هشت هک شگفت‌انگیز هوش مصنوعی

برای اطلاع از قیمت روز موبایل تی سی ال کافیست که نام این موبایل را در موتور جستجوگر سایت 1biti ما سرچ نمایید. ۰» نوشته Elyakim Kislev، چهار دوره مهم برای روابط انسانی از زمان ماقبل تاریخ تا به امروز تعریف شده است: جامعه شکارچیان که روابط آنها اغلب مبتنی بر شکار و جمعآوری حیوانات بود؛ جامعه کشاورزان که زندگی و روابط خود را بر مبنای تولید محصولات زراعی اداره میکردند؛ جامعه صنعتی که زندگی آنها مبتنی بر نوآوریهایی نظیر موتور بخار، برق و فرآیندهای تولید بود و در نهایت، جامعه اطلاعات که بخش اعظم زندگی آنها به وسیله رایانهها و اینترنت اداره میشد.

گرچه قبل از این سال در دروس لیسانس تربیت معلم و علوم تربیتی، دروسی با عنوانهای مقدمات تکنولوژی آموزشی، تولید و کاربرد مواد آموزشی یا نقش وسایل ارتباط جمعی در آموزش و پرورش گنجانده شده بود، اما در دوره فوقلیسانس دروسی از قبیل طراحی سیستمیک آموزشی، تهیه خودآموزها، روانشناسی تربیتی و یادگیری، آمار و سنجش نیز دیده میشود. اما برند هایی مانند Dell و اپل نیز لپ تاپ های قدرتمندی دارند. Lenovo IdeaPad 530s و Asus ZenBook UX333FA بهترین نمونههای این رده از قیمت هستند و البته که معمولا همهی لپ تاپهای این حوزه، پردازش با قدرت کمتری دارند. کافیه سوالاتتون در مورد خرید بهترین لپ تاپ در پایین همین مقاله در بخش نظرتان با ما در میون بگذارید. در بخش بعدی از مقاله «ساخت هوش مصنوعی» به بررسی تشخیص خط عبوری در جادهها و خیابانها پرداخته میشود.

بنابراین توصیه میشود که شرکتهای مورد مطالعه، قبل از به کارگیری نوع خاصی از تکنولوژی، به شناسایی و تحلیل فرهنگ سازمانی خود پرداخته و متناسب با سطح فرهنگ خود، تکنولوژی مناسب را به کار گیرند. البته، متأسفانه پیشرفت فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی و تاثیر هوش مصنوعی بر صنعت آموزش، میتواند نتایجی منفی را نیز به دنبال داشته باشد. در ادامه این مطلب بینش جامعه در مورد هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین ماشینها در مکانهای مختلف قادر به کار با دادهها هستند و میتوانند با دادههای دریافت شده به ارتقای یادگیری خود بپردازند؛ یادگیری ماشین یادگیری اتوماتیک کامپیوترهاست و هدف از آن، این است که کامپیوترها در اثر کار با دادهها به الگوهای جدیدی دست پیدا کنند و تصمیمات بهتری بگیرند. چگونه آسمان خراش ها تا این حد میتوانند بلند باشند؟

از غذا گرفته تا مد، فناوری نقش مهمی دارد. و اگر پیشرفتِ تکنولوژی باعثِ کاهشِ نیازِ صنعت به نیرویِ کارِ انسانی شود، چه تضمینی وجود دارد که گسترشِ تکنولوژی هایِ پیشرفته در صنایع، منجر به گسترش بیکاری و فقر در جامعه نشود؟ آنها به دلیل پیشرفتهای فناوری در سراسر کشورها در حال رشد و گسترش هستند. بتواند کاربران اینترنت در این کشورها را از محدودیت سیاستهای فیلترینگ دولتها در فضای مجازی برهاند و امکان وبگردی آزادانه را برای آنها به ارمغان آورد. بنابراین تغییر روابط میان انسانها امری بدیهی است و حتی پیشبینی میشود که روابط عاشقانه نیز تحت تأثیر پیشرفتهای تکنولوژیک، تحولات زیادی را متحمل شود. در عصر جدید، همهروزه پیشرفتهای زیادی در زمینه رباتیک، زیستفناوری، هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی، سیستمهای فیزیکی-سایبری و فناوری نانو در حال اتفاق است که همه این رویدادها، انقلابی بزرگ در شیوههای زندگی ما به وجود خواهد آورد و به تبع، روابط میان ما و عزیزانمان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

