همه چیز درباره هوش مصنوعی یا AI – اطلاعات جامع درباره هوش مصنوعی 1 بیتی

همانطور که پیش از این به سطح دشواری هوش مصنوعی پرداخته شد، این مهارت دارای سطح دشواری بالایی است. بزرگترین موتور جستجوی اینترنتی جهان حالا تصمیم دارد در سال ۲۰۱۰ هزاران نفر کارمند جدید را به لیست حقوقیاش اضافه کند؛ این در حالی است که قیمت سهام این شرکت در بازار بورس سال ۲۰۰۹ کاهش چشمگیری داشته است. اما تلاشها و مقالهی یک نفر بود که در سال ۱۹۵۰ راه را برای پیدایش هوش مصنوعی باز کرد: آلن تورینگ (Alan Turing). وقتی آمبولانس میرسد، درهای ورودی باز میشوند و یک آسانسور در موقعیت قرار میگیرد. یک شخص غیرمتخصص که در زمینهی تکنولوژی دانش اندکی دارد در جواب این سؤال خواهد گفت که AI مانند یک ربات ترمینیتور (Terminator) است که بهتنهایی قادر به فکرکردن و انجامدادن کارهای مختلف است. تحقیقات نظری و عملی در این زمینه محاسبات کوانتومی ادامه دارد و بسیاری از مؤسسات دولتی و نظامی از تحقیقات در زمینه رایانههای کوانتومی چه برای اهداف غیرنظامی و چه برای اهداف امنیتی حمایت میکنند.

با وجود اینکه میتوان به وسیله ابزارهای تقریباً آماده و بدون کدنویسی پروژههای هوش مصنوعی را ایجاد کرد، بهتر است حتماً حداقل یک زبان را فرا گرفت. با این وجود این برنامه نمیتواند حافظه داشته باشد، حرکتهای قبلی خود را به یاد بسپارد و از آنها استفاده کند. اما با رشد فناوری، این امر بهزودی میتواند به واقعیت تبدیل شود. کنترل مجازی، گام بلندی برای درهم آمیختن جهانهای فیزیکی و دیجیتالی است که قبلا با برنامههای واقعیت مجازی شاهد اجرا آن بودیم. با استفاده از اندامهای مجازی، مدلسازی با تغذیهی دادههای آناتومی و تشریحی صورت میگیرد که از تصویربرداری با رزولوشن بالا از یک عضو حقیقی فرد و تبدیل به یک مدل ریاضی پیچیده از مکانیسمهایی عملکرد اندام آغاز میشود.الگوریتمهایی که روی کامپیوترهای قدرتمند کار میکنند، معادلات بهدستآمده را حل میکنند و یک عضو مجازی را تولید میکنند که شبیه اندام واقعی یک انسان رفتار میکند. این سیستم، سوابق پزشکی بیمار و بهروزرسانی های زمان واقعی را به دستگاههای تلفن همراه و بخش اورژانس ارسال میکند، سریعترین مسیر رانندگی را برای رسیدن به این فرد مشخص میکند و چراغهای قرمز عبور از ترافیک را قطع میکند.

توسعهی کاتالیزورهای جدید که تحت نور مرئی بیشتری کار میکنند، هدف اصلی این تحقیق بوده است. جامعهی علمی و شرکای صنعتی در حال پرداختن به این مسائل ازطریق ابتکاراتی مانند پروژهی قلب زنده با استفاده از این سیستمها هستند. حال چه میشد اگر کامپیوترها میتوانستند جایگزین بیماران شوند؟ این موارد شامل تولید پایگاههای اطلاعاتی باکیفیت از مجموعه بیماران متنوع شامل مردان و زنان و اصلاح مدلهای ریاضی برای توضیح بسیاری از فرایندهای تعاملی در بدن است. درمجموع بهعنوان داروهای دیجیتال، نرمافزار میتواند مراقبتهای پزشکی سنتی و حمایت از بیماران را هنگام دسترسینداشتن به مراقبتهای بهداشتی یا محدودبودن دسترسی افزایش دهد؛ نیازی که مخصوصا در روزهای شیوع کووید ۱۹، تشدید شده است.

