نرم افزار Google با برنامه های کاری مورد علاقه شما بسیار زیباتر بازی می کندتیم پشت سر Google Workspace به دنبال پر کردن شکاف بین خدمات خود و خدمات شخص ثالث با مجموعه ای از ادغام ها و ویژگی های جدید برای مجموعه است. همکاری آنلاین ابزار.

در Google Cloud Next ’22، این شرکت در مورد برنامه‌های خود برای ادامه «از بین بردن مرزهای بین برنامه‌ها» با گسترش قابلیت‌های خود بحث کرد. بوم هوشمند پلتفرمی که در سال گذشته در دسترس بوده است.منبع