ما دوباره به اینجا می رویم – مایکروسافت به طور تصادفی به روز رسانی بعدی را برای ویندوز 11 نشان می دهد


به‌روزرسانی بعدی ویندوز 11، به نام «لحظه‌های 2»، به‌طور تصادفی در یک ویدیوی یوتیوب به نمایش گذاشته شده است که شایعه شده است که به‌روزرسانی آتی را برای Photos و نوار وظیفه بهتر برای دستگاه‌های تبلت دریافت می‌کند.

مطابق با جدیدترین ویندوز (در برگه جدید باز می شود)، آ ویدیوی یوتیوب (در برگه جدید باز می شود) ویندوز 11 را در یک وب‌کست ماهانه به نمایش می‌گذاشت و یک شماره ساخت به‌طور تصادفی به نام «23003.ni_» نشان داده شد.لحظه_directdash_dev1.221018-160′.منبع