هوش مصنوعی؛ روند توسعه، زنجیره ارزش و کاربردها 1 بیتی

لایه اینترنت تا حد زیادی شبیه به سیستم سایت 1biti پستی است. هرچه این سیستم ها با انسان ها تعامل داشته باشند، با کمک یادگیری ماشینی بیشتر یاد می گیرند. به عنوان مثال، پلتفرمهای هوش مصنوعی میتوانند مدلهای یادگیری ماشینی را در چندین ارائهدهنده زیرساخت مستقر کنند. به عنوان مثال تبدیل مدارک کاغذی به کامپیوتری و ذخیره در پایگاه های داده یکی از این موارد است. با معرفی دستگاه های دارای هوش مصنوعی تشخیص بیماری ساده تر خواهد شد.علاوه بر این استفاده از هوش مصنوعی برای درمان در ساده تر شدن فرایندهای درمانی و مدیریت نقش مهمی دارد.بیمارستان ها و مراکز درمانی سریعا از فناوری های هوش مصنوعی و تمامی تحقیقات انجام شده برای تشخیص و درمان بیماری ها استفاده می کنند. لایه فیزیکی مسئول کد کردن و ارسال دادهها روی واسط ارتباطی شبکهاست و با دادهها در فرم بیتهایی که از لایه فیزیکی وسیله ارسالکننده (منبع) هستند و در لایه فیزیکی و دستگاه مقصد دریافت میشوند کار میکند. این امر میتواند توابع ارتباط دادهها را مانند اضافه کردن یکheader بسته به منظور آماده کردن آن برای انتقال انجام دهد سپس واقعاً فرم را روی واسط فیزیکی منتقل کند. آنها نمی دانند چه تعداد از دستگاه ها، روال ها و خدماتی که دوست دارند و از آنها استفاده می کنند، قبلاً تحت تأثیر آن قرار گرفته اند.

در این عملیات، لایه اینترنت وظیفه انتقال معتبر و مطمئن را ندارد. مسیریابی بستهها (و جلوگیری از ازدحام در مسیرهای شلوغ) بر عهده این لایه است، که از این نظر میتوان آن را معادل لایه شبکه در مدل OSI دانست. برای مثال سیلیکون قادر به نگهداری چهار برابر لیتیوم یون بیشتر نسبت به گرافیت و مس امروزی است، هرچند که ظرفیت معمولا به سرعت کاهش مییابد. لایه کاربردی بیشتر توسط برنامهها برای ارتباطات شبکه استفاده میشود. درحالیکه بعضی از برنامههای کاربردی پروتکل OSI مانند X.۴۰۰ نیز با همدیگرجمع شدهاند، نیاز نیست که یک پشته پروتکل TCP/IP برای هماهنگکردن آنها بالای لایه انتقال باشد. در پایانه دریافتی دادهها دوباره به پشته stack میآیند (یکبار برای مسیر یابی و بار دوم برای VPN). در عصر کنونی، در میان کشورهای پیشرفته جهان رقابت شدیدی برای پیشتازی در عرصه هوش مصنوعی برقرار است و بسیاری از کشورها دست به تدوین استراتژی ملی در حوزه هوش مصنوعی زدهاند. در مقابل اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که شرکتهای تکنولوژی درآمد واقعی تولید میکنند و بنابراین سود حاصل از درآمدشان هم حقیقی و مشهود است. لایه فیزیکی همچنین دامنه بسیاری از شبکه سختافزاری مانند LAN، و توپولوژی WAN و تکنولوژی بیسیم (Wireless) را نیز دربرمی گیرد. بات ها می توانند از طریق صدا و متن به کار روند و هم چنین در وب سایتها، برنامهها و پیام رسانها مانند face book ,whatsapp ,twitter وinstagram…

مفهوم Apple Geoport (پورتی سریالی که بین یک خط تلفن و کامپیوتر است) نمونهای از پیادهسازی نرمافزاریcpu از لایه فیزیکی است که آن را قادر به رقابت با برخی از استانداردهای مودم میکند. لایه اینترنت شامل پروتکلی به نام پروتکل اینترنت یا IP است که TCP/IP بر مبنای آن ایجاد شدهاست. از آنجایی که پشتهIP بین لایههای کاربردی و انتقال هچ لایه دیگری ندارد، لایه کاربردی باید هر پروتکلی را مانند پروتکل لایه اجلاس و نمایش در OSI عمل میکنند در بگیرد. به هر حال، پیادهسازی نرمافزارهای و سختافزاری در پروتکلها یا مدل مرجع لایه بندی شده عنوان نمیشوند. مصنوعی (AI) به طور فزایندهای بر عملکرد محصولاتی که مصرفکنندگان هر روز استفاده میکنند تاثیر میگذارد، بحث در مورد اینکه چه کسی در معرض هوش مصنوعی است احتمالا پیچیدهتر میشود.

