هابل برای اولین بار جرم یک ستاره مرده را اندازه گرفت

این سرنوشت است که در نهایت برای ستارگان بیشتر رخ دهد، بنابراین کوتوله‌های سفید در جهان رایج هستند. اما هنوز موارد زیادی در مورد این بقایای ستاره‌های باید یاد بگیریم و در تحقیقات بیشتر با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل برای اولین جرم یک کوتوله سفید تنها گرفته شده است.

معیار تعیین تعیین کننده جرم کوتوله سفید «LAWD 37» معادل 56 درصد از جرم خورشید ما است که با پیشبینی‌های نظری در مورد جرم کوتوله سفید قابل مقایسه است. کسب چنین اندازه گیری دقیقی از جرم آن نیز می‌تواند به کمک کمک کند تا ساختار و ترکیب این اجرام را بیشتر درک کند.

پیتر مک گیل (پیتر مک گیل)، نویسنده اصلی این تحقیق، از دانشگاه کالیفرنیا سنتاکروز، می‌گوید: این رویدادها نادر هستند و بر آن ناچیز تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال، اندازه انحراف اندازه گیری شده توسط ما مانند اندازه گیری طول یک ماشین در ماه از روی زمین است.

برای اندازه گیری جرم یک کوتوله سفید به نام «LAWD 37»، ستاره شناسان از پدیده های به نام ریزهمگرایی گرانشی استفاده کردند. در این شرایط، کوتوله سفید در مقابل یک ستاره در پس زمینه می‌کند و نور ستاره پس زمینه به طور موقت توسط گرانش کوتوله سفید خم می‌شود. مقدار خمش را می‌توان برای محاسبه جرم کوتوله سفید استفاده کرد.

پیش از این، کوتوله‌های سفید برای اندازه‌گیری می‌شدند که بخشی از یک منظومه دوتایی بودند. وقتی دو ستاره به دور می‌چرخند، ستاره‌شناسان می‌توانند آنها را بسازند. با این، بسیاری از کوله‌های سفید منفرد نیز دارند که جرم آنها را تعیین می‌کنند.

بخوان  ابزار کدنویسی جدید می تواند به برنامه نویسان رایانه ای که نابینا یا کم بینا هستند کمک کند

انتهای پیاممنبع تلسکوپی فضای هابل موفق به اندازه گیری جرم یک کوتوله سفید منفرد با دقت بالا شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیجیتال ترندز، پس از گذشت سال‌ها، خورشید ما تمام سوخت خود را خواهد سوزاند و تبدیل به یک غول سرخ شده و در نهایت منقبض و سرد می‌شود تا زمانی که تنها متراکمی از این ستاره سابق به نام کوتوله سفید باقی بماند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم.