مشکلات صندوق پستی Exchange Online Microsoft Outlook در نهایت حل خواهد شد

همانطور که توسط Bleeping Computer (در برگه جدید باز می شود)، مایکروسافت دارد به اشتراک گذاشته شده است (در برگه جدید باز می شود) یک تعمیر دستی برای ادمین های IT تا زمانی که رفع کد صادر شود. این شرکت همچنین گفت که مشکل Outlook، میزبان آن است سرویس ایمیل برای مشاغل، از کدهای خطای 603 ​​پس از شکست فرآیند پیکربندی در طول تست اتصال Outlook ناشی می شود.

معماری ساختمان اداری امیرابراهیمی معماری سه بعدی معماری سه بعدی.