معرفی ۹ تکنولوژی کاربردی در دنیای امروز 1 بیتی

جای این نوع تحقیقات، که ارتباط تنگاتنگی با پروژههای انتقال تکنولوژی دارند، در سایت 1biti کشور، خالی است. خردهفروشانی که از توسعه و اجرای استراتژی اینترنت اشیا دوری میکنند در واقع میدان را برای رقبا خالی خواهند گذاشت و سهم بازار چشمگیری را از دست خواهند داد. این شرکتها به اینترنت اشیا روی آوردهاند تا عملکرد داراییهای خود را مورد نظارت قرار دهند، تجربه مشتریان خود را توسعه دهند و بازدهی کلی را افزایش دهند. بهعبارتدیگر با شناسایی و پیشبینی شکستها و بهینهسازی تجهیزات، نرخ بازگشت سرمایه و مزایای کسب شده سازمانها به حداکثر خود میرسد. با نگاه کلی میتوان دریافت که تعداد مقالات در سال ۲۰۱۷ به حداکثر خود یعنی حدود ۸۰۰۰ مقاله رسیده است. رشد مقالات در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ زیاد شده؛ در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ میزان رشد به حداکثر خود رسیده و در سال ۲۰۱۸ با شیب منفی کاهش یافته است. ذرات هوشمند که در سال ۲۰۱۴ نشان داده نشده بود، دوباره در سال ۲۰۱۵ نمایش داده شد؛ اما از دفتر کار هوشمند در سال ۲۰۱۵ اثری نبود. در یک حرکت فعال برای تطبیق دادن تکنولوژی های جدید و نو ظهور دولت انگلیس در بودجه شان در سال ۲۰۱۵، ۴۰میلیون پوند به تحقیق دربارهٔ اینترنت اشیاء اختصاص دادند.

در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، اینترنت اشیاء به نقطه اوج خود رسید و مفاهیم خانه هوشمند و دفتر کار هوشمند در قسمت ظهور قرار گرفتند. در سال ۲۰۱۷ پلتفرم اینترنت اشیاء به نقطه اوج رسیده و مابقی بر سر جای خود باقی ماندهاند. در سال ۲۰۱۸ دفتر کار هوشمند به نقطه اوج خود رسیده و خانه هوشمند و رانندگی خودکار سطح ۴ در سیر نزولی قرار دارند. در اکوسیستم فناوری اینترنت اشیاء گردش مالی در سطح بین الملل حاصل از خدمات ارایه شده توسط این فناوری تا ۳ تریلیون دلار در سال تضمین شده است و درآمدی بالغ بر ۱۴ تریلیون دلار در سال پیش بینی شده است.

همه این موارد به دلیل اکوسیستم اینترنت اشیائی امکانپذیر میشود که مدیریت را انجام میدهد و به بهبود سیستم کمک میکند. First Solar: این شرکت در سال 1999 تاسیس و راه اندازی شد و در زمینه طراحی و تولید پنلهای خورشیدی فعالیت میکند. اصطلاح «اینترنت اشیاء» اولین بار توسط کوین اشتون در سال ۱۹۹۹، بکار برده شد و برای نخستین بار توسط انتشارات مؤسسهام آی تی به دنیا معرفی گردید و جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی، از جمله اشیای بیجان، برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آنها را سازماندهی و مدیریت کنند.

در این جا لازم است تفاوت میان دو اصطلاح «اکتشافی» (Heuristics) و فرا اکتشافی شرح داده شود. با این تفاوت که بیش از ۱۰ سال برای کاربردی شدن آنها زمان لازم است. اینترنت اشیاء از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ در هایپ سایکل گارتنر در قسمت ظهور نوآوری آمده است. فشارهای وارد بر بانکهای بزرگ و سنتی را با ظهور اپلیکیشنهای نوآور اینترنت اشیاء که با عنوان فین تک شناسایی میشوند، میتوان به آسانی دید. لازم به ذکر است که اکثر شرکتهای ثبتکننده این پتنتها از کشور چین میباشند. در حقیقت بلاک چین شاید همان اسلحه جادویی باشد که عرصه اینترنت اشیا به آن نیاز دارد. قیصری گفت: در این نشست تخصصی که با عنوان “هوشمندسازی به سبک اینترنت اشیا” برگزار میشود، اساتید حوزه در موضوعاتی نظیر سلامت هوشمند امنیت اینترنت اشیا، کسب و کار تجاری سازی اینترنت اشیا و رایانش ابری و اینترنت اشیا سخنرانی خواهند کرد. اینترنت اشیا در صنعت خردهفروشی: اینترنت اشیا بانی تغییرات گستردهای به ویژه در صنعت خردهفروشی خواهد بود. وی ضمن اشاره به سیاستهای کلی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا در جهت توسعه فناوریهای هوشمند به ویژه موضوع اینترنت اشیا در کشور از طریق همکاری با مراکز آموزشی و حضور در گردهماییهای علمی اظهار کرد: در ارتباط با این کنگره مرکز تحقیقات اینترنت اشیا همکاری بسیار نزدیک و تنگاتنگی با ستاد برگزاری این رویداد داشته و امید است نتایج و خروجیهای این نشست بتواند کمک شایانی به حوزه فناوریهای هوشمند در کشور کند.

