مشکلات صندوق پستی Exchange Online Microsoft Outlook در نهایت حل خواهد شدمایکروسافت مشکل شناخته شده ای را تأیید کرده است که برخی از کاربران را از پیکربندی صندوق پستی Exchange Online در Outlook برای ویندوز باز می دارد – اما هیچ جدول زمانی برای رفع آن ارائه نکرده است.

همانطور که توسط Bleeping Computer (در برگه جدید باز می شود)، مایکروسافت دارد به اشتراک گذاشته شده است (در برگه جدید باز می شود) یک تعمیر دستی برای ادمین های IT تا زمانی که رفع کد صادر شود. این شرکت همچنین گفت که مشکل Outlook، میزبان آن است سرویس ایمیل برای مشاغل، از کدهای خطای 603 ​​پس از شکست فرآیند پیکربندی در طول تست اتصال Outlook ناشی می شود.منبع