مغز ما چه میزان مصرف می کند؟

آنها محاسبه و یابی لحظه‌ای میزان مصرف مغزی را در طی حرکت عملکردی مغز با استفاده از این روش در یک مدل پیش بالینی نشان دادند. اولین جریان خون مغزی را به طور همزمان با میزان متابولیسم مغزی مصرفی با استفاده از لیزر سوم و تکنیکی به نام تصویربرداری کنتراست لکه لیزری با موفقیت اندازه گیری کردند.

به گزارش ایسنا و به نقل از تی ای، مغز انسان برای عملکردهای مختلف خود به تامین بی‌وقفه نیاز دارد. به همین دلیل است که شبکه‌های مغزی از رگ‌های خونی ظریف دارند که مولکول‌های منتقل می‌شوند به سلول‌های مغز می‌کنند.

پروفسور سرگی ای وینوگرادوف، محقق اصلی این مطالعه، گفت: طرح ما فرصتی را برای مشاهده تغییرات در متابولیسم مغز در زمان واقعی به طور مستقیم و مشابه پاسخ‌های بدنی با پاسخ‌های متابولیسم ارائه می‌دهد. روش‌هایی که فناوری توسعه می‌یابد، ما پیش‌بینی می‌کنیم که این روش برای آزمایش داروها و سایر عوامل متابولیسم مغز به طور مستقیم در دسترس باشد. این امکان بررسی دقیق‌تر مدل‌های متابولیسم را فراهم می‌کند.

انتهای پیاممنبع

پروفسور “سرگئی ای وینوگرادوف”(Sergei A. Vinogradov) محقق اصلی این مطالعه، گفت: بیشتر دین‌های موجود برای ردیابی‌امیکی میزان متابولیسم مغزی مصرف بر اساس اندازه‌گیری اشباع هموگلوبین و جریان خون مغزی است، به طوری که دینامیک میزان متابولیسم مغزی مصرف شود. به طور ذاتی با پویایی جریان خون مغزی مرتبط می شود. ما می‌خواستیم روشی عری از این ارتباط ایجاد کنیم.

یکی از شاخص‌های مهم فعالیت مغز، میزان مصرف متابولیسم مغزی (CMRO2) است که نشان می‌دهد مغز در هر لحظه چقدر انرژی مصرف می‌کند. از آنجایی که میزان متابولیسم مغزی مصرفی، یک شاخص اساسی آسیب شناسی بافت شرایط پایدار مانند موارد ناشی از سرطان، آسیب مغزی تروماتیک و سکته است، تعیین مقدار مستقیم میزان متابولیسم مغزی مصرف یک هدف اساسی در نور است. علاوه بر این، نظارت پویا بر آن در طول فعالیت‌های عصبی می‌توان‌های متابولیکی را که زیربنای پاسخ‌های عملکردی مغز هستند، روشن کند.

بخوان  رفتاری عجیب و کمتر دیده شده از میمون پوزه‌دار

این روش به طور مستقیم در مغز را اندازه گیری می کند. تفاوت‌ها با تفاوت در بین شریان‌های خونی مغز (داخلی‌های بدنی) و اطراف سلول‌های مغز (برون درمانی) تعیین می‌شود. زمانی که سلول‌های مغز از نظر متابولیکی فعال‌تر می‌شوند و بیشتر نیاز دارند، این تندتر می‌شود. بنابراین، میزان متابولیسم مغزی مصرفی ممکن است با استفاده از این مصرف که همچنین حاوی اطلاعاتی در میزان مصرف مصرفی است، محاسبه شود.

برخی از روش‌های فعلی به ارائه اطلاعات در مورد رویدادهای متابولیک و پاسخ‌های بهداشتی نیاز دارند. اخیراً یک دانشگاه پنسیلوانیا یک نوری جدید برای درک بهتر میزان مصرف متابولیسم مغزی در طول فعالیت های مغزی ایجاد می کند. این روش از دو کاوشگر فسفرتابی درشت‌مولکول (کاوشگرهای فسفری درشت مولکولی) استفاده می‌شود که با موفقیت برای نظارت بر زمان واقعی میزان متابولیسم مغزی مصرف و جریان خون مغزی (CBF) در یک مدل حیوانی بالینی استفاده می‌شود.

گام مهم، یافتن روشی برای سنجش تفاوت بین سطوح خارجی و داخلی داخلی به طور همزمان بود. یک کاوشگر فسفرتابی به نام Oxyphor PtR4 در خون قرار داده شد و Oxyphor PtG4 مستقیماً در منطقه بین خونی قرار داده شد. Oxyphors‌های متفاوتی دارند که دو رنگ‌آمیزی متفاوت دارند، می‌توانند از آن استفاده کنند.

پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا در مطالعه اخیرشان از روش مصرف برای تشخیص مصرف در مغز خبر داده شدند.