هر سال با برگزاری این نمایشگاهها عکسها و خبرهای مختلفی از گجتها و فناوریهای موجود در این نمایشگاهها در فضای مجازی و سایتهای خبری پر میشود. برای این منظور بهتر است از فناوریهای مطمئنتر استفاده کنند. داشتن شناخت دقیقتر از خود سازمان و وضعیت فعلی و اهداف آینده آن باعث میشود که سازمان به شکل بهتری بتواند فناوریهای قدیمی موجود در سازمان و فناوریهای جدید را بررسی و مقایسه کند، و برنامهای برای تغییر داشته باشد. در مودمهای قدیمی و تجهیزات بیسیم، لایه فیزیکی ممکن است با استفاده از پردازشگرهای DSP یا چیپهای قابل برنامه دهی رادیویی نرمافزاری پیادهسازی شوند و چیپها مجازند که درچندین استاندارد مرتبط و اینترفیس رادیویی از مدارات جداگانه برای هر استاندارد استفاده شوند.

بخوان  رشته تکنولوژی پرتوشناسی «رادیولوژی» | 1biti

تجربه چند منظوره مردم را با دنیای دیجیتال درگیرمیکند چون در محاصره هزاران دستگاه دیجیتال قراردارند، از جمله وسایل رایانه ای سنتی، پوشیدنی ها، اتومبیل ها، سنسورهای محیطی و لوازم مصرفی … میکرونیدلها همچنین میتوانند خطر انتقال ویروسهایی را که ازطریق خون منتقل میشوند، کاهش دهند و ضایعات خطرناک حاصل از استفادهی سوزنهای معمولی دهی میکرونیدلها، تغییر موضعی فشار در روپوست یا غشای میانی ایجاد میکنند که مایع سیال یا خون را بهوسیلهی یک دستگاه جمعآوری میکنند. روشهایی با کارایی بالا که از وسایل الکترونیکی دیجیتالی قابل برنامه دهی استفاده میکنند، سویچهای ۳ لایه انجام میدهند. الکترونیکهای دیجیتالی و آنالوگ غیرقابل برنامهنویسی معمولاً به جای لایه فیزیکی، استفاده میشوند که از یک چیپ مدار مجتمع خاض (ASIC) برای هر واسط رادیویی یا دیگر استانداردهای فیزیکی استفاده میکنند.

حوزه بینایی ماشین بسیار گسترده است و کاربرد اصلی آن در بازرسی خودکار و هدایت رباتهای صنعتی است. با استفاده از ابزارها و کارکردهای مدیریت مجموعه کلان داده، MATLAB جعبه ابزارهای ویژه ای را برای کار با یادگیری ماشین، شبکه های عصبی، یادگیری عمیق، بینایی رایانه ای و رانندگی خودکار ارائه می دهد. حال پس از بررسی انواع روشهای یادگیری ماشین، زمان انتخاب و ایجاد مدل هوش مصنوعی یا «شبکه عصبی مصنوعی» (Artificial Neural Network | ANN) است. او میگوید: «کامپیوترها تنها در صورتی به هوش مصنوعی عمومی دست پیدا میکنند که رویکرد یادگیری در آنها نهادینه شود. نظام آموزش عالی ما در بهترین حالت، عالم تربیت میکند؛ در صورتی که جامعه موفق نیاز به انسانهای عامل دارد؛ یعنی کسانی که بتوانند بین علم و عمل پل بزنند، نه انسانهایی که فقط یادگیرندهاند. به این معنا که اینترنت همگانی باشد و عموم مردم جهان بتوانند از آن استفاده کنند، ولی مدیریت و کنترل آن در دست نهاد یا افراد خاصی متمرکز نباشد. کپسول بندی و جاگیری خاص آن به اهداف لایه بندی بی ارتباط است. دادهها از برنامه در یک قالب خاص برنامه عبور میکنند سپس در یک پروتکل لایه انتقال جاگیری میشوند.

