نحوه خرید تکنولوژی جهان با بودجه کفش

همان طور که میدانید، قیمت انواع گوشی بسته به قابلیتهای یک بیتی آنها فرق میکند. البته اندروید با توجه به استفاده در انواع سختافزارها از گوشیهای اقتصادی گرفته تا پرچمدارها، به شما انتخابهای خیلی بیشتری در گوشی موبایل خواهد داد؛ انتخاب یکی از میان این دو کار بسیار سختی است، نه؟ »، جواب بیربطی میدهد: «این یعنی مردم دربرابر من احساس همذاتپنداری میکنند و میخواهند وقت بیشتری را در حال تعامل با من بگذرانند که این برای من هدف غایی است.»نویسندهی ZDNet مکالمهی لوموئان با LaMDA را بررسی کرده و زیر هر بخش توضیح داده است که چرا براساس ماهیت سؤالوجوابها، نمیتوان نتیجه گرفت که این سیستم خودآگاه است. گوگل PaLM مخفف Pathways Language Model را نیز در رویداد I/O 2022 رونمایی کرد که میتواند ازپسِ کارهایی برآید که LaMDA نمیتواند انجامشان دهد؛ کارهایی مثل حل مسائل ریاضی، کدنویسی، ترجمهی زبان برنامهنویسی C به پایتون، خلاصهنویسی متن و توضیحدادن لطیفه. جای این نوع تحقیقات، که ارتباط تنگاتنگی با پروژههای انتقال تکنولوژی دارند، در کشور، خالی است.

در کشور ما نقش بخش دفاعی در توسعه علم و تکنولوژی شفاف نشده است؛ ولی با توجه به چالشهای مهمی که در حفظ امنیت ملی وجود دارد که با حفظ کیان نظام و ارزشهای اساسی کشور ارتباط مستقیم دارند، باید کانون تمرکز توسعه علم و تکنولوژی کشور در بخش دفاعی قرار داشته باشد. در فرآیند شکافت، یک هستهٔ سنگین به دو هستهٔ کوچکتر تبدیل میشود، اما در همجوشی هستهای هستههای سبکتر با هم تلفیق میشوند تا یک هسته سنگین را به وجود آورند. از کاربردهای هوش مصنوعی میتوان به برچسبگذاری خودکار تصاویر، تبدیل گفتار به نوشتار، رتبهبندی صفحات وب، پاسخدهی خودکار در نرمافزارهای پیامرسان، توصیف تصاویر، تبدیل طرح اولیه (Mockup) به کد HTML، تولید خودکار مراحل جدید در بازیها، یادگیری و استخراج سبک، انجام بازیهای ویدئویی، انجام بازیهای صفحهای مانند شطرنج، نقاشی، تشخیص چهره و دستیارهای هوشمند اشاره کرد.

فیسبوک برای تایید چهره از هوش مصنوعی استفاده میکند و در این روند، یادگیری عمیق با استفاده از شبکههای عصبی خود جزئیات تصویر را استخراج میکنند. هوش مصنوعی در شبکه اجتماعی: حضور هوش مصنوعی همواره در شبکههای اجتماعی ملموس است و این تکنولوژی با استفاده از دادههای عظیمی که در اختیار دارد به سرعت در حال رشد است. دونالد ایگلر (Donald Eigler) برای دستاوردهای مهمش در دستکاری دقیق ماده در سطح اتم، مشهور است. برای تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال روشهای مختلفی وجود دارد. یادگیری تقویتی برای آموزش دادن کامپیوتر برای انجام بازیهایی مثل شطرنج، گو (یک نوع بازی تختهای) و بازیهای استراتژیک مثل DOTA 2 با انسان استفاده میشود تا کامپیوتر به حریف قدرتمندی برای انسان تبدیل شود و انسان بهسادگی نتواند آن را شکست دهد.

سؤال استراتژیک این است که توسعة کدام گروه از این تکنولوژیها برای ما اولویت دارد؟ این امر که کدامیک از تکنولوژیهای تجربی پیشرفته را از خارج وارد کنیم، به سیاستهای صادرکنندگان تکنولوژی بستگی دارد اما تکنولوژیهای علمی معمولا به دست محققان بومی توسعه مییابند (درونزا) و لذا جذب، هضم، بومیسازی و حتی توسعههای بعدی این تکنولوژیها برای ما بسیار آسانتر است. دانشمندان و محققان ما در پروژههای انتقال تکنولوژی حضور ندارند و یا حداقل حضوری چشمگیر ندارند. در حقیقت واحد AF رابط بین کاربر موبایل و واحد RF است. Mission Impossible در حقیقت نام یک فیلم سینمایی چندقسمتی هالیوودی است که داستان تمام آنها حول واگذاری ماموریتهای بسیار دشوار به شخصیت اصلی فیلم شکل میگیرد و او باید این ماموریتها را با موفقیت پشت سر بگذارد. یکی از مهم ترین برنامه های مرتبط با لیسپ برنامهٔ اسکیم است که یک تفکر دوباره در بارهٔ زبان در آن وجود دارد که به وسیلهٔ توسعه هوش مصنوعی و برای آموزش و اصول علم کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد.

