هوش مصنوعی رهبر یک حزب سیاسی جدید در اروپا شد!

نکته حائز مهم این است که از آنجایی که لیدر لارس در واقع یک ماشین است، اجازه نمی دهد برای مناصب دولتی کندید.

حزب سینتتیک(مصنوعی)، یک حزب سیاسی جدید در دانمارک است که امید می رود به زودی یک کرسی در انتظار داشته باشد. این حزب سیاسی جدید، لیدر لارس(Leader Lars) نام دارد که در واقع یک شبیه ساز رباتیک مکالمه مصنوعی هوش مصنوعی است و همه سیاست های آن برگرفته از هوش مصنوعی خواهد بود.

به گزارش ایسنا و به نقل از فیوچریزم، آسکر استانیس(Asker Staunæs)، خالق این حزب و-محقق سازمان غیرانتفاعی هنر و فناوری مایندفیوچر(MindFuture)، می‌گوید که لیدر لارس به طور خاص هنرمند طراحی‌هایی است که توسط احزاب حاشیه‌ای دانمارکی از سال ۱۹۷۰ شکل گرفته، آموزش دیده و بنابراین این است. حزب به گونه‌ای طراحی می‌شود که می‌تواند نماینده حدود ۲۰ درصد از رای‌دهنده‌گان باشد که نمایندگان مجلس را احزاب کنند.

وی افزود: ما نمایانگرهای همه احزاب حاشیه‌ای هستیم، بنابراین این نماینده حزب همه احزابی است که تلاش می‌کنند در انتخاب شوند اما کرسی ندارند.

انتهای پیاممنبع

استانیس ادامه داد: لیدر لارس مقام تشریفاتی حزب است. دانمارک دموکراسی نیابتی است، بنابراین افرادی که به عنوان راه ارتباطی این هوش مصنوعی عمل می‌کنند و یک نماینده برای لیدر لارس هستند در رای‌گیری حضور خواهند داشت.

حزب سینتتیک قانونی مجموع تنها ۱۱ امضا از ۲۰ هزار امضای مورد نیاز برای نامزدی در بانکارک جمعآوری کرده است راه اندازی در پیش است.

لیدر لارس را به نوعی می‌توان یک پوپولیس (عوام‌گرا) ذاتی دانست، زیرا «سیاست‌های» آن که شامل درآمد پایه جهانی و «بخش اینترنت و اطلاعات فناوری مشترک در دولت» می‌شود، کاملاً از داده‌های انسانی موجود برگرفته شده است. با این حال، استانیس لزوماً معتقد نیست که لیدر لارس به طور کامل دموکرات است.

بخوان  روسیه بدون فضانورد به ماه بازمی‌گردد

او میگوید: هوش مصنوعی در قالب ماشینی، در حال حاضر به قدری داده‌های انسانی رسیده است که می‌توانم بگویم که به طریقی، همه افراد از طریق داده‌هایی که در اینترنت ارسال می‌کنند، در شکل‌گیری این مدل‌ها شرکت می‌کنند. اما سیستم‌هایی که ما دارند، افراد را به مشارکت فعال‌تر می‌کنند، تا کنترل داده‌ها و تصاویر خود را به دست بگیرند.