همانطور که بیان شد، رفتار عملی است که پس از هر توالی ادراک اجرا میشود. تشخیص گفتار به توانایی ماشین در فهم کلمات بیان شده گفته میشود. از نظر تکنولوژی و علم، ایران در چه جایگاهی از جهان قرار دارد؟ امارات، قطر، عربستان، کویت و رژیم صهیونیستی در ردههای بعدی منطقه جای گرفتهاند و ایران نیز با رقم 74.2، ردهی شانزدهم منطقه و 110 جهان را به خود اختصاص داده است. اتوماسیون، پلتفرمهای محاوره ای، بات ها و ماشینهای هوشمند را می توان با حجم بالایی از داده ها برای بهبود بسیاری از تکنولوژی ها در خانه و در محل کار، از هوش امنیتی تا آنالیز سرمایه گذاری، ترکیب نمود. در واقع استفاده موثر از علم و دانش به منظور بر طرف کردن نیازمندیهای یک شرکت در حوزه تکنولوژی را توانمندی تکنولوژیک می گویند. منظور این است که دنیا با پول کار می کند و بانک ها اساساً دروازه بان هایی هستند که این جریان را کنترل می کنند. این تحقیق به کشفیات جالبی اشاره کرده که یکی از آنها اشاره به وقوع 3 شیفت (یا به عبارتی سه موج) مختلف در طی 70 سال تاریخچه “هوش مصنوعی” دارد.

بخوان  جهان تکنولوژی در سال ۲۰۱۶ 1 بیتی

در کشورهای اروپایی اما چالش بر سر افزایش سرعت اینترنت و توسعه خطوط اینترنت پر سرعت است. این فناوری فراتر از سرعت بخشیدن به نتایج و کاهش خطرات آزمایشهای بالینی، در محیط مجازی میتواند بهجای مداخلات مخاطرهآمیز نیز استفاده شود که برای تشخیص یا برنامهریزی درمان بیماریهای خاص موردنیاز است. این ادعای او باعث شد که گوگل دست به اخراج وی بزند. گوگل نیز در اواخر سال 2011 اتومبیل هوشمند خودران خود را مورد بهرهبرداری قرار داد. این علم با رویکردی مدرن سعی در هوشمندسازی ماشینها دارد. این اقدام بهطور بالقوه انتشار گازهای گلخانهای را از دو طریق کاهش میدهد: استفاده از گاز ناخواسته بهعنوان مادهی اولیه و نورخورشید نه سوخت فسیلی، همچنین بهعنوان منبع انرژی موردنیاز برای تولید.

تکنولوژی نیوز در سال 1398 به «آژانس خبری فناوری تکنا» تغییر سایت 1biti نام داد. اگرچه این فناوری هنوز روی یک هواپیمای واقعی آزمایش نشده، اما در مجموعهای که شامل دو شبیهساز پرواز مرتبط بود، آزمایش شده است. اگرچه سابقه جستجو، کوکیها و دادههای سایت شما در طول استفاده از مرورگر، به صورت ناشناس ذخیره نمیشوند، اما حریم خصوصی شما کم و بیش در هر حالتی از مرورگر، دستخوش ارتقا نخواهد شد. اگرچه بهطور مؤثر دیاکسیدکربن را به مولکولهای دیگر فقط در واکنش به نور فرابنفش تبدیل میکند، آلایش آن با نیتروژن انرژی موردنیاز برای انجام این کار را کاهش میدهد. توانمندی های سازمانی (Organizational Capabilities) توانایی شرکت برای مدیریت منابع، از جمله کارکنان و سایر منابع به شکلی موثر است، مشروط بر اینکه این تواناییها منجر به ایجاد ارزش افزوده و کسب موقعیت رقابتی گردد. کنترل مداوم چنین داده هایی در زمان واقعی و همچنین تاریخی می توانند به حکمرانی بهتری منجر شوند. بهراحتی میتوان گفت که کلان داده (Big Data) حجم زیادی از دادهها و اطلاعات در نظر گرفته میشود. این کتاب وقایع و تجربیات یک تیم مهندسی کامپیوتر را برای طراحی نسل جدیدی از رایانه که در سال ۱۹۸۰ به عنوان Data General Eclipse MV / ۸۰۰۰ به بازار عرضه شد، روایت می کند.

