ناسا مراکز آب و هوایی را در ماه احداث خواهد کرد

این ماموریت که نخستین گام بشر روی ماه پس از ماموریت “آپولو” (Apollo) است، عصر جدیدی از اکتشاف فضایی به شمار می‌رود و ناسا برای پرتاب آن شمارش معکوس را آغاز کرده است. ماموریت‌های آرتمیس روزی خواهند توانست تا انسان را روی مریخ فرود بیاورند، اما نخستین ماموریت، یک پرواز آزمایشی در اطراف ماه خواهد بود.

فری افزود: من فکر می‌کنم که ما انسان‌ها به کاوش نیاز داریم. این ماموریت اکتشافی که برای سفر به ماه برنامه‌ریزی شده است و ماموریت سفر به مریخ در آینده، واقعا برای من هیجان‌انگیز هستند.منبع

ناسا با پرتاب ماموریت بدون سرنشین “آرتمیس ۱” (Artemis I)، دوره جدیدی از اکتشافات فضایی را آغاز خواهد کرد و امیدوار است که بتواند مراکز آب و هوا را برای مطالعه باد‌ها و تابش خورشیدی به ماه بیاورد.

ناسا باید مطمئن شود که کپسول “اوریون” (Orion) آنقدر مجهز است که بتواند شرایط ناشی از آب و هوا را در فضا مدیریت کند. “جیم فری” (Jim Free)، معاون ماموریت توسعه سیستم‌های اکتشافی آرتمیس گفت: کپسول اوریون قطعا با پرتو‌های کیهانی مواجه خواهد شد. این بزرگترین خطر برای سرنشینان ماموریت آرتمیس ۱ به شمار می‌رود و یکی از موضوعاتی است که ناسا به آن می‌پردازد. به همین دلیل است که ما بر این پرتو‌ها تمرکز داریم.

همچنین در این ماموریت، یک ماه‌نورد جدید نیز حضور خواهد داشت که بهترین فناوری‌های ماموریت آپولو و مریخ‌نورد‌ها در آن ادغام شده‌اند. فضانوردان خواهند توانست این ماه‌نورد را شخصا و از راه دور هدایت کنند.

فری ادامه داد: ناسا، حسگر‌های آب و هوای فضایی را در این ماموریت خواهد داشت که می‌توانند باد خورشیدی و تابش خورشیدی را به واسطه آن بررسی کنند. ما انسان‌ها به کاوش نیاز داریم و این طرح اکتشافی که برای سفر به ماه و آمادگی برای سفر به مریخ ترسیم شده، فوق‌العاده هیجان‌انگیز است.

بخوان  4 ویژگی فوق العاده کاربردی که در آپدیت بعدی اندروید 13 ارائه می شود

به گفته ناسا، آب و هوای فضایی، موضوع مورد توجه در ماموریت‌های آینده نیز باقی خواهد ماند.