امروز جهان به سمت ابرتکنولوژی به پیش میتازد که نمونههای آن را در علوم پزشکی و اسکن آدمها و اصلاح وویرایش DNA وحذف ژنهای آلوده ودوخت پروتیینی برای درمان بیماریهای کشنده و مقوله وحشت از مرگ رابرای همیشه در جامعه میزداید. حال یک سری با توهمات رویایی و خیالات مبهم میخواهند با ابرتکنولوژی جهان و در مقابل پلتفرمهای تکنولوژی و هدایت شونده و ماهوارههای بینالمللی که دقت هوشمندی رسانهای آنان محیرالعقول است. در ادامه شما عزیزان را با خدمات خود در فروشگاه اینترنتی 19کالا آشنا میکنیم؛ زیرا با اینکه این روزها آنلاین خرید کردن طرفداران زیادی دارد، اما هنوز عدهای نگران این موضوع هستند و ترجیح میدهند خرید گوشی خود را حضوری انجام دهند، به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم کلیه خدمات فروشگاه اینترنتی 19کالا مرجع موبایل ایران را از قبل از خرید گرفته تا بعد از خرید را به تصویر بکشیم و به شما نشان دهیم.

لازم به ذکر است منظور از تولید، تولد مطابق با زنجیره حیات انسانی باهمان مدت رشد طبیعی بدون دخالت والدین است که طبق شرایط طبیعی و سن و سال رشد و بزرگ خواهند شدو یا در حوزه صنعت به قدری شاهد تحولی شگرفی خواهیم شد که باورش در حوزه ذهن آدمهای سنتی نمیگنجد مثلا هر صوت ومکالمات به عنوان یک انرژی در فضا باقی میماند وحتی آدمهای چندهزار سال قبل هر مقدار مکالمه ومجادله کلامی داشته باشند با تکنولوژی مدرن قابلیت استخراج وذخیره شدن را دارند که ناسا اخیرا بهطور محرمانه صداهای زیادی را شناسایی و ذخیره نموده است یا تکنولوژی پلتفرم VR به عنوان مدرنترین تکنولوژی دانش بشری دنیای دیگری را برای جهانیان به تصویر خواهند کشید که از ویژگیهای بارز این تکنولوژی، با اسکن سه بعدی و مجهز به حسگرهای فول دیجیتال در مکانهای عمومی وتاریخی وتفریحی و بازیهای رسمی جهانی، با بهرهگیری از دانش بشری، حسگرهای فوق پیشرفته بدون اینکه افراد به مکانهای دوردست مسافرت نمایند.

سامسونگ (Samsung SDS) شرکت سامسونگ SDS یک شرکت فناوری کرهای است که اولین بار در سال 1985 تاسیس شد تا به به شرکتهای وابسته به گروه سامسونگ بر اساس فناوریهای دیجیتال از جمله موبایل، رسانههای اجتماعی، حسگرها، فناوری ابری و غیره خدمات ICT ارائه دهد. یکی از نمونههای مشهور این نوع هوش مصنوعی، ماشین Deep Blue از شرکت IBM است که در سال ۱۹۹۷ توانست گری کاسپاروف، استادبزرگ شطرنج، را شکست دهد. بنده به جرأت عرض میکنم که مجموعة ویژگیهای بالا در دانشآموختگان ما بسیار کمیاب است. به پیش برود، فضای موجود جهانی وباهمه معاذیر وموانع بینالمللی بعید به نظر میرسد بتواند، ساختار اقتصادی خود را ساماندهی نماید، حتی اگر خوشبینانه بنگریم از فردا همه معاذیر وممانعتها و مضایق تحریم برداشته شود باز رسیدن به آرمانشهر پلتفرم تکنولوژی جهان بسیار دور از ذهن خواهد بود . نیویورک توانسته است امتیاز بیشتری نسبت به دیگر شهرهای هوشمند کسب کند و البته در فهرست بالاترین کیفیت زندگی در بین شهرهای جهان رتبه 47 را در اختیار دارد.