خب، تنها راه حل این امر این است که محققان به طور دستی هنگام ایجاد و آموزش سیستم های هوش مصنوعی و انتخاب داده ها سعی در حذف تعصب کنند. قانون مسئول تمام این هاست، به همین دلیل زمان و تلاش فراوانی در این زمینه می کند. در سالهای اخیر، FDA و قانونگذاران اروپایی، برخی استفادههای تجاری از تشخیص مبتنیبر کامپیوتر را تصویب کردهاند؛ بااینحال برآورده کردن تقاضاها و نظارت مستلزم زمان چشمگیری است. بااینحال، میتوان انتظار داشت که این روش بدون درد میتواند بهطور چشمگیری تحویل دارو و تشخیص را گسترش دهد و استفادههای جدیدی از آن بهصورت روشهایی برای استفاده از سوزنهای کوچک در عضوهای خارج از پوست ایجاد شود. سوراخ کردن آرام و تدریجی پوست باعث افرایش عملکرد درمانی میشود. سوزنهای کوچک بدون ایجاد درد در انتهای عصب، به پوست نفوذ میکنند و میتوانند به سرنگ متصل شوند. میکرونیدلها که قطری کمتر از قطر موی انسان دارند، میتوانند تزریق بدون درد را امکانپذیر کنند.

محاسبات مکانی بهزودی تعاملات انسان و ماشین را به سطوح جدیدی از کارایی در بسیاری از حوزههای زندگی ازجمله صنعت، مراقبتهای بهداشتی، حملونقل و خانه میرسانند. پزشکی با محاسبات و شبیهسازی رایانهای باید قادر به ارائهی ارزش مؤثر به هزینه برای بیماران، پزشکان و سازمانهای بهداشت و درمان باشد تا آنها را برای استفاده از این تکنولوژی جدید تشویق کند. همچنین، هر کدام از روشهای موجود در این دستهبندیها تعریف میشوند تا مخاطبان دید بهتری نسبت به این روشها پیدا کنند. همچنین، روشهای هوش مصنوعی که در درجهی اول برای تشخیص تصویر ایجاد شدهاند، باید برای ارائهی بینشهای بیولوژیکی توسعه یابند. آزمایشگاهها و شرکتهای زیادی روی فناوری مشابهی برای تبدیل متن به تصویر کار میکنند. تحقیقات بیشتری برای درک اینکه چگونه عواملی مانند سن و وزن بیمار، محل تزریق و تکنیک تحویل بر اثربخشی این فناوری تأثیر میگذارند، موردنیاز است. این شاتل فضایی تستهای بسیاری را (بدون مسافر) انجام داده و آماده است تا در مراحل بعد انسان را نیز به فضا حمل کند. اتوماسیون، پلتفرمهای مکالمه، رباتها و ماشینهای هوشمند را میتوان با مقادیر زیادی داده ترکیب کرد تا بسیاری از فناوریها را بهبود بخشد. هک کردن مغز در واقع به فعالیتی اطلاق میشود که در آن سیگنالهای مغزی را میتوان کنترل کرد تا ضمن دستکاری آنها قادر بود تا به بهبود وضعیت سلامت افراد کمک کرد.

بخوان  آیا هوش مصنوعی یک کلاهبرداری است؟

این سوزنهای کوچک چه به سرنگ متصل شوند و چه به یک تکه چسب، با جلوگیری از تماس با انتهای عصب از درد جلوگیری میکنند. اکثر شرکت های دنیا بر این باورند که با تکنولوژی به جایی می رسند و یک اصل مهم در فناوری و ارتباط شرکت هاست. که در طراحی، توسعه، سیستم ها و فرایند های گوناگون و ارائه خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. از نظر مدیران بازرگانی، همه ی دارائی یک شرکت به تکنولوژی آن است که زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد. اکنون اتومبیلهای خودران توسط شرکتهای گوگل و تسلا بدون هیچ گونه دخالت انسانی مورد آزمایش قرار میگیرند تا درصد موفقیت آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر برخی از هزاران داوطلب انسانی نیازمند به آزمایش واکسنهای ویروس کرونا میتوانستند با نسخههای دیجیتالی جایگزین شوند، واکسنهای کووید ۱۹ حتی با سرعت بیشتری تولید میشدند و جان انسانهای بیشتری را نجات میدادند.