البته باید گفت بهتر است خود را برای تاکسیها و اتومبیلهای خودران در آینده نزدیک نیز آماده کنید. رویکرد توسعۀ آمریکائی به جای بردن منابع ملی کشورها به سرزمین خود، سرمایهگذاری بر روی منابع ملی آنان و آوردن صنعت به داخل این کشورها و نزدیک کردن تولید به بازارهای مصرف بود. با ورود مفهوم درون شبکهای کارهای اضافی به این لایه اضافه میشوند از جمله گرفتن از شبکه منبع به شبکه مقصد و عموماً routing کردن و تعیین مسیر بستههای میان یک شبکه از شبکهها را که بهعنوان شبکه داخلی یا اینترنت شناخته میشوند را شامل میشود. این دادهها عموماً برای استخراج اطلاعات و درک فرایند عملکرد و نحوه استفاده از فناوری جمعآوری میشوند. برای شناخت و درک عمیق از هوش مصنوعی ابتدا باید مقدماتی از هوش انسان و کامپیوتر بدانیم تا تفاوت های اساسی آنها را تشخیص دهیم. هر فروشنده ای روش خاص خود را برای جلب کاربران به این شبکه دارد و به همین علت است که روز به روز شاهد افزایش تقاضا نسبت به این مورد از تکنولوژی های جدید برنامه نویسی هستیم. این تفکر اساس دست کاری ژنتیکی است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

امنیت پروتکل اینترنت یا IPSec مجموعهای از پروتکلهاست که برای ایمنسازی ارتباطات مبتنی بر پروتکل اینترنت (IP) از طریق اصالتسنجی و/یا رمزگذاری هر یک از بستههای IP در روند جریان داده مورد استفاده قرار میگیرند. پروتکل مزبور برای استفاده در IPv4 تغییر پیدا کرد و این تغییر به صورت گسترده در شبکه خصوصی مجازی مورد استفاده قرار گرفت. از آنجاییکه پشتهIP بین لایههای Application (کاربردی) و (انتقال) Transport هیچ لایه دیگری ندارد، لایه کاربردی Application میبایست هر پروتکلی را مانند پروتکل لایه نشست (session) و نمایش (presentation) در OSI عمل میکنند در بگیرد. در ادامه توضیحی از هر لایه در پشته رشته IP آمدهاست.

در اواخر دهه 1990 و اوایل قرن 21 هوش مصنوعی در لجستیک، کاوش اطلاعات، تشخیص پزشکی و دیگر زمینه ها به کار گرفته شد. در واقع، میتوان نسلهایی از دانشمندان را سراغ گرفت که تمام دوران زندگی خود را صرف مطالعه و تلاش در راه یافتن جوابی به این سؤال عمده نمودهاند که: هوش چیست؟ از آنجاییکه تلاش برای پیشرفت پروتکل IETF به لایه بندی محض ربطی ندارد، برخی از پروتکلهای آن ممکن است برای مدل OSI متناسب باشند. از آنجایی که سعی برای پیشرفت پروتکل IETF به لایه بندی محض ربطی ندارد، بعضی از پروتکلهای آن ممکن است برای مدل OSI متناسب باشند. RPCمخابرات را بهطور مطمئن ذخیره میکند، پس میتواند با امنیت روی پروتکل UDP اجرا شود. برای نمونه پروتکل کاربردی سیستم نایل شبکه (NFS) روی پروتکل نمایش داده خارجی (XDR) اجرا میشود و روی یک پروتکل با لایه نشست کار میکند و فراخوان رویه راه دور (RPC) را صدا میزند (Remote Procedure Call).RPCمخابرات را بهطور مطمئن ذخیره میکند، پس میتواند با امنیت روی پروتکل UDP اجرا شود. یک سیستم خود سازمانده کامپیوتری است که از مجموعهای از عاملهای هوشمندی که در حال تعامل با یکدیگر هستند، تشکیل شده است. این سیستم در حقیقت مواجهه با حجم زیاد داده در بستری مشخص را تسهیل میکند تا کاربر بتواند سادهتر به اهداف خود نزدیک شود.