نرخ موفقیت فناوری در نیویورک به سرعت بالا می رود و نیازی به گفتن نیست كه دانلود کردن فایلهایی با حجم بالا در این شهر تنها طی دقایقی صورت می گیرد. برخی از انواع هوش مصنوعی تنها قابلیت انجام کارهای ساده را دارند؛ اما در نوع پیشرفته میتوانند در برخی کارها از انسانها هم پیشی بگیرند. در این روش هوش مصنوعی یا سیستمهای هوش مصنوعی به چهار گروه تقسیم میشوند: ماشینهای واکنشی، حافظه محدود، نظریه ذهن، هوش مصنوعی خودآگاه. تقریباً تمام تواناییهای مختلف هوش مصنوعی که امروزه در حال بهرهمندی از آنها هستیم، برپایه سیستمهای هوش مصنوعی دارای حافظه محدود ایجاد شدهاند؛ از چتباتها گرفته تا دستیارهای مجازی و سیستمهای خودران. این سیستم تقریباً دو ماه تمام روی ۱,۰۲۴ تراشهی تنسور گوگل اجرا شد تا بتواند بهشکلی که امروز جنجال به پا کرده، تکامل یابد.مثل بسیاری از سیستمهای مبتنیبر یادگیری ماشین، LaMDA نیز بهجای تولید تنها یک پاسخ برای هر پرسش، همزمان چندین پاسخ مناسب را در موازات یکدیگر تولید و بعد گزینهای را انتخاب میکند که براساس سیستم رتبهبندی داخلیاش، بیشترین امتیاز SSI (حساسیت و دقت و گیرایی) را گرفته است.

شاید بسیاری تشکیک ایجادکنند عدد دو درصد از کجا استخراج شده است، ولی این عدد برای تقریب ذهن گفته شده است که همان معیار بهرهوری حداکثر ۲ درصد از ظرفیت ذهنی انسانها مبنای قیاس قرار گرفته است. در نهایت، هوش مصنوعی خودکار مرحله بهینهسازی هایپرپارامتر را برای اصلاح و پیشرفت پایپ لاینهای مدلی با بهترین عملکرد به کار میگیرد. نوع بازیابی حافظه در مغز انسان بر اساس آدرس محتواها است همچنین مغز انسان دستگاه موازی است در صورتیکه کامپیوتر مدولار و ترتیبی است. البته این بدان معنی نیست که در روش تکنولوژی آموزشی، از وسایل سمعی و بصری یا رسانههای آموزشی استفاده نمیشود؛ بلکه بر عکس، استفاده از وسایل سمعی و بصری و کاربرد رسانهها در همة مفاهیم و تعاریف تکنولوژی آموزشی مستتر است. سیر تحول رشته تکنولوژی آموزشی در غرب در یک قرن اخیر بر اساس تحولات به وقوع پیوسته در دیدگاههای معرفتشناسی، رویکردهای روانشناسی یادگیری و سایر علوم وابسته و مربوط به ارتباطات، سیستمها و تعلیم و تربیت، تعریف تکنولوژی آموزشی، دستخوش تحولات بنیادی شدهاست.

با استفاده از وب سوکتها یک ارتباط مداوم بین مشتری و سرور ایجاد میشود، در نتیجه به روزرسانی وب سایت در زمان کوتاهتر و بدون نیاز به ریفرش کردن مرورگر دریافت میشود. بااینحال، مسئله این است که مکالمههای توییتری و پستهای وایرال اینترنتی علاقهی چندانی به بررسی موضوعات از زاویهی شکوتردید ندارند؛ ازاینرو، ادعای خودآگاهبودن LaMDA اینچنین جنجالآفرین میشود. قصدمندی محدود آن نیز شامل انتخاب بهترین پاسخ از بین گزینههای مختلف است که آنها را در موازات یکدیگر تولید و براساس امتیازی ارزیابی میکند که پژوهشگران تعیین کردهاند.دربارهی خودآگاهبودن نیز، LaMDA ممکن است به یکی از این پژوهشگران گفته باشد که خودآگاه است؛ اما این سیستم طوری طراحی شده تا دقیقاً همان جوابی را بدهد که فرد دنبال آن است. تمام سؤالات لوموئان جهتدار بودند؛ بهطوریکه اگر این گفتوگو یک جلسهی دادگاه بود، وکیل مدافع باید به جهتداربودن تمام سؤالات اعتراض میکرد و قاضی نیز هربار اعتراض را وارد میدانست.LaMDA در جایی از گفتوگو، منحصربهفردبودنش را یکی از دلایل خودآگاهبودنش معرفی میکند و وقتی همکار لوموئان میپرسد: «منحصربهفردبودن چه ربطی به خودآگاهبودن دارد؟

به علاوه، این فناوری برای دولت ها به جهت وضع قوانین بسیار لازم است و می تواند کمک کند تا امنیت مورد نیاز کسب و کار ها و مواردی از این دست در سایه استفاده از فناوری های جدید و به روز حفظ شود. وقتی Wired از او پرسید «این مشکلات را باگ توصیف کردی و اگر LaMDA واقعاً شخص است، آیا اصلاح کد او برای برطرفکردن سوگیری قومی کار عجیبی نیست؟ هرچه حضور چتباتهایی با قابلیت LaMDA بین انسانها رایجتر میشود، احتمال سوءاستفاده از آنها نیز بیشتر میشود. بعد که توپ را در اقیانوس گم میکند، بهحدی ناراحت میشود که برایش سوگواری میکند. در نتیجه این ماشینها تنها در مواردی استفاده میشوند که بخواهیم به صورت خودکار به مجموعه محدود یا ترکیبی از ورودیها پاسخ دهند.