مایکروسافت هوش مصنوعی را به مایکروسافت 365 می آورد TechRadarدر پی ورود مشهورترین نویسنده هوش مصنوعی جهان، ChatGPT موتور جستجوی بینگ، مایکروسافت اکنون با معرفی Microsoft 365 Copilot از برنامه های خود برای استفاده از همین فناوری برای بهبود بهره وری در محیط کار رونمایی کرده است.

کمک خلبان (در برگه جدید باز می شود) توسط همان نوع هوش مصنوعی مبتنی بر سریع که ChatGPT را هدایت می کند – به این معنی که با یک دستورالعمل مکتوب کمتر از یک جمله طولانی، Microsoft 365 می تواند کل ایمیل ها و گزارش ها را برای شما بنویسد.منبع