نسل بعدی تیم‌های مایکروسافت رسماً اینجاست تا اکنون آن را امتحان کنیمپس از اینکه این شرکت فاش کرد که پیشنهاد جدید “حق بیمه” خود اکنون برای امتحان کردن در دسترس است، برای هر کسی که بیشتر از تجربه تیم های مایکروسافت می خواهد، خبرهای هیجان انگیزی وجود دارد.

نسخه جدید پلتفرم کنفرانس ویدیویی که رسماً Microsoft Teams Premium نامیده می شود، طیف وسیعی از ویژگی های ارتقا یافته را در کنار گزینه های سفارشی سازی و شخصی سازی بیشتر ارائه می دهد.منبع