همکاری مشترک علمی و پژوهشی دانشگاه‌های محقق اردبیلی و محمدعلی جناح پاکستانایسنا/اردبیل تفاهم نامه همکاری دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه محمدعلی جناح با هدف گسترش همکاریهای علمی و پژوهشی منعقد شد.

اسماعیل چمنی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی شامگاه ۲۴ اسفند در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه محمدعلی جناح کراچی پاکستان ضمن معرفی دانشگاه محقق اردبیلی و پتانسیل های موجود در این دانشگاه به گسترش ارتباطات علمی بین المللی دانشگاه تاکید کرد.

وی با اشاره به ارتباطات تاریخی و فرهنگی موجود بین کشور ایران و پاکستان، افزود: استادان و اساتید، همایش ها و کنفرانس های مشترک و انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک در زمینه های مختلف علمی در دو دانشگاه می توانند برای پیشرفت پیشرفت کنند. های علمی-پژوهشی و حتی فرهنگی دو دانشگاه تبدیل شود.

محمد کامران عظیم استاد تمام علوم زیستی و بیوانفورماتیک دانشگاه محمد علی جناح نیز به معرفی آن دانشگاه پرداخت و گفت: این دانشگاه دارای محصولات دانش بنیان مختلف از جمله کیت های تشخیص DNA است.

وی همچنین نسبت به محصولات دانش بنیان مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و انجام پروژه های تحقیقاتی دانش بنیان اعلام آمادگی کرد.

انتهای پیاممنبع