوع حادثه و واکنش این مامور را به تصویر می‌کشد. در ابتدای این ویدئو در حالی که قطار در حال ترک ایستگاه است مامور زن که متوجه حادثه شده به سمت دیگر ایستگاه می‌دود. ظاهرا یک زن سالخورده به همراه پسرش قصد سوار شدن قطار را داشتند که ناگهان به داخل شکاف میان قطار و سکو سقوط می‌کنند. تعدادی از مسافران نیز که شاهد این صحنه بودند برای کمک به سمت پیرزن می‌دوند.


بیشتر بخوانید


در ادامه مامور زن به همراه سایر مسافران موفق به بیرون کشیدن این دو مسافر از میان شکاف می‌شوند. وزارت راه آهن هند با انتشار این ویدئو در توئیتر نوشت: «هوشیاری و عکس العمل سریع یک مامور قطار در ایستگاه بانکورا در بنگال غربی، جان زن و پسرش را که به داخل شکاف میان قطار و سکو سقوط کرده بودند نجات داد.»

این ویدئو پس از انتشار در توئیتر مورد توجه کاربران قرار گرفت و تاکنون نزدیک به ۱۸ هزار بیننده داشته است. بسیاری از کاربران واکنش سریع مسافران و این مامور قطار در نجات این زن و پسرش را مورد تمجید قرار دادند.منبع