میمون‌ها ریسک‌پذیر هستند – ایسناپژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که اورانگوتان‌ها و گوریل‌ها می‌توانند به جای اعطای جایزه به جایزه‌ای که مطمئن باشند آن را دریافت کنند، می‌دهند، حتی اگر مطمئن نباشند که آن را دریافت کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، موسسه زیست شناسی در دانشگاه نوشاتل (UniNE) در سوئیس کشف کرده است که اورانگوتان ها و گوریل ها می توانند تصمیمات اقتصادی منطقی را بکار گیرند و بر اساس پژوهش های جدید آنها را انتخاب کنند.

این پژوهش به رهبری پنه لوپه لاکومب، سارا بروکارد، کلاوس زوبربوهلر و کریستوف دال بر روی اورانگوتان‌ها و گوریل‌های نگهداری در باغ وحش بازل سوئیس انجام شده و نتایج آن در مجله PLOS ONE منتشر شده است.

پژوهشگران می‌گویند: اورانگوتان‌ها و گوریل‌ها می‌توانند به جای دادن به یک جایزه که مطمئن باشند آن را دریافت کنند، روی یک پاداش بزرگتر کنند، حتی اگر مطمئن نباشند که آن را دریافت کنند. بنابراین به نظر می‌رسد میمون‌ها مانند انسان‌ها مستعد خطرپذیر هستند و این خطرپذیر در میمون‌ها با مشاهده نمونه‌های موجود در حال نگهداری در باغ وحش بازل مورد تایید قرار گرفت.

اورانگوتان‌ها خطرپذیر هستند

به هر میمون در آزمایش اول امکان انتخاب بین دو ظرف داده شد که یکی از آنها گزینه‌های بدون خطر و دیگری خطرناک بود. انتخاب ظرف ایمن به دریافت یک پاداش یکسان همیشه می‌شد و یک تصمیم همراه با معنای دریافت احتمالی بود. با این حال، در صورت وجود دریافت با انتخاب ظرف دوم، جایزه بزرگ‌تر و ارزش بیشتری نسبت به ظرف اول وجود دارد.

هم اورانگوتان‌ها و هم گوریل‌ها می‌دانستند که این آزمایش چگونه کار می‌کند و زمانی که گرسنه و طمع می‌کرد، می‌دادند خطرناک‌تر را انتخاب می‌کردند. علاوه بر این، اورانگوتان‌ها به خطرپذیری از خود نشان دادند.

پنه‌لوپه لاکومب دانشجوی دکترا در UniNE و نویسنده ارشد این مطالعه گفت: ما نشان دادیم که اورانگوتان‌ها و گوریل‌ها می‌توانند تغییراتی را در تعداد پاداش‌ها انجام دهند و همچنین تغییراتی را در احتمال برنده شدن درک کنند و بر اساس این تغییرات، انتخاب‌های منطقی انجام دهند. برای مثال، اگر بدانند شانس بیشتری برای برنده شدن دارند، یا اگر می‌توانند بهتر کسب کنند، انتخاب کنند و گزینه مخاطره‌آمیز را انتخاب کنند.

تاثیر سوگیری شناختی بر انتخاب میمون‌ها

پژوهشگران و نخست‌شناسان با تغییر شرایط‌بندی می‌توانند از تعداد پاداش‌ها یا امکانات را تغییر دهند. در اینجا، مجموعه‌ای از ظروف نارنجی به جای ظرف‌های خطرناک استفاده می‌شود و جایزه تنها زیر یکی از این ظرف‌ها پنهان شده است. احتمال برنده شدن با انتخاب ظرف نارنجی مانند احتمال برنده شدن با انتخاب ظرف رنگی قبلی بود.

در نتیجه مشخص شد با تغییر پیکربندی و رنگ‌بندی ظروف، میمون‌ها از روش‌های شرطبندی متمایز استفاده می‌کنند و در یکی از آزمایش‌ها، ۷۸ درصد از راه‌حل‌های خطرناک را نسبت به همه احتمالات دیگر مشاهده می‌کنند.

پژوهشگران این مطالعه می‌گویند: نتایج ما نشان می‌دهد که گوریل‌ها و اوگوتان‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد نشانه‌های منطقی تکیه می‌کنند، اما در معرض سوگیری‌های شناختی بر زمینه نیز هستند که بر آن‌ها تأثیر بگذارند.

انتهای پیاممنبع