برای مثال ترجمه ماشینی (ترجمه گوگل)، فیلترهای هرزنامه و سیستمهای تشخیص گفتار (IBM) برخی از زمینههای فعالیت هوش مصنوعی هستند. همچنین هوش مصنوعی اصطلاحی است که از فرآیندهای مختلف مرتبط ریاضیات تشکیل شده، در حالی که یادگیری ماشینی با یادگیری نظارت شده یا بدون نظارت ماشینها و بدون پیروی از قوانین مشخص شده کار خود را انجام میدهد. ازآنجاکه این شبکه تجزیهوتحلیل را بهطورکلی و یکجا انجام میدهد، به مراحل کمتری نیاز دارد و دربارهی یادگیری ماشین هرچه تعداد مراحل پردازش داده کمتر باشد، نتیجهی بهتری حاصل میشود.جایی که راه LaMDA از سایر مدلهای زبانی جدا میشود، آموزش آن برپایهی مکالمه است، نه متن؛ بههمیندلیل، میتواند آزادانه و بدون محدودیت با انسان وارد گفتوگو شود و این گفتوگو تا حد زیادی مدل زبانی انسان را تقلید میکند. دیگر شبکه های اجتماعی سریعترین وسایل ارتباط جمعی هستند.

در بخش بعدی از مقاله «ساخت هوش مصنوعی» روش کامپایل مدل شبکه عصبی توصیف شده، شرح داده میشود. حتی اگر، انسانها به ظاهر مایل باشند روابط تکنولوژیک میان خود و عزیزان را رد کنند، اما شواهد به درستی اثبات میکند که بخش اعظم ارتباط میان دو یا چند نفر، مبتنی بر فناوری روز دنیا شکل میگیرد و به شیوههای هوشمند انجام میشود. با این حال، آیا اینکه این پدیده در آینده تغییر کرده و پیشرفت میکند و اینکه آیا به بخش آموزش منفعت میرساند یا آن را به چالش میکشد، زمان پاسخگو خواهد بود. نوجوانان عصر ما شاید اینترنت دایال آپ را بیاد نیاورند.

هوش مصنوعی را شاید بتوان توانایی رایانه برای شناسایی تعدادی متغیّر (به نمایندگی از محیط اطراف)، سپس اتخاذ تصمیم در راستای رسیدن به هدف، ارزیابی میزان موفقیت، یادگیریِ بهترین روش به وسیله مرور کردن تجربیات گذشته، و اصلاح تصمیمات آتی در راستای افزایش دقت تعریف کرد. اولین و شاید مهمترین آنها، انقلاب شناختی است که تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار میگیرد؛ انقلاب حسی، تغییر دوم را از آن خود خواهد کرد و واقعیت مجازی و واقعیت افزوده را در بر خواهد گرفت و در نهایت، انقلاب جسمی به وقوع خواهد پیوست که در نتیجه آن، رباتها بیشترین نقش را در تغییر روابط میان انسانها ایفا خواهد کرد.

