مایکروسافت در حال کار بر روی یک بازنگری برای File Explorer برای تطبیق بهتر با ویندوز 11 است

را گزارش از Windows Central می آید (در برگه جدید باز می شود)، که موفق شد اطلاعات انحصاری و حتی برخی از تصاویر ماکت داخلی از شکل ظاهری File Explorer جدید را به دست آورد. با این حال، تمام موارد ذکر شده در گزارش را با کمی نمک مصرف کنید. محصول نهایی ممکن است کاملاً متفاوت به نظر برسد زیرا همه چیز هنوز در مرحله مفهومی است. هنوز چیزی به طور رسمی فاش نشده است.