هزینه های پنهان Airbnb در شرف بررسی هستند – برای همیشهدر نهایت Airbnb در تلاش برای شفاف‌تر شدن قیمت کل فهرست اجاره‌ای را نشان می‌دهد.

به‌روزرسانی خدمات مسافرتی در آستانه فصل سفر تعطیلات ارائه می‌شود، زیرا شرکت قصد دارد خرید معاملات ارزان‌تر را آسان‌تر کند. مسافران شکرگزاری، متأسفانه، فرصت را از دست خواهند داد زیرا به‌روزرسانی تا ماه آینده منتشر نخواهد شد. برای توضیح بهتر ویژگی جدید، برایان چسکی، مدیرعامل شرکت در توییتر نوشت (در برگه جدید باز می شود) و همه را خراب کرد

نمایش قیمت کل

منبع