وی اظهار کرد: از اینرو در شرایط کنونی برگزاری نشست تخصصی در این زمینه در حاشیه کنگره جهانی فناوری های هوشمند 2018 ضروری به نظر میرسد و بر همین اساس این نشست تخصصی توسط این مرکز که همکاری نزدیکی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مراکز معتبر آموزشی و دانشگاه های سراسر کشور دارد، برگزار میشود. ما باید نظام آموزشی عالی کشور را به طور کلی تغییر دهیم؛ چه با هدف شکل بخشیدن به یک جامعة دانشگر و چه با هدف ورود به تکنولوژیهای علمی. وی بیان کرد: به دنبال اینترنت اشیا، شهر هوشمند شکل میگیرد که از نمونههای آن میتوان به بیمارستان هوشمند، کارخانههای هدشمند و دوربینهای کنترل ترافیک اشاره کرد. او به امکان کشف اطلاعات در مورد یک شیء برچسب خورده بهوسیله جستوجو در یک آدرس اینترنتی خاص و یا محتوای یک بانک اطلاعاتی اشاره نمود. البته امکان انجام تست سرعت اینترنت ترکیبی هم وجود دارد.

البته این فشارها با کسب مزایای قابلتوجهی همراه است. خواهند پرداخت که البته حضور این حجم از مهمانان بینالمللی در شرایط تحریم اتفاقی مهم در منطقه و حتی جهان میتواند باشد. هوش مصنوعی صنعتی میتواند در محصولات یا خدمات موجود تعبیه شود تا آنها را کارآمدتر، قابل اطمینان تر و ایمن تر کرده و همچنین طول عمر آنها را افزایش دهد. اینترنت اشیاء همچنین در اتوماسیون سیستم های آبیاری نقش مهمی دارد. حملونقل یعنی حرکت و لجستیک و سیستمهای اینترنت اشیاء نقش مهمی در مدیریت حملونقل ایفا میکنند. از تصویرسازی کامپیوتری دستگاهها تا مدیریت و پیگیری حمل کالاها که به سیستمهای توسعهیافته با هوش مصنوعی مرتبط هستند و میتوانند رویدادها را قبل از آنکه رخ دهند پیشبینی و حتی اصلاح کنند، طیف وسیع کاربرد اینترنت اشیا را در این بخش نشان میدهد. وی در ادامه به بخش سلامت و تاثیر پذیری ان از اینترنت اشیا پرداخت و گفت: در بخش سلامت با موازی همچون جمعآوری دادههای مرتبط با علایم حیاتی بیمار، ارسال دادههای جمعآوری شده به بستر ابری مرکز پزشکی، تحلیل و مدیریت اطلاعات فراهم شده و تضمین دسترسی فراگیر و به اشتراک گذاری دادههای پزشکی میتوان اشاره کرد. این افراد حتی دستیار هوشمند گوگل را هم مورد انتقاد قرار میدهند که روح ندارد و نمیتوان با آن تعامل کرد و بگو بخند راه انداخت.اما خنده و هیجان شما هنگام استفاده از سیری تا جایی ادامه خواهد داشت که از او بخواهید در حل یک مشکل کمکتان کند.آنجاست که لبخندتان محو میشود و به این نتیجه میرسید که سیری هم مانند آیفون چیزی بیشتر از یک اسباببازی نیست و دلتان یک دستیار هوشمند واقعی میخواهد.