بخوان  دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش تکنولوژی پرتوشناسی و در رشته گروه علوم تجربی | 1biti

امروزه دیگر تقریبا همه افراد از تلفن همراه استفاده می کنند؛ تلفن های همراه و برنامه های آن، امکان چت تصویری و صوتی رایگان و نامحدود را در هر نقطه مقدور می سازد. چاپ ۴ بعدی فرایندی است که از طریق آن یک شی چاپ شده سه بعدی بر اثر تأثیر انرژی های ورودی خارجی مانند دما، نور یا سایر محرک های محیطی، خود را به ساختار دیگری تبدیل می کند. بنابراین، هر مرحلهای از این برنامه به صورت سطری از اعداد صفر و یك است و میتوانیم آن را به صورت قاعدهای ترجمه كنیم. در اوایل قرن بیست و یک مشاغل اینترنتی به طرز چشمگیری افزایش یافت.پیدایش ویروس سارس یکی از دلایل عمده در این زمینه بود.منتشر شدن ویروس کرونا نیز در طی سال گذشته یکی دیگر از تجاربی بود که در زمینه فروش آنلاین رخ داد.در دوران کرونا غالب به اکثریت فروشگاه هایی که به صورت فیزیکی فعالیت دارند،کسب و کار خود را از طریق فضای مجازی و با بهره گیری از تکنولوژی دنبال می کنند که از آن می توان به عنوان تاثیرات کرونا ویروس نیز یاد کرد.یکی از بزرگترین مزیت های انتقال کسب و کار از فروش چهره به چهره و فیزیکی به فضای مجازی و فروش از طریق اپلیکیشن ها و سایت ها است که باعث شده است صاحبان کسب و کار مجبور نباشند برای فروش با افراد گوناگون ارتباط داشته باشند.مزیت دیگر این رعایت فاصله اجتماعی و سهولت در خرید آنلاین است،به طوری که فرد زمان خود را به راحتی مدیریت می کند و در هر زمان که بخواهد میتواند اقدام به خرید نماید و هزینه های آن را نیز به صورت اینترنتی و درگاه های پرداخت انتقال دهد.

تصویر فوق از طریق یک لایه میانی در شبکه عصبی مذکور ساخته شده است. لایه اینترنت دارای سه عمل اساسی است: برای بستههای خروجی، این لایه میزبان (دروازه) بعدی را انتخاب کرده و بسته اطلاعاتی را از طریق ارائه دادن به پیادهسازی مناسب لایه پیوند به این میزبان منتقل میکند. دارای خصوصیاتی هستند که دارای اشتراکهای زیادی با شتابدهندههای هوش مصنوعی هستند، از جمله: پشتیبانی از محاسبات با دقت محدود، معماری جریان داده، و اولویت دادن به «نتیجه» بر زمان مورد نیاز. در ابتدا برای کاربردهای تلفنی (برای انتقالSS۷ رویIP) استفاده میشود اما میتواند برای دیگر کاربردها نیز مورد استفاده قرار بگیرد. اگرچه این دو لایه مشترکاتی با هم دارند و موضوعاتی را همپوشانی میکنند٬ اما متدهای دستهبندی متفاوتی را به نمایش میگذارند. اگر شما هم کنجکاوید تا بدانید این فناوری دقیقاً چیست و چگونه در زندگی روزمره ما کاربرد دارد، خواندن این مقاله را از دست ندهید. واضح است که انتخاب عمل به این معنی است که عامل بر اساس دانشی که دارد، انتخاب کند در یک لحظه چه عملی را انجام دهد.

قطعی سراسری اینترنت در ایران در سال ۱۳۹۸ پس از اعتراضات سراسری در ۲۵ آبان ۱۳۹۸ آغاز شد و تا ۳ آذر ادامه داشت. باکساور، شرکتی است که با بهرهگیری از قابلیت یادگیری ماشین، به آژانسهای مسافرتی کمک میکند تا پیشنهادهای سازگارتری با اهداف و سلیقه هر مشتری ارائه دهند. رباتهای مجهز به این هوش در ارائه خدمات مشتری در صنایع خردهفروشی و مهماننوازی استفاده میشوند. از زبانهای برنامهنویسی هوش مصنوعی میتوان به Lisp، Prolog، Java، Python اشاره کرد. موفقیتهای نسبی در رابطه با محاسبات عاطفی حاصل شدهاند که از آن جمله میتوان به تحلیل عواطف (sentiment analysis) متنی، و اخیرا، تحلیل اثر چند مدله اشاره کرد که در آن هوش مصنوعی احساسات بروز یافته در موضوع یک نوار ویدئویی را دستهبندی میکند.

