مایکروسافت تیمز یکی از بدترین ویژگی های زوم را اضافه می کندبه لطف اضافه شدن یک ویژگی جدید که به شدت تحت تأثیر زوم قرار گرفته است، تماس‌های تیم‌های مایکروسافت ممکن است بسیار سرگرم‌کننده‌تر شوند.

پلتفرم کنفرانس ویدیویی فاش کرده است که روی فیلترهای ویدیویی کار می کند تا کاربران کمی سفارشی سازی بیشتری به فیدهای خود اضافه کنند.منبع