«نیروی فضایی آمریکا» مصرف سوخت سوخت فضایی شدیک شرکت آمریکایی، قراردادی را با “نیروی فضایی آمریکا” مبنی بر استفاده از پمپ سوخت فضایی امضا کرده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از فست کمپانی، “نیروی فضایی آمریکا” (USSF) به عنوان یکی از اولین یک پمپ سوخت در فضای بسته شده است.

این هفته، یک شرکت سوخت‌رسانی در فضای موسوم به «اوربیت فاب» (Orbit Fab)، برنده قراردادی به ارزش ۱۳.۳ میلیون دلار با نیروی فضایی آمریکا تا سوخت‌رسانی به ماهواره‌های نظامی موجود در مدار زمین‌ایستا را انجام می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ انجام می‌شود. آغاز می شود. قرارداد این قرارداد چهار ساله، این شرکت مستقر در کلرادو قرار است سوخت “هیدرازین”(Hydrazine) را به حداقل یک ماهواره نیروی فضایی در مدار زمین‌ایستا بسیار کند.

“جرمی شیل” (جرمی شیل)، یکی از بنیان‌گذاران و مدیر ارشد توسعه شرکت اوربیت فاب گفت که انتظار دارد این قرارداد، آنها را در بازار تجاری افزایش دهد. وی افزود: این کانونی است که به صنعت تجاری نشان می دهد دولت در حال خرید خدمات اوربیت فاب است.

این شرکت در ماه مارس، ۱۲ میلیون دلار دریافت کرد تا پورت سوخت‌گیری خود را به ماهواره‌ها اضافه کند. کند.

در فضا، الزامات مأموریت یا مانور در اطراف محیط‌ها می‌توان‌های حیاتی را به سوزاندن سوخت گرانبها نصب کند و عمر مفید آنها را کوتاه کند.

سرهنگ «جوزف راث» (جوزف راث)، مدیر نوآوری و نمونه‌سازی در فرماندهی سیستم‌های فضای آمریکا، طی مصاحبه‌ای در ماه آوریل گفت: اگر بتوانیم سوخت را به عنوان خدمات دریافت کنیم، نیازی نیست که زیرساخت‌ها را در مدار بسازیم و می‌توانیم برای محافظت از آن استفاده کنیم. ماهواره‌ها بکنیم.

شیل گفت: سوخت‌گیری در مدار، پیام‌های فراتر از افزایش طول عمر ماهواره‌ها دارد. از جمله ای که به وسیله آن می توان می دهد تا تجهیزاتی را در مدار مونتاژ کند که آن قدر بزرگ هستند که نمی توانند آنها را روی یک موشک قرار بدهند.

وی افزود: در ذهن من، همه چیز به دنبال سوختگیری عمل می‌یابد. اقتصاد زمانی رشد می‌کند که منبع سوخت ارزان و قابل اعتمادی تنها می‌تواند داشته باشد که ما می‌توانیم تا دارایی‌هایی را که در حال حاضر در اختیار داریم، استفاده مجدد کنیم.

انتهای پیاممنبع