بخوان  انقلاب صنعتی چهارم و هوش مصنوعی 1 بیتی

در واقع واقعیت مجازی (VR) یک شبیه سازی کامپیوتری محسوب می شود که در آن فرد می تواند در یک محیط سه بعدی مصنوعی با استفاده از وسایل الکترونیکی مانند عینک مخصوص، صفحه نمایش یا دستکش مجهز به سنسور، محیطی فراتر از دنیای واقعی که در آن حضور دارد قرار گیرد. گوگل کولب وب سایتی است که محیطی برای کدنویسی هوش مصنوعی دارد و اکثر ابزارهای مورد نیاز مانند تنسورفلو و کراس به صورت پیشفرض روی آن نصب هستند. عوامل محیطی مثل وجود محرکات مناسب در محیط پرورش کودک که او را به کنجکاوی و کنکاش وا میدارد، در بروز و ظهور و شکوفایی هوش وی نقش اساسی دارد. گفتگوی ایمنا با رئیس سازمان فاوا شهرداری اصفهان در خصوص بیستمین دوره نمایشگاه اتوکام در اصفهان و نقش آن در پیشبرد اهداف فناوری استان اصفهان روز گذشته در خروجی این سرویس خبری منتشر شد که خواندن آن را به شما پیشنهاد می کنیم.

آنان آزادانه مشکلات شخصی خود را به اشتراک میگذاشتند و از پاسخهای آن آرامش میگرفتند. به این ترتیب، متوجه خواهید شد که آیا شخصی از سخت افزار شما برای اهداف مخرب استفاده میکند یا خیر. حتی رایانههای شخصی هم بدون دردسر زیاد میتوانند این مسئله را کشف کنند. هم TCP و هم UDP شان متمایز میشوند توسط یک سری قانون خاص پورتهای شناخته و معروف با برنامههای کاربردی مخصوصی در ارتباط هستند. در اینجا هر نرون در شبکه عصبی یک قانون در پایگاه دانش می باشد و با استفاده از محاسبات عصبی روش استنتاج را پیاده می کنیم. مسیریابها و دروازهها برای تشخیص مسیر از اطلاعات آدرس IP در هر بسته که بر مبنای دانش به دست آمده از توپولوِِژی شبکه است٬ استفاده میکنند. قرارداد مدیریت گروه اینترنت یا IGMP : توسط میزبانهای IPv4 و روترهای چندپخشی مجاور برای برقراری عضویت در گروههای چندپخشی (Mutlicast) مورد استفاده قرار میگیرد. این پروتکلها هرکدام توسط یک شماره پروتکل واحد و منحصر به فرد شناسایی میشوند:ICMP و IGMP به ترتیب پروتکلهای ۱و۲ هستند. بسیاری از شبکهها امروزه برای نگهداری خودکار اینگونه اطلاعات در مورد توپولوژی شبکه از یک یا چند پروتکل مسیریابی بهره می جویند. Narrow AL در اصل یک برنامه کامپیوتری است که میتوان آن را جایگزین بسیاری از مشاغل انسانی در سراسر جهان کرد؛ زیرا این فناوری بهدلیل کارایی، سرعت و کاربرد بالای آن برای بشر، یکی از راهحلهای پیشنهادی برای شرکتهاست که در کنار کاهش هزینهها، کارایی خود را نیز افزایش دهند.

دادهها از برنامه در یک قالب خاص برنامه عبور میکنند سپس در یک پروتکل لایه انتقال جاگیری میکنند. UDP یک پروتکل دادهای بدون اتصال است مانندIP این هم یک پروتکل ناامن و نامطمئن است. بدون اتصال مانند UDP لایه انتقال میتواند کلمه به کلمه به عنوان یک مکانیزم انتقال مانند یک وسیله نقلیه که مسئول امن کردن محتویات خود (مانند مسافران و اشیاء) است که آنها را صحیح و سالم به مقصد برساند، بدون اینکه یک لایه پایینتر یا بالاتر مسئول بازگشت درست باشند. درحالیکه برخی از برنامههای کاربردی پروتکل OSI مانند X۴۰۰ نیز با یکدیگر جمع شدهاند، نیاز نیست که یک پشته پروتکل TCP/IP برای یکپارچه کردن آنها بالای لایه انتقال باشد. در سوی دیگر٬ لایه اینترنت نوعی لایه به خصوص از پشته پروتکلهاست که بحث شبکه شبکهها را با استفاده از پروتکل اینترنت قوت میبخشد. برای بستههای ورودی، این لایه بستههای اطلاعاتی را دریافت کرده و بار مفید بسته را به پروتکل مناسب در لایه انتقال منتقل میکند. زمانی که بسته در مقصد دریافت شد٬ سرایند IP برداشته شده و بسته برای وجود خطا مورد بررسی قرار میگیرد. در لایه اینترنت٬ سرایند یا هدر مختص به IP به بسته یا Packet ای که از لایه بالاتر یعنی لایه انتقال دریافت شده٬ افزوده خواهد شد.