محاسبه سرعت خیره کننده فواره های حاصل از برخورد ستارگان نوترونیتلسکوپی فضای هابل، سرعت یک فواره از ماده را که از تصادم ستارگان نوترونی بیرون آمده است، اندازه گیری شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیستلسکوپ فضایی هابل ناسا، تشعشع برخورد ستارگان را که به نظر می‌رسید به دلیل یک توهم، با سرعت خیره‌کننده‌ای در حال حرکت است، اندازه‌گیری کرده است.

هابل دریافت می کند که یک فواره یا جت پرتو از برخورد دو ستاره نوترونی با سرعتی بیش از 99.97 درصد سرعت نور حرکت می کند.

برخورد و تشکیل

این رویداد که GW170817 نام آن در سال 2017 توسط ستاره‌شناسان از سراسر جهان در فضا مشاهده شد. انرژی انتشار یافته از این انفجار عظیم، تقریباً شبیه به یک انفجار ابرنواختر بود.

دو روز بعد، ستاره شناسان تلس هابل را به سمت محل این انفجار نشانه رفتند، جایی که ستارگان نوترونی در یک سیاه‌چاله ریختند و نیروی گرانش شروع به کشیدن مواد به سمت آن کرد. این ماده یک دیسک چرخان را تشکیل داد که فواره‌هایی را ایجاد کردند که به سمت بیرون حرکت می‌کردند. این فواره‌های سریع به مقابله با می‌کردند و مواد و بقایا را از خود به جا می‌گذاشتند و بخشی از این بقایا شامل موادی بودند که جت را تشکیل می‌دادند.

مکان‌یابی انفجار

اکنون اندازه‌گیری‌های تلسکوپ هابل با مشاهدات تجهیزات رادیویی مختلف از جمله تلسکوپی رادیوی بنیاد ملی علوم آمریکا که برای تداخل‌سنجی خط پایه بسیار بلند (VLBI) با هم کار می‌کنند، ترکیب می‌شوند. آمار و نتایج این تلسکوپ‌های رادیویی، ابتدا 75 روز و سپس 230 روز پس از تصادم گرفته شد.

اکنون با ترکیب مشاهدات مختلف، محل انفجار را با دقت شناسایی کنید.

سرعت فواره

تصور می‌شد سرعت خیره‌کننده این فواره، یک توهم است و در ابتدا به نظر می‌رسد که سریع‌تر از سرعت حرکت نور می‌کند، اگر چنین چیزی ممکن نیست.

اعلام ناسا، اندازه‌گیری هابل نشان داد که این فواره با سرعت ظاهری هفت برابر سرعت نور در حال حرکت است. مشاهدات رادیویی نشان می دهد که این فواره بعداً به سرعت ظاهری چهار برابر سریعتر از سرعت کاهش یافته است. به نظر می‌رسد حرکت و سرعت این فواره بسیار سریع پیش می‌رود، زیرا فواره تقریباً با سرعت نور به زمین نزدیک می‌شود و نوری که ساطع می‌کند کوتاه‌تری با آن دارد. در اصل این فواره در حال تعقیب نور خود است.

این مشاهده‌ها به ستاره‌شناسان آینده اجازه می‌دهد تا مطالعات دقیقی از ادغام ستارگان نوترونی داشته باشند.

انتهای پیاممنبع