مبارزه با سرطان به کمک بقایای ویروسهای قدیمی

انتهای پیاممنبع

به گفته‌ی موسسه تحقیقاتی فرانسه کریک در بریتانیا، ویروس‌های باستانی که در دیانان انسان حفظ می‌شوند، ممکن است به مردم در مبارزه با سرطان کمک کند.

پروفسور جورج کاسیوتیس(George Kassiotis)، رئیس آزمایشگاه ایمونولوژی رتروویروسی در موسسه فرانسه کریک به یک رسانه بریتانیایی گفت: سیستم ایمنی فریب می‌خورد و باور می‌کند که سلول‌های تومور عفونی شده‌اند و سعی می‌کنند ویروس را از بین ببرند، بنابراین این یک سیستم هشدار دهنده است.

به‌گفته‌ی تحقیقاتی بقایای‌های باستانی، می‌توانند با ایجاد سیستم ایمنی به انسان در مبارزه با سرطان کمک کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپوتنیک، مطالعاتی که این مطالعه جدید را انجام دادند، استدلال کردند که سرطان، دی‌ان‌ای(DNA) ویروس‌های باستانی خفته را احیا می‌کند و در نتیجه باعث تحریک یک پاسخ ایمنی می‌شود که به سلول‌های سرطانی حمله می‌کند.

جستجوی سیستم ایمنی برای ایجاد بیماری که تصور می‌کند تومورها به آن مبتلا می‌شوند و در نتیجه بهبود درمان سرطان می‌انجامد.

اکنون، مطالعه‌ای که توسط متخصصان موسسه فرانسوی کریک انجام شد و این هفته منتشر شد، نشان می‌دهد که ممکن است بین پاسخ ایمنی مشاهده شود در برخی از بیماران مبتلا به سرطان ریه و «بهبود بقای بیمار» که در این موارد مشاهده می‌شود، مشاهده می‌شود. ارتباطی وجود داشته باشد.

بیانیه‌ای که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، بسیار از ویروس‌های ویروسی است که تعداد میلیون‌ها سال گذشته به آن مبتلا شده‌اند، تأثیر می‌گذارند بر ساختار ژنتیکی ما گذاشته شده است، به طوری که حدود هشت درصد از ژنوم انسان از دی‌انان‌های رتروویروس‌ها تشکیل شده است. که ژن‌های می‌دهند تنها یک تا دو درصد آن را تشکیل می‌دهند.

بخوان  چاپ سه‌بُعدی سلول‌ها روی اندام داخلی بدن با یک ربات جدید

پاسخ ایمنی مورد بحث شامل سلول‌های B است که گلبول‌های خون سفید که به لنفوسیت‌های B نیز معروف هستند می‌شود. این سلولها در اطراف تومورها جمع می‌شوند. معتقدند که این عامل باعث می‌شود که ویروس‌ها توسط سرطان رخ دهند که سیستم ایمنی را به خود جلب کند.

رتروویروس یک ویروس آران‌ای است که خود را در سلول‌های میزبان بازتولید می‌کند و خود را از روی ژنوم آران‌ای می‌سازد. دی‌ان‌سازی شده در سلول‌های ژنوم نگهدارنده ادغام می‌شود.