جشنواره سرویسهای اینترنت پرسرعت پارسآنلاین بدون تغییر قیمت، همچنان ادامه دارد! اینترنت اشیا در صنعت بانکداری: پیشرفت در دنیای دیجیتال و تکنولوژی تلفن همراه، باعث تغییر اساسی در رفتار و انتظارات مشتریان شده است. در گوگل پتنت نمودار زیر برای نمایش تعداد پتنتهای موجود اینترنت اشیاء نمایش داده شده است و با استفاده از این نمودار میتوان گفت که طی سالهای اخیر میزان پتنت ثبتشده ثابت بوده و تغییر چندانی نداشته است. بنابراین با استفاده از کدهای زیر اولین تصویر از مجموعه داده آموزش ترسیم میشود. و دادن تصویرهای مجموعه داده تست همراه با برچسبهای متناظرشان به مدل، میتوان دقت تست مدل را در یک خط جداگانه چاپ کرد. همین موضوع به تنهایی یک چرخه مالی ۲ تریلیون دلاری بابت حقوق های پرداختی به کارمندان را صرفا در ایالات متحده مختل خواهد کرد. شرکتهای نرمافزاری که نرمافزارهای مربوط به رایانش ابری و سیستمعاملهای موبایل و سیستمهای امنیتی را میسازند، شرکتهایی که امکانات اتصال و شبکهها را فراهم مینمایند و پروتکلهای مختلفی ایجاد و روابط میان ماشینها و اشیاء را تسهیل میکنند و همچنین شرکتهای مخابراتی و فراهمکننده اینترنت در این بخش قرار میگیرند.

تأمینکنندگان شبکه نیز فیبر نوری، کلود و وایفای را فراهم مینمایند. اشیاء از طریق سنسورها و شبکهها با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و داده و اطلاعات را دریافت و آنها را ذخیره و پردازش مینمایند. از اینها در بخشی استفاده میشود که سیستم هوش مصنوعی تنها میتواند از آن بیاموزند اما این حافظه هیچ جایی ذخیره نمیشود و به شکل یک حافظه بلند مدت برای سیستم هوش مصنوعی کاربرد ندارد. این اطلاعات بصری سازی شده میتواند در آگاهی بخشی از وضعیت تجهیزات و داراییها و همچنین اصلاح فرآیندهای کسبوکار کمککننده باشد. همچنین در این اتاق برگههای سفید بسیاری و هزاران قلم وجود دارد. همچنین این زبان، در «تعادل بار پویا» (Dynamic Load Balancing)، «کَش تطبیقی» (Adaptive Cache) و مدیریت حافظه به خوبی عمل میکند و به همین دلیل جهت ساخت فریم ورکهای مقیاسپذیر برای دادههای بزرگ انتخاب خوبی است. اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز: صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان به ویژه در منطقه خاورمیانه است این صنعت علاوه بر منبع عمده تامین انرژی، نقش مهمی در تامین درآمد کشورهای نفتخیز و تعین میزان قدرت ملی و اعتبار بینالمللی ایفا میکند استفاده از فناوریهای نو در این صنعت به منظور افزایش اثرات مطلوب این صنعت همواره مدنظر مدیران ارشد بوده است.

موارد بد و ارزانقیمت میتواند قدرت سیگنال شما را نسبت به موارد باکیفیتتر کاهش دهد. دادهها و اطلاعاتی که میتواند تصمیم بگیرد، نوآوری داشته باشد و کسب و کارها و به طور کلی جهان را دگرگون کند. استفاده از تکنولوژی اینترنت اشیاء و استانداردهای ارتباطی مثل 5G، نحوهی استفاده ما از حمل و نقل و طرز رانندگی ما را دگرگون میکنند. آیتییو، اینترنت اشیاء را زیرساخت جهانی برای اجتماع اطلاعات و ارائه خدمات پیشرفته بهوسیله اتصال اشیاء (فیزیکی و مجازی) بر اساس فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی موجود و در حال تکامل میداند. اما گویا هنوز شرکت ارتباطات زیرساخت این سیستم مانیتورینگ را ندارد و شرکتها نسبت به نبود چنین سیستمی برای نظارت ظرفیت خریداری شده خود انتقاداتی را مطرح میکنند. اگرچه این اتفاق در فیلمهای علمی-تخیلی رخ داده اما در دنیای واقعیت، غلبه کامل هوشمصنوعی بر حیطه سلامت هنوز امکانپذیر نیست. تلاشهای اولیه انجام شده در راستای ساخت ماشین هوشمندی که در آزمون تورینگ موفق عمل کند امروزه با عنوان هوش مصنوعی شناخته میشوند و حاصل طراحی رسمی «مککلوچ» و «پیتز» جهت ساخت «عصبهای مصنوعی» تورینگ کامل است. رئیس سازمان فضایی ایران اعلام کرد: طراحی مفهومی این ماهواره توسط متخصصان ایرانی انجام و به یک شرکت ساخت ماهواره سنجشی خوشنام ارائه شده است.

