مایکروسافت تیمز زبان اشاره را در جلو و مرکز قرار می دهد

امضاکنندگان را می‌توان در اواسط جلسه با دکمه «مدیریت امضاکنندگان» که در صفحه دسترس‌پذیری جدید یافت می‌شود، اضافه کرد. کلیک کردن روی دکمه به شما این امکان را می دهد که یک شرکت کننده را فقط با تایپ نام او به عنوان مترجم تعیین کنید. و از طریق صفحه، می‌توانید هر دو نمای زبان اشاره و زیرنویس‌های زنده را در اواسط جلسه تغییر دهید.

تیم های در حال رشد

مشابه a به روز رسانی اخیر Zoomویژگی جدید Sign Language View به کاربران تیم های مایکروسافت اجازه می دهد تا حداکثر دو فید ویدیوی دیگر را برای قرار گرفتن در مرکز برنامه انتخاب کنند، که باعث می شود مترجمان زبان اشاره در کل جلسه بسیار بیشتر قابل مشاهده باشند.