هشت‌پاها محیط اطراف خود را می‌چشند!

پژوهشگران می‌گویند گیرنده‌های اختاپوس برای حس کردن مولکول‌های نامحلول و چرب که به سطح می‌چسبند، یافته‌ها می‌شوند. این معناست که گیرنده‌ها می‌شوند، زمانی که به مولکول‌های نامحلول متصل می‌شوند، می‌توانند این مواد شیمیایی کوچک را روی سطوح مانند تخت، پوست ماهی یا تخم‌های خود شناسایی کنند.

این تجزیه و تحلیل و تحلیل ژنوم سرپایان نشان می‌دهد که با وجود اینکه ماهی مرکب و اختاپوس از اجداد یکسانی می‌آیند، اما گیرنده‌های حسی آن‌ها از یک طرح شکافی در حدود ۳۰۰ میلیون سال پیش به طور مستقل مستقل می‌شوند.

هشت‌پا یا اختاپوس یک جانور آبزی از رده چند پایانی است که در بخش‌های گوناگونی از اقیانوس‌های جهان در آب‌سنگ‌های مرجانی زندگی می‌کند. 300 مورد از هشت‌پا شناسایی شد که این تعداد، یک‌سوم از همه گونه‌های سرپایان را می‌دهد.

پژوهش دوم اما به چگونگی پیدایش این نگاه‌های شیمیایی در سران مانند ماهی مرکب انداخته‌اند. این گروه با ترکیبی از پروفایل ژنتیکی، فیزیولوژی و استفاده و تجزیه و تحلیل رفتار ماهی‌های مرکب دریافت می‌کنند که دریافت‌های ماهی مرکب در طول زمان برای حس مولکول‌های تلخ در محیط اطراف خود سازگار شده‌اند. پس اگر یک ماهی مرکب، تلخیِ یک مولکول را حس کند، آن را به عنوان یک سمی یا نامطلوب تعبیر و آن را رها می کند.

پژوهشگران می‌دهند که گیرنده‌های حسی اختاپوس چگونه از گیرنده‌های انتقال‌دهنده عصبی استیل‌کولین (acetylcholine) هستند، همان گیرنده‌هایی هستند که حتی انسان‌ها در ارتباط با عصبی عضلانی خود را دارند، پیدا می‌کنند.

جنس‌ها در سرپایان جدا از هم است و تخم‌های آنها و دارای زرده است و نوزاد آن‌ها بیش از حد لارویی نداشته‌اند و مشابه جانور بالغ نسخه کوچک و مینیاتوری آن است.

بخوان  تصویربرداری فراطیفی روی یک تراشه یکپارچه

سرپایان در دوره اردویسین از جانوران چیره بر آبها بودند. این موجودات، شبانه شکار می‌کنند و لاروهای آن‌ها از پاروپایان و دیگر پلانکتون‌ها و خرچنگ‌های کوچک و صدف‌های خوراکی و حلزون‌ها و ماهی‌های کوچک تغذیه می‌شوند. فُک، شیر دریایی، سمور آبی و همجنس‌های بزرگتر آنها نیز از آنها تغذیه می‌کنند.

سرپایان(Cephalopods) رده‌های از جانوران شاخه نرم‌تنان هستند. به سرپاوَران هم گفته شده است. ویژگی سرپایان، قرینه بودن دو بخش بدن، داشتن سر برجسته و داشتن بازو یا شاخک است. همگی سرپایان دریازی هستند. از آنجایی که سرپایان قادر به مرکب از بدن خود هستند، ماهیگیران به آنها مرکب نیز می‌گویند.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، اختاپوس‌ها همیشه زیر ذره بین کنجکاوی پژوهشگران و حتی مردم عادی بوده‌اند. این سرپایان به عنوان یکی از باهوش‌ترین بی‌مهرگان است که می‌شوند در گروهی که شامل اختاپوس(هشت‌پا)، ماهی مرک و سپیداج(ده‌پا) می‌شود، مغزی به شکل‌دونات و سه قلب و معمولاً هشت شاخک دارند.

بلونو که در مقاله دوم نیز یکی از نویسندگان مشارکت کننده است، توضیح می‌دهد: در این مورد، گیرنده‌های کمتری نسبت به اختاپوس وجود داشت. ما این تفاوت بین اختاپوس و ماهی مرکب را با منعکس‌کننده یک جدول زمانی و سازگاری می‌توانیم، جایی که می‌توان از انتقال گیرنده‌های استیل به طعم تلخ محلول در ماهی مرکب و به جدیدترین نوآوری در حسایی با لمس مولکول‌های نام‌ولحل در اختاپوس‌ها منتقل شد. .

نیکلاس بلونو پژوهشگر ارشد بخش زیست‌شناسی مولکولی و سلولی در هاروارد می‌گوید: آنها از بازوهای خود برای اکتشاف وابسته به تماس با محیط اطراف خود یا به عبارتی «چشیدن با لمس» در شکاف‌های کف دریا استفاده می‌کنند.

بخوان  فیسبوک و اینستاگرام تصاویر جعلی هوش مصنوعی را برچسب گذاری می کنند تا از انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری کنند

اکنون دو پژوهشگر حاضر نشان داده اند که چگونه در طول زمان به محیط زیست خود سازگار شده و توسعه یافته اند.

هشت‌پاها در بازوهای خود تعداد نورون‌های بیشتر به مغز مرکزی خود دارند. آنها از این شاخک‌ها یا اندام‌ها استفاده می‌کنند تا نه تنها محیط خود را احساس کنند، بلکه برای شکار طعم خود نیز از آنها استفاده می‌کنند.

درصد غذای موجود در گوشت سرپایان بالاست، به همین خاطر از محصولات شیلاتی به شمار می‌روند. همچنین از مرکب آن در صنعت و حتی در صنایع دارویی می‌توان استفاده کرد یا از صدف داخلی برخی از آن‌ها برای داشتن مواد معدنی مانند کلسیم نیز می‌توان استفاده کرد.

تعداد بسیار زیادی از بدن هشت‌پاها از بافت‌های ماهیچه‌ای ساخته شده و به عبارتی دیگر، استخوان‌بندی هستند که به همین دلیل می‌توانند خود را برای مدت‌های طولانی به راحتی منقبض و منبسط کنند. به دلیل همین ویژگی، هشت‌پا می‌تواند با نمایاندن بدن خود، از روزنه‌های کوچک عبور کند. این ویژگی خاص باعث می‌شود تا حتی گونه‌های بزرگ‌تر نیز از روزنه‌هایی به قطر ۲٫۵ سانتیمتر عبور کنند.

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که اختاپوس‌ها یا همان هشت‌پاها چگونه یافته‌اند تا محیط اطراف خود را بیش از ۳۰۰ میلیون سال حس کنند، آن‌ها از بازوهای خود برای نوعی چشیدن و شناسایی با استفاده از لمس در شکاف‌های کف دریا استفاده می‌کنند.

انتهای پیاممنبع

‌پای غول آرام که ساکن اقیانوس آرام است با وزن ۷۱ برابر، بزرگ‌ترین سرده سرپایان و در حقیقت بزرگ‌ترین هشت‌پا است. کوچکترین گونه نیز اختاپوس ولفی با ۲٫۵ سانتیمتر طول و یک وزن گرم است که در عمق ۳ تا ۳۰ متری دریا می‌شود.

بخوان  کشف یک ماده نو برای سلولهای خورشیدی با میکروسکوپ جدید