آشنایی با مفاهیم پایه علوم کامپیوتر از جمله طراحی الگوریتم، ساختمان داده و نظریه محاسبات پیش از مطالعه درس هوش مصنوعی لازم است. در بخش بعدی از مقاله «چگونه هوش مصنوعی یاد بگیریم» به بررسی زبان جاوا برای برنامه نویسی هوش مصنوعی پرداخته شده است. در دهه 1980 پیشرفت های زبان سمبلیک هوش مصنوعی به نظر رسید که دچار وقفه شده و بسیاری بر این باور بودند که سیستم های سمبلیک هیچگاه قادر به تظاهر فرآیندهای شناختی انسانی علی الخصوص درک، روباتیک، یادگیری و بازشناخت الگو نخواهند بود. تاریخچه پیدایش هوش مصنوعی به عنوان یک شاخه از علوم به سالهای جنگ جهانی دوم و تحقیقات الن تورینگ باز میگردد. با گسترش اینترنت اشیاء و استفاده از ابزارهای متصل به اینترنت در تراکنشهای بانکی، موضوع امنیت بسیار حائز اهمیت خواهد بود. همین موضوع عامل مهمی در جهت امنیت داروی تجویز شده برای بیماران به شمار میرود. برنامهای مثل NetSpot میتونه برای این موضوع به شما کمک کنه.

یکی از اولین دلایلی که ممکن است باعث نارضایتی شما از سرعت اینترنتتان شود پایین بودن سرعت سرویس خریداری شده باشد یعنی سرعت اینترنت تان در حد استاندارد است، اما از آنجا که مثلا طرح خریداری شده شما دارای سرعت Kbps ۵۱۲ است در نتیجه قابلیت دانلود و آپلود مناسبی را ندارد. مفهوم اینترنت اشیاء بهوسیله یکی از افراد کمیته توسعه آرافآیدی در سال ۲۰۰۰ رقم خورد. در سال ۲۰۱۵ شیب رشد کمی کاهش و از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ مجدد با شیب تندی افزایش یافته و به ۱۷۰۰ پتنت میرسد. پتنتها از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ با رشد زیادی افزایش مییابد. پس به ناچار کار بر روی این الگوریتم رو متوقف کردن ، تا اینکه در سال 2012 دوباره به فکر این افتادن که روی این الگوریتم کار کنن چرا که با وجود big data ها و پردازنده های جدید دیگه مشکلی وجود نداشت ! اطلاعات جمعآوری شده در پیشبینی زمان از کار افتادن ماشینها استفاده میشود و بنابراین عملکرد ماشینها و طول عمرشان با نگهداری پیشبینانه افزایش مییابد. از آنجا که مأموریت اصلی اینترنت اشیاء برقراری ارتباط میان ماشینها و میان ماشینها و انسانها، جمعآوری اطلاعات و تحلیل آنها میباشد، میتوان گفت فناوری نوآور و تحولآفرینی است که قبل از آن هیچ فنّاوری مجزایی وجود نداشته که این کارکردها را به طور خاص دارا باشد.

تعریف ایزو از اینترنت اشیاء آن را به عنوان زیرساختی از ارتباطات اشیاء، افراد، سیستمها و منابع اطلاعاتی با خدمات هوشمند معرفی میکند که به آنها اجازه پردازش اطلاعات جهان فیزیکی و مجازی و واکنش به آن را میدهد. اساساً به دنبال سرنخهایی در مورد آنچه ممکن است در آینده رخ دهد، به گذشته نگاه میکند. امروزه از شهر واشنگتن تا پکن ممکن نیست که کسی علیه این نظام چیزی بگوید. با انجام این کار نتایج تا حد امکان به چیزی که در هنگام گشت و گذار در اینترنت تجربه می کنید نزدیک می شود. استفاده از انقلاب اینترنت اشیا، مستلزم ایجاد شبکه سراسری، حسگرهای کمهزینه و میکروالکترونیک است که تقریباً امکان اتصال به اینترنت را برای تمامی اشیا فراهم آوردند.