بهکارگیری هوش مصنوعی در بازیهای کامپیوتری سبب شده است تا شخصیت بازی بتواند رفتار شما را بیاموزد، به حرکات شما در بازی پاسخ داده و عکسالعملهای دور از انتظاری از خود نشان دهد. هوش مصنوعی در مقایسه با یادگیری ماشینی در حوزههای بسیاری فعالیت داشته به طوریکه این فناوری تلاش میکند تا تواناییهای هوش و رفتار انسان را به طور کامل شبیه سازی کند. هوش مصنوعی ماشینها را قادر میسازد تا مانند انسانها فکر، رفتار کنند و یاد بگیرد، اما یادگیری ماشینی به فرآیند یادگیری ماشینها برای حل هر کار یا مشکلی اشاره دارد. همچنین هوش مصنوعی ماشینی است که به تنهایی تصمیم میگیرد و نیازی به برنامه نویسی ندارد. ادامه مقاله «برنامه نویسی هوش مصنوعی چیست» به بررسی روش بهبود یادگیری هوش مصنوعی با استفاده از شرکت در مسابقههای برنامه نویسی هوش مصنوعی اختصاص داده میشود. هوش مصنوعی چیست و چه تواناییهایی دارد؟ این گرایش کامپیوتر هنوز در حال بلوغ است و مسائل حل نشده بسیاری در آن وجود دارد.

با این حال تا دهههای بعد تحقیق در این زمینه تنها به پروژههای فردی و گمانهزنیها ختم شد؛ چون علاوه بر موانع متعددی که وجود داشت، هیچکس جرئت نمیکرد بهصورت جدی در این حوزه سرمایهگذاری مالی انجام دهد. ارتباط در زمینههای حرفه ای نیز مورد نیاز است و فناوری این امکان را به ما میدهد تا از هر کجا که هستیم با جهان ارتباط برقرار کنیم. امکانات آموزش آنلاین و در دسترس بودن رسانههای تعاملی، روند یادگیری را بسیار جالب کرده است. به گزارش خبرگزاری دانا هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشینی (ML) از پرطرفدارترین و پررونقترین فناوریهایی هستند که امروزه مورد استفاده قرار میگیرند. هوش مصنوعی -این تکنولوژی ۷۰ ساله- چگونه در مدت کمتر از ۱۰ سال انقلابی در عرصه دیجیتال ایجاد کرد؟

۰ یا “قرن فرا هوشمند” قرار داریم که این اصطلاح در سال ۲۰۱۶ توسط دولت ژاپن شکل گرفت. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، این تحولات که تحت مفهوم انقلاب صنعتی چهارم (۴IR) خلاصه میشود همسو با انقلاب ICT در نیمه دوم قرن بیستم سبب ایجاد نقطه عطفی در صنعت تکنولوژی مانند رایانه شخصی و اینترنت شد. توسعهدهندگان DALL-E میگویند این هوش مصنوعی میزبان تغییراتی شده است تا بتواند تصویری از چهرهی انسانهایی که در دنیای واقعی وجود ندارند، خلق کند. در ادامه کاربرد هوش مصنوعی در این حوزهها را بررسی خواهیم کرد. در ادامه به بررسی چندمورد از دلایل اهمیت تکنولوژی در زندگی امروزی بشر میپردازیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: تعرفههای پستی از سال ۱۳۹۷ افزایش نیافته بود در حالیکه این شرکت، بر مبنای درآمد و هزینه اداره میشود.اگر میخواستیم به نرخ تورم نگاه کنیم، باید افزایش تعرفه ۱۲۰ درصدی میداشتیم.اگر کسی بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت را پرداخت کرده، مبلغ را باز میگردانیم. امروزه، افراد میتوانند حتی در حین مدیریت شغل خود به تحصیل خود ادامه دهند، زیرا آموزش آنلاین آنها را برای انجام این کار منعطفتر میکند. با اینکه نمایشگاه CES مورد توجه بسیاری از رسانههای جهان قرار دارد، اما امکان بازدید عمومی ندارد و تنها شرکتهای فناوری، روزنامهنگاران و افراد فعال در حوزه تجارت الکترونیک میتوانند در آن شرکت کنند. در مقابل، روشهای عمومی قرار دارند که در مورد دامنهٔ وسیعی از مسائل و اهداف قابلاستفاده هستند. که هر یک از آن ها دارای اهمیت زیادی می باشد و هر کدام وظیفه خاصی را در لپ تاپ ها به عهده دارند و ایفا می کنند.

