مسائل امنیتی توییتر به قبل از ایلان ماسک برمی گردد – و اخراج کارکنان کمکی نخواهد کرد


یک ماه از مدیریت جدید توییتر می گذرد و نماد پرنده آبی هنوز از تیتر خبرها باز نمی ماند.

یک سری پرفراز و نشیب از رفت و آمدها در نهایت منجر به تصاحب ماسک در پایان اکتبر شد و در نهایت با یک معامله 44 میلیارد دلاری به اوج رسید.

منبع