در حالی که اینترنت اشیا به نظر داستانی علمی-تخیلی است اما با سرعت هر چه تمامتر در حال تبدیلشدن به یک واقعیت است. حوزه مهندسی برق ۱۱۵۸۰ مقاله و بعد از آن حوزه مخابرات با تعداد ۸۰۸۳ مقاله به ترتیب بیشترین تعداد مقالات را دارا هستند. پیشبینی میشود در نمایشگاه امسال، طیف متنوعی از محصولات را شاهد باشیم مانند گوشیهای ۵G، تلویزیون شفاف Ultra-HD، پهپادهای مخصوصی که میتوانند صاحب خود را دنبال کنند یا شاید محصولی متفاوت و غیرمنتظره مثل یک سگ روباتیک.هرچند حضور در این نمایشگاه برای خبرنگاران رسانهها رایگان است؛ اما افراد غیررسانهای برای شرکت در این رویداد از ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار باید بپردازند. از سوی دیگر، هر لایهی اضافی از پیشبینی یا تحلیل، باید به طور جداگانه به سیستم افزوده شود. این سیستمها قادر به انجام کارهای مختلفی از کدنویسی گرفته تا کمک به نویسندهها در نوشتن کتاب هستند. اینترنت اشیاء به اکوسیستمی اشاره دارد که از دستگاههای مجزا با سنسورهای مختلفی شامل شده که از طریق شبکههایی در ارتباط هستند. برای تولید این مؤلفهها صنایع زیرساختی نقش به سزایی دارند. از بعد عملی نیز با توجه به این که جامعه آماری این پژوهش در کارخانه فولاد کویر کاشان بوده است و این شرکت به عنوان یک شرکت زیربنایی در صنعت کشور مطرح است و در بلند مدت محصولات این شرکت میتواند در صادرات غیر نفتی نیز نقش موثری داشته باشد، لذا، انجام پژوهش در شرکت مذکور میتواند زمینهای برای انجام تحقیقات بعدی باشد و حتی پژوهشهای انجام شده داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش، در صنعت مذکور انجام نشده است و از این جهت نوآوری این پژوهش قابل توجیه است و نهایتا این پژوهش با پیگیری مساله اصلی پژوهش در شرکت مورد مطالعه، به دنبال راهکارهایی است که بتوان مطالعه فعالیتهای (فرایند) مدیریت تکنولوژی و رابطه آن با قابلیتهای چابکی به عنوان ابزاری برای بهتر عمل کردن در محیط پویای امروزی و نیازهای متغیر مشتریان در کسب و کار های داخلی و خارجی بهره برد تا این شرکت ها به مزیت رقابتی پایدار دستیابند.

افراد مسن( و یا مراقبت آنها از منزل نیز از قابلیتهای اینترنت اشیاء است. اندازهگیری اشعه ماوراءبنفش و مطلع ساختن افراد از اینکه به مناطقی خاص وارد نگردند و یا در ساعاتی خاص از قرارگیری در جلوی اشعه خودداری کنند، نیز از دیگر قابلیتهای اینترنت اشیاء است. بسیاری از شرکت های فناوری مطرح دنیا نیز سعی کرده اند تا از این قافله عقب نمانند و در این زمینه فعالیت ها و پروژه های جدیدی را شروع کرده اند. در پنچره مشکی باز شده، عبارت “ipconfig” را نوشته و کلید اینتر را فشار دهید. با جستجوی عبارت اینترنت اشیاء بیشترین حوزه مربوط به حوزه مهندسی برق و بعد از آن حوزه مخابرات میباشد.

در سایت لنز با جستجوی عبارت اینترنت اشیاء نمودار زیر نمایش داده شده است. در نمودار زیر سیر تکامل و رشد تجهیزات متصل به اینترنت اشیاء نمایش داده شده است. هوش مصنوعی را میتوان به دو دسته مختلف تقسیم کرد: هوش مصنوعی ضعیف (Weak AI) و هوش مصنوعی قوی (Strong AI). آیا میتوان هوش مصنوعی قوی را به گونهای برنامهریزی کرد که به ارزشهای اخلاقی مطلوب پایبند باشد؟ از سوی دیگر، شرکتهای سودده، برای ورود به بازار فشار زیادی را تحمل میکنند. در بخش تأمینکنندگان فناوری، شرکتهای سختافزاری سنسورها، شبکه، تراشههای درونی و دوربینها را فراهم میکنند. صنایع زیرساختی شامل شرکتهای سختافزاری است که در آن پردازندهها، تراشهها، کیتها و سختافزارهای مربوط به شارژ کردن تولید میشود. در سپتامبر ۲۰۱۵، شرکتی موسوم به بنیاد امنیت اینترنت (IoTSF) راهاندازی شد که ماموریت اصلیاش افزایش امنیت IoT است. اینترنت ADSL، ارزان و نسبت به انواع دیگر اینترنت پهنباند در دسترس و راهاندازی سریع و سادهتری دارد؛ با وجود این، محدودیتهایی از جمله سرعت دانلود کمتر از ۲۴ مگابیتبرثانیه و سرعت آپلود کمتر از دو مگابیت روبهروست.