امروزه داشتن یک لپ تاپ جزو جداناپذیر زندگی ما انسانها شده است، خواه بهترین لپ تاپ موجود در بازار را به همراه داشته باشید یا یک لپ تاپ اقتصادی قطعاً انجام بسیاری از کارهای روزمره بدون وجود این دستگاه امکانپذیر نخواهد بود، ازاینرو خرید لپ تاپ مناسب اهمیت بسیار بالایی برای کاربران خواهد داشت. میشود، و دستیابی به آنها مستلزم پیشرفت تکنولوژی، اراده سیاستمداران، و برنامهریزی دقیق اقتصادی است. در این رشته، که زیر شاخهای از رشتههای برنامهریزی کلان اقتصادی است، برنامه ریزان با استفاده از روشهایی مانند تقاضای اجتماعی، روش نیروی انسانی وروش نرخ بازده یا ترکیبی از این روشها، برای پاسخگویی به نیازهای کشور در سطح کلان برنامههای کمی تهیه میکنند. با این حال، وقتی این رباتها رها شدند تا یاد بگیرند، خیلی زود راههایی یافتند تا از محیط خود به روشهایی استفاده کنند که محققان آنها را پیشبینی نکرده بودند. اما این تکنولوژی ها با همان سرعتی که فراگیر شدند، کم کم نیز منقرض خواهد شد و جای خود را به تکنولوژی های جدیدتر خواهند داد.

اما فنآوری نیز مانند بسیاری چیزهای دیگر دارای برخی اثرات نامطلوب است. به عبارت دیگر میتوان گفت که هوش مصنوعی وظایفی که عموما به هوش انسانی نیاز دارد را میتواند انجام دهد. به گزارش c-sharpcorner.com، فناوریهای هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشینی (ML) هر دو مبتنی بر حوزه آمار و ریاضیات هستند، اما برخی تضادهای مهم آنها را از یکدیگر متمایز میکند. البته خود یادگیری ماشین هم زیرشاخههایی دارد که مهمترینشان یادگیری عمیق است. دستگاهی که بهترین سالهای عمرش را در دهه ۱۹۷۰ میلادی گذرانده و با سرعت به سوی پیری و نیستی گام برمی دارد. این بهترین لپتاپای است که اپل تا به حال ساخته است.

از بازیهای ویدیویی و رایانهای گرفته تا تلویزیونهای هوشمند، طیف گستردهای از اختراعات تکنولوژیک به ما کمک کردهاند که اوقات فراغت خود را پر کنیم. بیشتر شرکتهای تجاری نیز به همین رویه خواهند پیوست و با حذف تلفن ثابت، هزینهی سالانهی زیادی را صرفهجویی خواهند کرد. این تکنولوژی معاملات تجاری را تا حد زیادی مورد اطمینان خواهد کرد. برخی از مناطق سئول سرعت اینترنت تجاری را به بیش از 100 مگابایت در ساعت با قیمت 30 دلار در ماه رسانده اند به طوری که با این سرعت می توان یک فیلم با کیفیت دو ساعته را در عرض 5 دقیقه دانلود کرد.

زمانی برای دانلود عکس و یا ویدئو ساعت ها وقت صرف می شد اما امروزه با داشتن پهنای باند بالا این کار سرعت بالایی پیدا کرده است. اما این قابلیت با مشکلات بسیاری همراه است. نگرانیهای مربوط به حریم خصوصی (هوش مصنوعی مکالمات ضبط شده)، سوگیری در دادهها (طبقه بندی نژادپرستانه)، خسارات تصادفی (تصادف در خودروهای خودران) و خرابیهای الگوریتمی نمونههایی از مشکلات مخرب هوش مصنوعی هستند. البته اگر در خانوادهتان پیشینه اعتیاد، اضطراب، افسردگی یا مشکلات مدیریت زمان وجود داشته باشد، باید مراقب باشید چون بیشتر در معرض خطر اعتیاد هستید. شما باید یک وب سایت معتبر در حوزه خرید و فروش گوشیهای موبایل انتخاب کنید و مدام از لیست قیمت گوشی امروز باخبر شوید.