بسیاری از وسایل شناسایی و تشخیصی به دستگاههای تلفن همراه متصل میشوند تا ویژگیهایی مانند صداها، مکانها، حالات چهره، فعالیت، خواب و پیامها را ضبط کنند. کنترل دمای دیجیتال هوشمند، قفلهای هوشمند، درهای گاراژ اتوماتیک، سیستم روشنایی و لوازم هوشمند آشپزخانه برخی از نمونههای رایج دستگاههای خانگی هوشمند است. امروزه این شرکت طیف گسترده ای از محصولات الکترونیکی هوشمند مانند ساعت هوشمند، کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت، تلفن هوشمند و غیره را روانه بازار می کند. همان طور که می دانید حسگر وسیله ای الکتریکی است که در شرایط مختلف تغییرات فیزیکی یا شیمیایی را اندازه گیری می کند و آن ها را به سیگنال های الکتریکی تبدیل نموده و اطلاعاتی را به صورت کیفی و کمی، در اختیار ما قرار می دهد؛ این در حالیست که با پیشرفت علم در دنیا و پیدایش تجهیزات الکترونیکی و تحولات عظیمی که در چند دهه اخیر و در خلال قرن بیستم به وقوع پیوست، نیاز به ساخت حسگرهای دقیق تر و دارای قابلیتهای بیشتر احساس شد. هدف این زبان برنامه نویسی پویا، بیشتر تجزیه و تحلیل عددی و علوم محاسباتی است. برای نمونه مردم بیشتر به خریدهای اینترنتی روی آوردند. مثلا گوگل با بیان دیدگاه سازماندهی اطلاعات ملل جهان توانسته است بیش از هر رسانه دیگری در تاریخ پول برای سرمایه گذاری در بخش مهندسی خود جذب کند.

استنتاج میتواند با جستجو در هم آمیخته شود. اخیراً حتی فیزیکدانان در روسیه موفق شدند با طراحی الگوریتمی در یک کامپیوتر کوانتومی، حالت کوانتومی کیوبیت را چند میلیثانیه به عقب برگردانند که در نوع خود بسیار جالب است. شاید آن روز خیلی دور نباشد که این فناوری برای همگان در دسترس باشد. حقوق دانان این گونه تکنولوژی را تعریف می کنند، تکنولوژی همان مالکیت معنوی است که باید مورد حمایت و حفاظت قرار بگیرد. از نظر مهندسی تکنولوژی ابزاری است که برای تولید و ساختن محصولات بهتر به کار گرفته می شود. این تقاضا با مهندسی دقیق ترکیب ساختار و مورفولوژی کاتالیزگرهای موجود مانند دیاکسید تیتانیم بررسی میشود. این تاثیرات هم میتواند مثبت باشد و هم منفی. بسیاری از ما جملاتی مثل «دیدن بیش از حد تلویزیون، بر مغز اثر منفی میگذارد» یا «استفاده مداوم از تبلت یا تلفنهای همراه، در ضعیف کردن بینایی افراد تاثیرگذار است» را به وفور از اطرافیان شنیدهایم. اقتصاددانان هنوز درباره سیاستهای اقتصادی شینزوآبه- Abenomics به شایستگی یاد میکنند که هفت سال پیش توانست تورم منفی و رکود را مهار کند. چالش اصلی ما در موبایل سلام و سایر مراکز تعمیرات موبایل نیز می تواند در پیش بینی آینده تکنولوژی در جهان در صنعت موبایل نهفته باشد.

