مایکروسافت تیمز در حال افزایش سرعت است، شما چیزهای خوش شانساستفاده از تیم های مایکروسافت به لطف برخی به روز رسانی های جدید مرتبط با سرعت، به زودی برای کاربران در همه جا تجربه بسیار سریع تر و روان تر خواهد بود.

سرویس کنفرانس ویدیویی تعدادی به‌روزرسانی‌ها را با هدف بهبود تجربه کاربر هنگام پیمایش در پلتفرم تیم‌های مایکروسافت اعلام کرده است.منبع