بخوان  ده راه هوش مصنوعی می‌تواند شما را شکست ناپذیر کند

ولی در هوش مصنوعی این اصطلاح كاربردی كاملاً متفاوت دارد. این عوامل باعث ظهور فلسفه هوش مصنوعی شدهاست. در این گزارش چندین فناوری که باعث تغییر جهان فردا میشوند را ذکر کردیم. ساخت بسیاری از موادشیمیایی مهم برای سلامتی و آسایش انسان، باعث مصرف سوختهای فسیلی میشود؛ درنتیجه فرایندهای استخراجی نیز به انتشار دیاکسیدکربن و تغییر آبوهوا دامن میزنند. سیستم یادشده از این تصاویر برای ساخت مدل دینامیک سیال خون از عروق کرونری استفاده میکند و درنتیجه، شرایط غیرعادی و شدت آنها را نیز مشخص میکند. بر اساس گزارشها، این سیستم حتی میتواند ارتباطات رادیویی به زبان ساده را از خلبانان دیگر یا فرودگاهها درک کند و با سیستم گفتار مصنوعی خودش به آنها پاسخ دهد.

این دوست، او را با نام مستعار “جک” صدا میکرد، چرا که تلفظ نام چینی “ما” برای خارجیها بیش از حد مشکل بود. این رویداد در منطقه خاورمیانه محبوبیت زیادی داشته و هر سال بازدیدکنندگان زیادی دارد که بیشترین آنها در سال 2009 و همزمان با عرضه ویندوز 7 شرکت مایکروسافت بود که باعث ورود و بازدید 150 هزار و 19 نفر از این نمایشگاه شد. ImageNet از دیگر بانک های داده اولیه است که در خود بیش از 14 میلیون تصویر طبقه بندی شده دارد و در طی دو سال گردآوری شده که با کمک تقریبا 50،000 نفر جمع آوری شده است.

این نخستین گام مهم در ساخت پالایشگاههای خورشیدی است که ترکیبات مفیدی ازجمله مولکولهای پلتفرم تولید میکنند و میتوانند بهعنوان مواد اولیه برای ساخت محصولاتی مانند داروها، شویندهها، کودها و منسوجات بهکار روند. از زمان ارائه نمونه اولیه در اواخر دهه 90 آزمایش و تجربه روی چنین خودروهایی درحال انجام است. این روش میتوانست باعث کاهش هزینههای آزمایش و اجتناب از آزمایش گزینههای متعدد واکسن روی داوطلبان زنده باشد. البته این نوع AI هنوز به واقعیت تبدیل نشده است و کارشناسان هوش مصنوعی در مورد اینکه چه زمانی به واقعیت تبدیل میشود اختلافنظر دارند. محاسبات مکانی در قلب این صحنه، گام بعدی در همگرایی مداوم جهان فیزیکی و دیجیتال است. این آژانس همچنین راهنمایی برای طراحی و آزمایش داروها و دستگاههایی که شامل بیماران مجازی است را منتشر کرده است. این فناوری یا آزمایش داروها و درمانهای موجود روی اندامهای مجازی یا سیستمهای بدن برای پیشبینی اینکه انسان چگونه به این درمانها واکنش نشان میدهد، طراحی شدهاند. بدینترتیب میتوان آزمایش خون را در خانه نیز انجام داد و نمونه خون را به آزمایشگاه ارسال کرد.

آنها که تا قبل از تعطیلی مدارس، بچهها را به درس خواندن به جای استفاده از امکانات تکنولوژی (مثل فضای مجازی و بازی و شبکههای اجتماعی) تشویق میکردند، حالا باید بخشی از امکانات این فضا را در اختیار فرزندانشان قرار دهند تا آنها سرکلاس بروند و درس بخوانند. آشنایی دارید، اگر از این رسانههای اجتماعی استفاده میکنید، جالب است بدانید بیشتر تصمیمات شما تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار میگیرند، از feedهایی که در جدول زمانی خود مشاهده میکنید تا اعلان هایی که از این برنامهها دریافت میکنید، همه چیز توسط AI تنظیم میشود. از نظر منطقی، با تعداد کمتری از انسانها و بیشتر رباتهایی که فعالیتهای مرتبط با خطر را انجام میدهند، تعداد حوادث محل کار باید به طور چشمگیری کاهش یابد. این رویداد هم از نظر مساحت زمین نمایشگاهی و هم تعداد بازدیدکننده از رقیب آسیایی خودش یعنی کامپیوتکس، بزرگ­تر است.